Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Gdy decydujemy się na prowadzenie działalności gospodarczej musimy się głęboko zastanowić, i dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania. Jest to jedna z ważniejszych decyzji, ponieważ należy wybrać taką formę, która będzie dla nas najkorzystniejsza. Trzeba ją uzależnić od profilu naszej działalności, możliwości skorzystania z ulg, a także od wysokości planowanych przychodów i kosztów. Jeżeli dokonamy błędnego wyboru, niepotrzebnie narazimy się na zwiększenie obciążeń podatkowych. Następstwem takiej decyzji będzie niższa opłacalność działalności gospodarczej. Wybór właściwej formy opodatkowania powoduje prowadzenie odpowiedniej ewidencji. Każdego roku do 20 stycznia musimy podjąć decyzję jaki podatek będziemy płacić.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

  1. Ryczałt ewidencjonowany
  2. Karta podatkowa
  3. Podatek liniowy - stawka 19%
  4. Zasady ogólne - opodatkowanie według skali podatkowej 18%, 32%

Trzeba wiedzieć, że nie każda działalność może być dobrowolnie opodatkowana. Jeżeli chodzi o ryczałt, czy kartę podatkową, to ustawodawca wprowadził ograniczenia. Te ograniczenia posiadają szereg warunków, których tylko łączne spełnienie umożliwia opodatkowanie ryczałtem, lub kartą podatkową.
Gdy nie spełniamy chociażby jednego z warunków tracimy prawo do opodatkowania w takiej formie.

  1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest to forma podatku zarezerwowana dla wybranej grupy przedsiębiorców. Tutaj podatek płacimy jako procent od uzyskanego przychodu. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. Od przychodów osiągniętych w zakresie wolnych zawodów stawka wynosi 20%, a od przychodów osiągniętych ze świadczenia usług 17%. Prowadzimy ewidencję przychodów.
  2. Karta podatkowa – jest najwygodniejszą formą opodatkowania. Nie musimy prowadzić dokumentacji dla celów podatkowych. Stawka podatku ustalona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jest co miesiąc w takiej samej wysokości. Oznacza to, że bez względu jakie mamy koszty – wysokie czy niskie, podatek płacimy taki sam. Nawet wtedy gdy nie będzie w danym miesiącu dochodów.
  3. Podatek liniowy – w tym przypadku stawka podatku wynosi 19%. Podatek płacimy od dochodu tj. po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu. Wybór podatku liniowego, wiąże się z rezygnacją z ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym przedsiębiorcom na zasadach ogólnych. Ten podatek wyklucza wspólne rozliczanie się z małżonkiem. Ma zastosowanie u podatników, którzy osiągają wysokie dochody roczne.
  4. Zasady ogólne – jest to forma rozliczeń, która pozwala na płacenie podatku w wysokości 18%, po obniżeniu o kwotę wolną od podatku, a także według stawki 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł. podstawy opodatkowania. Podatek płacimy od dochodu. Ta forma opodatkowania ma najwięcej czynności ewidencyjnych.

Uwaga: Jeżeli podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie dokona zgłoszenia wyboru formy opodatkowania, zostanie opodatkowany podatkiem dochodowym według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych.

Partnerzy merytoryczni: