Biała lista podatników VAT

Dla firm: Biała lista podatników VAT

 • 5.0 / 5
 • 3

Biała lista podatników VAT - na czym polega?

31 maja 2019 r. opublikowana została ustawa wprowadzająca nowy wykaz podatników VAT. To tak zwana „biała lista podatników VAT”.

Zgodnie z treścią ustawy, szef Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada za prowadzenie w formie elektronicznej wykazu, zawierającego dane o:

 • podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
 • podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT (dane o podatnikach VAT czynnych i zwolnionych), w tym o podmiotach, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Biała lista podatników VAT - gdzie znaleźć?

Biała lista podatników, prowadzona przez szefa KAS, została udostępniona 1 września 2019 r. Znaleźć ją można na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane firm pobierane są przez KAS z dostępnych rejestrów publicznych. W razie niepoprawności informacji, przedsiębiorcy przysługuje możliwość wystąpienia z wnioskiem o ich sprostowanie lub usunięcie.

Zakres informacji na białej liście podatników VAT

Biała lista zastąpiła funkcjonujące dotychczas listy: podatników niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych. W założeniu Ministerstwa Finansów, upraszcza ona weryfikację kontrahenta jako czynnego podatnika VAT, ponieważ dodatkowo potwierdza właściwy numer rachunku bankowego kontrahenta. Wykaz nie zawiera prywatnych rachunków bankowych (ROR), wykorzystywanych przez niektórych przedsiębiorców do działalności gospodarczej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Oprócz numeru konta firmowego, w wykazie dostępne będą następujące informacje:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • numery NIP, REGON i KRS, o ile zostały nadane,
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej,
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Biała lista podatników VAT - jak sprawdzić?

W bazie gromadzone będą informacje o numerach rachunków bankowych podatników VAT.  Dane to numery rachunków, podane przez przedsiębiorcę przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (spółki zarejestrowane w KRS) albo w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza). W przypadku zmiany numeru rachunku firmowego, konieczna będzie jego aktualizacja odpowiednio w urzędzie skarbowym lub w CEIDG.

Kontrahenta w bazie podatników wyszukać można po:

 • numerze NIP lub REGON,
 • numerze rachunku bankowego,
 • nazwie firmy lub nazwisku podmiotu - w całości lub po fragmencie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Rejestr aktualizowany nie jest na bieżąco, a raz na dobę w dni robocze. Korzystający z niego podatnicy otrzymują informację o dacie i godzinie weryfikacji podmiotu. Możliwe jest sprawdzenie danych na wybrany dzień - do 5 lat wstecz.

Biała lista podatników VAT - od kiedy sankcje?

Od stycznia 2020 podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:

 • została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
 • została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, 

Chcąc uniknąć sankcji, należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na numer inny niż w wykazie. Termin zgłoszenia ma wynosić do trzech dni od daty zlecenia przelewu.

Z perspektywy przedsiębiorców konieczna staje się więc dodatkowa weryfikacja kontrahentów. Przed dokonaniem przelewu należy sprawdzić, czy dany rachunek należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na białej liście.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: