Czy warto wybrać podatek liniowy prowadząc firmę?

Dla firm: Czy warto wybrać podatek liniowy prowadząc firmę?

  • 4.1 / 5
  • 7

Polsce podatnicy mają cztery podstawowe formy opodatkowania własnej działalności. Jedną  z nich jest podatek liniowy, którego zastosowanie ma wiele korzyści, jednak nie dla każdej działalności będzie opłacalny.

Dla kogo podatek liniowy?

Stawka podatku liniowego zawsze wynosi 19%, bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy, dlatego podatek liniowy jest opłacalny dla tych przedsiębiorców, którzy uzyskują wysokie dochody. Podatek liniowy staje się opłacalny gdy:

  • dochód roczny nie jest niższy niż 100 tys. zł,
  • nie rozlicza się dochodów ze współmałżonkiem, lub samotnie wychowywanym dzieckiem. W podatku liniowym nie przysługuje prawo do odliczania ulg z tych tytułów.
  • Nie korzysta się z ulgi na dzieci i za internet.
  • oprócz prowadzenia działalności czasami uzyskiwane są dochody również z innych źródeł, które są rozliczane według skali podatkowej. W tej sytuacji istnieje możliwość uwzględnienia większości ulg podatkowych w zeznaniu rocznym dochodu z etatu. W takim przypadku należy pamiętać o konieczności złożenia dwóch deklaracji rocznych.

Podstawowym warunkiem skorzystania z podatku liniowego jest nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a dotyczy to usług o takim samym charakterze, które podatnik wykonywał lub wykonuje dla niego na etacie. Ten przepis odnosi się do tego samego roku podatkowego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wady i zalety podatku dochodowego:
Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego od osiągniętych przychodów, może odliczyć koszty jego uzyskania. W wyniku takiej czynności zmniejsza się podstawa opodatkowania, a zatem niższy jest podatek.
Wadą opodatkowania podatkiem liniowym, jest brak kwoty wolnej od podatku, bo bez względu na wysokość osiągniętego dochodu należy opłacać podatek

Jak wybrać podatek liniowy jako formę opodatkowania?
Każdy przedsiębiorca ma prawo wyboru formy opodatkowania swojej firmy, jednak wybór ten musi zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego.
Jeżeli prowadzenie działalności rozpocznie się w trakcie roku, podatnik musi złożyć oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności. Jeśli podatnik prowadzący działalność gospodarczą, zamierza zmienić sposób opodatkowania, zobowiązany jest złożyć do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomienie o rezygnacji z danego sposobu opodatkowania.

Podejmując decyzję o wyborze formy opodatkowania, przydałoby się rozważyć sytuację rodzinną i materialną. Skorzystanie z podatku liniowego bardziej się opłaca, kiedy są osiągane wysokie dochody, i nie przysługują ulgi do odliczenia. Będąc w odwrotnej sytuacji warto zastanowić się nad rozliczeniem na zasadach ogólnych, ale wybór zależy od indywidualnej sytuacji rodzinnej i finansowej, w jakiej znajduje się przedsiębiorca.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zobacz artykuł: Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Eksperci artykułu: