Dobry biznesplan - definicja, schemat i pisanie

Dla firm: Dobry biznesplan - definicja, schemat i pisanie

 • 5.0 / 5
 • 3

Biznesplan - co to?

Jak sama nazwa wskazuje, biznesplan (plan biznesowy, ang. business plan) to plan na biznes. Spisany w formie dokumentu, zawiera koncepcję rozwoju firmy i wykorzystywany jest w ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych.

Odpowiednio przygotowany biznesplan powinien dowodzić, że prowadzona działalność przyniesie zyski wystarczające na pokrycie wszelkich wydatków związanych z firmą.

Dlaczego warto napisać profesjonalny biznesplan?

Biznesplan to kluczowy dokument związany z działalnością przedsiębiorstwa - skutecznie porządkuje informacje na temat biznesu i zawiera instrukcje dotyczące zarządzania nim. Można napisać go w celu zaspokojenia potrzeb wewnętrznych lub zewnętrznych firmy. Dobry biznesplan powinien spełniać jednocześnie obie te funkcje.

Potrzebami wewnętrznymi jest dobra organizacja pracy i zwiększenie szans sukcesu w branży. Potrzebami zewnętrznymi jest szeroko rozumiane pozyskiwanie źródeł finansowania inwestycji - biznesplan to częsty załącznik do wniosków kredytowych i dotacyjnych, w których to wykazywana jest rentowność firmy. Załącza się go również do wniosku o dofinansowanie założenia działalności gospodarczej. Starannie przygotowany plan świadczyć będzie o poważnym podejściu przedsiębiorcy.

Biznesplan to również swojego rodzaju informator dla potencjalnych kontrahentów i klientów, z jakimi każdy przedsiębiorca wchodzi w relacje. Pomaga przy tym przewidzieć wiele przeszkód, które każdy przedsiębiorca prędzej czy później może napotkać w trakcie prowadzenia własnej firmy. Opracowanie planów awaryjnych pozwoli na wyjście z problemów.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Biznesplan to dokument, który nawet po realizacji swojego zadania, może okazać się niezwykle przydatny. Warto do niego wracać zwłaszcza podczas planowania kolejnych przedsięwzięć.

Uwaga! Brak biznesplanu to prosta droga do porażki - wiele świetnych pomysłów upadło wyłącznie przez brak planu działania, w którym zawarte byłyby szanse, zagrożenia, cele i możliwości realizacji pomysłu. Dlatego też w kwestii biznesplanu warto opanować choćby podstawy tworzenia tego dokumentu.

Kiedy napisać biznesplan?

Wielu początkujących przedsiębiorców, postrzega pisanie biznesplanu jako stratę czasu, nie zdaje sobie sprawy, że stworzenie planu biznesowego może być pomocne dla każdego biznesu - bez względu na skalę czy branże działalności.

Często właściciele firm decydują się na przygotowanie planu biznesowego dopiero w momencie starania się o uzyskanie dofinansowania w formie kredytu lub dotacji. Tymczasem najlepszym momentem na stworzenie biznesplanu jest faza planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przygotowany zawczasu szczegółowy plan działania zapewnia lepsze przygotowanie do prowadzenia działalności, sprawniejsze radzenie sobie z problemami i efektywniejsze planowanie rozwoju.

O czym pamiętać pisząc biznesplan?

Twórca biznesplanu

Dobrze, by pisaniem biznesplanu zajęła się osoba, która zna sytuację danego przedsiębiorstwa najlepiej - zwykle będzie to sam jego właściciel. Niedoświadczonym w tworzeniu tego dokumentu, pomóc mogę wzory biznesplanów, które bez problemu znaleźć można w internecie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Dostosowanie biznesplanu do celu

Warto pamiętać, że nie istnieje jeden uniwersalny wzór biznesplanu - dobry biznesplan to taki, który jest maksymalnie dopasowany do celu, jakiemu ma służyć oraz do wymogów instytucji, której zostanie przedstawiony.

Atrakcyjna forma biznesplanu

Biznesplan musi być napisany czytelnie, rzetelnie i zwięźle. Starannie przygotowana forma planu biznesowego będzie miała kluczowe znaczenie w przypadku jego prezentacji potencjalnemu inwestorowi i podczas wnioskowania o kredyt.

Dobry biznesplan - jakie elementy musi zawierać?

Biznesplan krok po kroku. Dokument ten powinien składać się z kilku podstawowych części, którymi są:

 • streszczenie przedsięwzięcia - ogólny plan wykonawczy, przedstawiony w najważniejszych punktach, który ma zachęcić odbiorcę do zainteresowania się danym przedsięwzięciem. Co istotne, część tę pisze się na końcu;
 • charakterystyka przedsiębiorstwa - krótki i rzeczowy opis danego przedsięwzięcia wraz z jego misją, celem i wizją na rozwój;
 • opis oferowanego produktu lub usługi - charakterystyka oferty wraz z jej wyróżnikami względem konkurencyjnych produktów i usług. Niezbędne jest w tym miejscu wskazanie cen;
 • zarządzanie i pracownicy - przedstawienie zarządu wraz z wykształceniem, kwalifikacjami i kompetencjami, opis struktury organizacyjnej i systemu komunikacji w firmie oraz wykaz z liczbą zatrudnionych osób i formą ich zatrudnienia;
 • rynek i konkurencja - charakterystyka rynku i wskazanie kierunków jego rozwoju oraz informacja o działaniach konkurencji. W tym miejscu warto też umieścić analizę SWOT przedsiębiorstwa z jego mocnymi i słabymi stronami oraz szansami i zagrożeniami ze strony rynku;
 • strategia marketingowa - plan marketingowy opisujące wdrożenie działań mających zwiększyć sprzedaż zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 • plan finansowy - szacunek finansowy dotyczący sprzedaży, obrotów i zysków oraz sposobów pozyskiwania środków na inwestycje.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Na końcu biznesplanu powinno znaleźć się krótkie podsumowanie jego zawartości. W przypadku starań o różnego rodzaju dotacje, to idealne miejsce na zachęcenie inwestora do udziału w realizacji projektu.

Załączniku do biznesplanu

Gotowy biznesplan powinien również zawierać załączniki, wśród których mogą znaleźć się między innymi:

 • życiorys właściciela,
 • specyfikacja techniczna oferowanego produktu,
 • dane patentowe,
 • materiały reklamowe wykorzystywane przez firmę,
 • listy z referencjami,
 • wyniki badań rynkowych.

Kontrola biznesplanu

Na koniec, choć nie najmniej ważna kwestia - dobry biznesplan warto systematycznie kontrolować, a więc zestawiać jego założenia z działaniami faktycznie realizowanymi przez firmę.

Eksperci artykułu: