Działalność w branży deweloperskiej – wybór formy prawnej

Dla firm: Działalność w branży deweloperskiej – wybór formy prawnej

  • 5.0 / 5
  • 3

Działalność w branży deweloperskiej – wybór formy prawnej

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne w Polsce, dają możliwość szerokiego wyboru formy prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych rozwiązań, aby wybrać najlepszą formę.

Działalność gospodarcza dewelopera, może przybrać następujące formy prawne:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza;
  • spółka osobowa – m.in. jawna, komandytowa;
  • spółka kapitałowa – spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Poniżej wady i zalety poszczególnych form prawnych. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej obsługi biura rachunkowego, które specjalizuje się w branży deweloperskiej link do listy księgowych znajdziesz: biura rachunkowe dla branży deweloperskiej.

Jednoosobowa działalność osobowa w branży deweloperskiej

Prowadzenie działalności deweloperskiej poprzez założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest teoretycznie najprostszym sposobem. Firmę można założyć w urzędzie miasta lub gminy, w banku lub przez internet.

Do zalet prowadzenia tego typu działalności można zaliczyć m.in. prostą obsługę księgową. Dzięki temu koszty związane z wynajęciem biura rachunkowego będą stosunkowo najniższe. Szczegółowy cennik dostępny w artykule: Cennik usług księgowych w Warszawie. Do wyboru przedsiębiorca ma w tym przypadku możliwość opodatkowania w formie m.in.:

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

  • ryczałtu – podatek obliczany na podstawie przychodu;
  • na zasadach ogólnych – podatek obliczany na podstawie dochodu, może zostać pomniejszony o wydatki związane z prowadzoną działalnością, tzw. koszty;
  • podatku liniowego – podobnie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych.

Wadą takie rozwiązania jest fakt, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny za zobowiązania firmowym, jak i prywatnym majątkiem. Jest to dobra alternatywa dla początkujących biznesmenów, jak również działalności o niskim poziomie ryzyka. W innym przypadku, lepiej poszukać innych form prowadzenia firmy.

Spółka cywilna w branży deweloperskiej

Spółka cywilna jest formą współpracy między dwoma deweloperami lub z większą ilością przedstawicieli związanych z tą branżą. W przypadku wyboru tej formy prawnej, dochód opodatkowany zostaje nie przez spółkę, lecz przez jej poszczególnych wspólników. Zależny jest od udziału poszczególnych deweloperów, będących stronami umowy, w zyskach.

Można wybrać tu, podobnie jak przy jednoosobowej działalności, takie same formy opodatkowania – ryczałt, zasady ogólne, podatek liniowy.

Podstawową wadą tego typu rozwiązania jest w tym przypadku fakt, że każdy z deweloperów, który związany jest umową, odpowiada całym swoim prywatnym, jak i służbowym majątkiem. Warto rozważyć w tym przypadku zastosowanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Spółka jawna w branży deweloperskiej

Spółka jawna podlega wpisowi do sądu. To rozwiązanie sprawia, że jest to odpowiednio sformalizowana grupa dwóch lub więcej deweloperów. Posiadają własny majątek, którym odpowiadają za zobowiązania. Dopiero w przypadku braku wystarczających środków, klient może dochodzić spłaty zadłużenia z prywatnych majątków wspólników.

Podatki odprowadzane są przez każdą ze stron umowy, w zależności od procentowego udziału w zyskach.
Spółkę reprezentuje w domyśle każdy wspólnik, ale umowa może wskazywać tylko wybranych przedstawicieli.

Spółka komandytowa w branży deweloperskiej

Spółka komandytowa wyróżnia dwa podstawowe pojęcia:

  • komandytariusz;
  • komplementariusz.

Komandytariusz to wspólnik, który najczęściej jest inwestorem, którego wkład zapewnia działalność spółki. Oczekuje też zwrotu z kapitału. Z reguły też nie reprezentuje spółki. Komplementariusz jest upoważniony natomiast do reprezentowania spółki na zewnątrz oraz prowadzenia jej spraw. Jest podmiotem, który odpowiada całym swoim majątkiem, w przypadku niewypłacalności spółki. Wkład określany mianem sumy komandytowej, stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza.

Spółka wymaga zarejestrowania w KRS oraz posiada własny majątek.

Regulacja, która w 2021 roku weszła do kanonu prawa objęła spółkę komandytową podatkiem dochodowym. W praktyce oznacza to podwójne opodatkowanie tego systemu prawnego, co przekłada się na spadek atrakcyjności tego rozwiązania.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w branży deweloperskiej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) jest najchętniej wybieraną formą prawną prowadzonej działalności w branży deweloperskiej. Spełniając odpowiednie warunki, pozwala na ograniczenie zobowiązań tylko i wyłącznie do majątku spółki. Oznacza to w praktyce, że strony umowy nie ryzykują utratą prywatnych środków na spłatę zobowiązań.

Dużą zaletą tego rozwiązania jest rozdzielenie kapitału spółki od prywatnego majątku.
Wśród wad można wskazać tu podwójny podatek – od dochodu spółki oraz wypłaty zysku. Większa będzie tu również kwota, którą trzeba będzie poświęcić na obsługę prowadzoną przez biura podatkowe – konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Spółka akcyjna w branży deweloperskiej

Rozwiązanie przeznaczone dla naprawdę dużych graczy w branży deweloperskiej. Minimalny kapitał spółki musi wynosić 100 000 zł, a akcjonariusze zawierają umowę przed notariuszem. Spółka akcyjna jest dedykowaną propozycją dla firm, które planują wejście na giełdę i sprzedaż akcji w postaci papierów wartościowych dla inwestorów.

Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej – co wybrać?

Szerokie możliwości związane z procedurą formalną prowadzenia działalności gospodarczej to różnorodne dostępne rozwiązania. Wysokiej jakości biuro rachunkowe, analizując zebraną dokumentacją, zaproponuje rozwiązania, które najlepiej sprawdzą się przedstawicielowi branży deweloperskiej.To również gwarancja właściwie rozliczonych i odpowiednio odprowadzonych podatków zależnych od danych finansowych firmy lub spółki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej obsługi biura rachunkowego, które specjalizuje się w branży deweloperskiej link do listy księgowych znajdziesz: biura rachunkowe dla branży deweloperskiej.

Eksperci artykułu: