Finansowanie działalności gospodarczej - kapitał na rozkręcenie firmy

Dla firm: Finansowanie działalności gospodarczej - kapitał na rozkręcenie firmy

  • 4.6 / 5
  • 5

Niezależnie od wielkości przedsięwzięcia założenie i prowadzenie własnej działalności zawsze wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Zapewnienie na początek wystarczającej ilości kapitału jest podstawową kwestią do rozważenia dla każdego przyszłego przedsiębiorcy. Współcześnie istnieje mnóstwo sposobów na pozyskanie kapitału, poczynając od banków, różnego rodzaju firm leasingowych, dotacji unijnych, pomoc urzędów pracy, fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy.

1. Banki i ich wsparcie jako forma finansowania firmy
Najbardziej popularną instytucją, którą wybierają przedsiębiorcy w celu wsparcia własnej działalności są banki. W ofercie banków jest wiele produktów z których można skorzystać, a są to:

  • kredyt
  • leasing
  • karta kredytowa

Kredyt
Kredyt udzielany jest na określony cel, charakteryzuje go specyficzna forma umowy, zaciągnąć go można tylko w banku. Kredyt jest produktem skierowanym przede wszystkim do osób prywatnych, podmiotów z odpowiednią historią działalności i posiadających zdolność kredytową. Banki wymagają spełnienia wielu restrykcyjnych warunków od ubiegających się o kredyt. Niechętnie przyznawane są środki finansowe dla młodych firm z powodu niepewności i nieprzewidywalności ich przetrwania.
Kluczowym dokumentem na podstawie, którego banki szacują powodzenie przedsiębiorstwa na rynku jest biznesplan, a zatem bardzo ważne jest precyzyjne i przemyślane przygotowanie tego dokumentu.
Można zadać pytanie – Jakie zalety ma kredyt? A więc przede wszystkim kredytobiorca otrzymuje duży zastrzyk kapitału. Bank zazwyczaj podchodzi do danej firmy w bardzo indywidualny sposób, starając się jak najlepiej dopasować swoje możliwości do potrzeb przedsiębiorcy.

Leasing
Leasing to forma finansowania inwestycji, skupiająca cechy umowy dzierżawy i kredytu. Leasingobiorca ma prawo do korzystania z towarów, które nie są jego własnością, jednocześnie spłaca ich wartość. Są dwa typy leasingu:
- Operacyjny. Polegający na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Raty stanowią koszty uzyskania przychodu, a przedmiot nie podlega amortyzacji
- Finansowy. Polegający na oddanie przedmiotu w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot umowy jest własnością leasingodawcy, amortyzuje leasingobiorca.

Karty kredytowe
Obecnie karty kredytowe są najprostszą formą uzyskiwania źródeł finansowania. Często przedsiębiorca otrzymuje taką kartę, jako dodatek do firmowego konta bankowego.Przy pomocy karty przedsiębiorca ma wsparcie w doposażeniu firmy, oraz utrzymaniu płynności w początkowych miesiącach.

Kredyt obrotowy
Kredyt obrotowy można wykorzystać do finansowania bieżących potrzeb firmy. Pozwala zachować płynność finansową firmy.

2. Pomoc z Państwowego Urzędu Pracy jako forma finansowania firmy
Osoba bezrobotna, która chciałaby otworzyć własną działalność może liczyć na pomoc finansową z PUP. Dotacja jest bezzwrotna, ale aby ją otrzymać trzeba spełnić pewne warunki, które zadecydują o tym czy dana dotacja zostanie przyznana.
Wielkość tych funduszy zmienia się z każdym rokiem i zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Ubiegając się o tę formę dofinansowania na start własnej działalności trzeba pamiętać, że wymaga ona odpowiedniego zabezpieczenia. Najczęstszymi formami zabezpieczenia w urzędzie pracy są: weksel na kwotę dotacji, lub poręczenie od żyranta, który ma zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony.
Więcej informacji o finansowaniu z Urzędu Pracy znajdziesz: Dofinansowanie na założenie firmy z urzędu pracy

3. Inwestorzy jako forma finansowania firmy
Potrzebne środki na planowaną inwestycję można również otrzymać od inwestorów kapitałowych, którzy w zamian za wsparcie w przedsięwzięciu żądają  przydzielenia określonego procentu udziałów w firmie.

Do takiego rodzaju źródeł finansowania, można zaliczyć Fundusze Venture Capital, Aniołów Biznesu, oraz inwestorów branżowych. Mogą to być osoby prywatne posiadające nadwyżkę kapitału, którą planują zainwestować, jak również organizacje. Inwestorzy Ci mają duże wymagania wobec przyszłego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ten powinien wyróżnić się od innych oryginalnością pomysłu, oraz przemyślaną koncepcją. Aby uzyskać wsparcie, konieczne jest przygotowanie dobrego biznesplanu, uczestnictwo w negocjacjach i ustaleniach zasad pomocy.
Wątpliwości, które pojawiają się u wielu przedsiębiorców -  to fakt sprawowania nadzoru przez inwestora.  Zaletą takiego rozwiązania jest dostęp do merytorycznej wiedzy, pomoc ze strony doświadczonych menedżerów, oraz wysokie wartości wsparcia.
Więcej informacji na temat Venture Capital znajdziesz: Co to Venture Capital - wady i zalety

Podsumowując, należy powiedzieć że możliwości na pozyskanie kapitału jest bardzo wiele. A zatem zanim zostanie podjęta decyzja, należy przeanalizować wszystkie dostępne opcje i wybrać tę najodpowiedniejszą. Od odpowiednio podjętej decyzji może zależeć powodzenie przedsięwzięcia.