Firma / działalność gospodarcza za granicą a stałe zamieszkiwanie w Polsce

Dla firm: Firma / działalność gospodarcza za granicą a stałe zamieszkiwanie w Polsce

  • 4.7 / 5
  • 18

Przeniesienie firmy / działalności gospodarczej za granicę

Coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie swojej działalności za granicę kraju. Przemawiająca za tym możliwość optymalizacji podatkowej, a dzięki temu ograniczenie kosztów funkcjonowania na rynku to kusząca perspektywa. Zwłaszcza, gdy od czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej, z uwagi na swobodny przepływ ludzi, rejestracja firm w Czechach, Anglii czy do Estonii jest w pełni dozwolona. 

Obowiązki podatkowe w związku z rejestracją firmy za granicą

Chcąc w pełni zrozumieć zawiłości zagadnienia, przyjrzyjmy się nieco bliżej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 tej ustawy  -

„osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).”

Ustawa określa dodatkowo, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy choć jeden z tych warunków zostanie spełniony, osoba fizyczna będzie podlegała polskim obowiązkom podatkowym. Tak więc, rejestracja działalności za granicą przy jednoczesnym zamieszkiwaniu na terenie Polski, skutkować będzie koniecznością uiszczania polskich podatków.

Ustalenie rezydencji podatkowej w przypadku rejestracji firmy za granicą

Kwestie związane z rezydencją podatkową rozstrzygają lokalne przepisy wraz z umowami międzynarodowymi o unikaniu podwójnego opodatkowania. W większości przypadków, za decydujące uznaje się miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, miejsce jego stałego pobytu czy siedzibę zarządu.

Przez zarząd możemy rozumieć zarówno fizyczną siedzibę firmy, jak i wszystkie czynności, prowadzone przez firmę w ramach swojej działalności. W razie wątpliwości co do ustalenia centrów interesów życiowych, pod uwagę bierze się również takie kwestie, jak posiadana w danym kraju rodzina czy prowadzone w nim rachunki bankowe. Trudne do rozstrzygnięcia przypadki mogą rozpatrywać między sobą organy podatkowe obu państw.

Rejestracja firmy za granicą i jej jednoczesne prowadzenie na terytorium Polskim

Takie uznawane jest za agresywną optymalizację podatkową, mającą w sztuczny sposób odciążyć podatnika od ponoszonych przez niego kosztów. Zgodnie z przepisami, firma obchodząca w ten sposób prawo, podlega opodatkowaniu od całości jej dochodów w Polsce. A co za tym idzie, spoczywa na niej obowiązek zapłaty podatku dochodowego, złożenia deklaracji rocznej i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, które monitoruje Ministerstwo Finansów, należy liczyć się z podjęciem działań przez władze skarbowe i wymuszone przez nich uiszczenie zaległości podatkowych.