Firma szkoleniowa - jak założyć? Jakie PKD? Księgowość, Podatki

Firma szkoleniowa - jak założyć? Jakie PKD? Księgowość, Podatki

 • 4.8 / 5
 • 6

Jak zarejestrować firmę szkoleniową – krok pierwszy

Najprościej będzie posłużyć się oficjalną stroną CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po przekjściu na stronę wybieramy „Złóż wniosek CEIDG” i postępujemy zgodnie z procedurą. Złożenie wniosku internetowego w trybie anonimowym wymaga wizyty w urzędzie gminy do 7 dnia od wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia swoich danych osobowych.

Istnieje też druga opcja - dokonanie wniosku bez udania się do urzędu gminy. W tym celu należy na stronie założyć nowe konto, zalogować się oraz użyć podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego - jeżeli je posiadamy, jeżeli nie - aby je utworzyć i tak będziemy musieli udać się do najbliższego dowolnego urzędu.

Istnieje również możliwość wysłania wniosku ze swoim podpisem listem poleconym - jednak w tym aspekcie nigdy nie możemy mieć pewności, że urzędy nas nie zawiodą pod kątem dostarczenia wniosku i terminu jego wpłynięcia.

Firma szkoleniowa – jaki numer PKD wybrać dla swojej działalności?

Podczas składania wniosku CEIDG-1 spotkamy się na pewnym etapie z koniecznością wyboru numeru PKD. Tym wymogiem objęte są wszystkie powstające firmy. Ten numer ułatwia identyfikację profilu naszej działalności. W przypadku firmy szkoleniowej będziemy wybierać numer PKD:

 • 85.59B.„pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”

W tym przypadku 85 oznaczać będzie profil związany z działalnością edukacyjną, szkoleniową, natomiast 59B doprecyzowuje, że chodzi o firmę szkoleniową, która zajmuje się:

 • edukacją o niezdefiniowanym poziomie nauczania,
 • działalnością placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego, dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • korepetycjami,
 • kursami wyrównawczymi,
 • kursami komputerowymi,
 • kursami przygotowującymi do egzaminów z wiedzy zawodowej,
 • nauką religii,
 • kursami pierwszej pomocy,
 • szkołami przetrwania,
 • szkoleniami z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • edukacją związaną z rozwijaniem własnych zainteresowań, rozwojem wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych i doskonaleniem zawodowym.

Firma szkoleniowa z VAT czy bez VAT?

Na samym początku naszej działalności warto zadbać o akredytację. Certyfikaty i akredytacje przyznawane są firmom, którym uda się pomyślnie przejść przez wszystkie procedury z tym związane. Jeśli będziemy posiadać odpowiednią akredytację, część (a być może i wszystkie) z naszych usług będzie podlegać pod zwolnienie od podatku VAT.

Firma szkoleniowa a kasa fiskalna

Na forach związanymi z rejestrowaniem firmy szkoleniowej często pojawia się pytanie: „czy kasa fiskalna jest potrzebna do prowadzenia firmy szkoleniowej?”. Jeśli nasza firma podpada pod „pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane” nie ma takiej konieczności. Natomiast jeśli mowa o:

 • edukacji sportowej,
 • edukacji rekreacyjnej,
 • prowadzeniu szkoły tańca,
 • szkoły nauki jazdy,

mamy obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej.

Składki ZUS przy firmie szkoleniowej – składanie formularza

Maksymalnie w przeciągu tygodnia od założenia firmy szkoleniowej musimy złożyć któryś z dwóch formularzy

 • ZUS ZUA - jeżeli chcemy podlegać pełnemu ubezpieczeniu
 • ZUS ZZA - w przypadku, kiedy zależy nam jedynie na obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Pomimo tego, że sam proces na samym początku wydaje się trudny i skomplikowany, wcale taki nie jest. Zakładanie i rejestracja firmy w dobie internetu staje się czymś prostym – a więc jeśli tylko posiadamy odpowiednią koncepcję i zasoby bez problemu sobie z tym poradzimy.