Firma transportowa - jak założyć? Jakie PKD? Księgowość, Podatki

Dla firm: Firma transportowa - jak założyć? Jakie PKD? Księgowość, Podatki

 • 4.8 / 5
 • 6

Jakie założyć firmę transportową w Polsce?

Przedsiębiorcy zainteresowani założeniem własnej działalności w branży transportowej powinni pamiętać, że jest ona regulowana. Oznacza to, że wymagana spełnienia określonych warunków.

Od przedsiębiorców, chcących założyć własną firmę transportową, wymaga się:

 • Posiadania stałej i rzeczywistej siedziby firmy,
 • Posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • Uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • Dysponowanie środkami, zapewniającymi płynność finansową firmy.

Właściciel firmy transportowej musi również spełniać pewne wymagania formalne. Nie może też być skazany za przestępstwa związane z postępowaniem skarbowym oraz w sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Jaka forma działalności dla firmy transportowej?

Przedsiębiorcy, którzy planują założenie firmy transportowej, mogą prowadzić ją w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej bądź spółki handlowej. Ostatnia z nich może mieć postać spółki osobowej (jawnej, komandytowej, jawno-akcyjnej) lub kapitałowej (spółka z o.o., akcyjna). Niedopuszczalna jest natomiast spółka partnerska. Najczęściej wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Sprawdź, jak dokonać rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jaki kod PKD dla firmy transportowej?

W celu rejestracji firmy, przedsiębiorca określić musi zakres swojej działalności przy pomocy kodów PKD. Dla transportu drogowego rzeczy kodem tym jest 49.41.Z. W jego ramach możliwy jest transport pojazdami przystosowanymi do przewozu: dłużyc, inwentarza żywego, produktów mrożonych i schłodzonych, towarów ciężkich i masowych (w tym transport mleka cysternami), samochodów oraz odpadów i materiałów wtórnych. Kod ten obejmuje również wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.

Przedsiębiorca, który chce świadczyć usługi z zakresu pośrednictwa przy transporcie rzeczy, powinien wybrać kod 52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych.

Jak zarejestrować firmę transportową?

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, należy wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go w urzędzie gminy lub miasta bądź, przesłać podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym bądź przesłać go listem poleconym. Dla spółek osobowych i kapitałowych wymagana jest rejestracja poprzez KRS w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Jaką formę opodatkowania firmy transportowej wybrać?

Przy rejestracji firmy, przedsiębiorca musi również określić formę jej opodatkowania. Możliwy jest wybór opodatkowania na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nie ma możliwości opodatkowania tego typu działalności kartą podatkową.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zasady ogólne są szczególnie opłacalne dla tych przedsiębiorców, którzy nie przewidują przekroczenia pierwszego progu skali – 85 528 zł. Po jego przekroczeniu, podatek z 18% zwiększy się do aż 32%. Zaletą tej formy jest również możliwość korzystania z ustawowych ulg. Podatek liniowych zapewni natomiast przedsiębiorcy stałe opodatkowanie na poziomie 19%. Przy ryczałcie podatek wynosi z kolei 5,5%, ale podatnik opodatkowuje również swoje przychody.

Firma transportowa – z VAT czy bez VAT?

O ile przedsiębiorca nie przewiduje w danym roku przekroczenia obrotów w wysokości 150 tys. zł, przysługuje mu zwolnienie podmiotowe z VAT. Wraz z przekroczeniem tego limitu, zobowiązany będzie do rejestracji jako podatnik VAT na druku VAT-R.

Bycie czynnym podatnikiem VAT to korzystne rozwiązanie również dla tych przedsiębiorców, którzy świadczą swoje usługi firmom. Te same są w większości VAT-owcami, a więc zależy im na możliwości odliczenia podatku.

Jakie składki ZUS dla firmy transportowej?

Do 7 dni po założeniu firmy transportowej, przedsiębiorca powinien złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz:

 • ZUS ZUA – jeśli będzie podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Co ważne, przedsiębiorca zakładający jednoosobową działalność gospodarczą, może przez 2 lata opłacać preferencyjne składki ZUS (pomniejszone składki społeczne) i korzystać ze zwolnienia ze składek na rzecz Funduszu Pracy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika – jak uzyskać?

Aby świadczyć usługi przewozowe na terenie kraju, przedsiębiorca uzyskać musi stosowne zezwolenie wydawane przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy lub Główny Instytut Transportu Drogowego. W celu jego uzyskania należy złożyć:

 • stosowny wniosek,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • certyfikat kompetencji zawodowych – koszt szkolenia i egzaminu to około 1000 zł,
 • dowód posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł + 100 zł za każdy zgłoszony pojazd + 10 zł za wypis.

Uwaga! Przy transporcie rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 t, nie są wymagane zezwolenia i licencje.

Eksperci artykułu: