Formularz VAT-R - jak poprawnie wypełnić?

Dla firm: Formularz VAT-R - jak poprawnie wypełnić?

 • 3.8 / 5
 • 4

Druk VAT-R  - do czego służy?

Deklaracja na druku VAT-R składana jest w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

Dzięki niej przedsiębiorca może zarejestrować się jako czynny podatnik VAT bądź jako podatnik VAT zwolniony. Sprawdź, czy warto zostać czynnym podatnikiem VAT. Formularz służy dodatkowo do rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE zarówno dla nievatowców, jak i czynnych podatników VAT.

Gdzie złożyć druk VAT-R?

Formularz VAT-R składa się w urzędzie skarbowym właściwym z uwagi na:

 • miejsce zamieszkania - dotyczy osób fizycznych,
 • adres siedziby - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Prawo przewiduje także możliwość złożenia deklaracji do urzędu miasta lub gminy razem z wnioskiem CEIDG-1.

Jak wypełnić druk VAT-R?

Podatnik składający deklarację VAT-R wypełnia jedynie jasne pola formularza. Pola ciemne zostaną uzupełnione przez pracownika urzędu. W przypadku druku wypełnianego ręcznie, należy stosować litery drukowane.

Poniżej przedstawiamy listę poszczególnych pól druku VAT-R wraz z objaśnieniem sposobu ich uzupełnienia.

1. Część A – Cel i miejsce złożenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego

Część A - Część A – Cel i miejsce złożenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego
 • W polu numer 1. podatnik podaje swój NIP.
 • W punkcie 4. podatnik określa cel złożenia dokumentu - rejestracyjny lub aktualizujący.
 • W punkcie 5. uzupełnia dane, czyli nazwę i adres, właściwego urzędu skarbowego.
 • Pola 6. i 7. uzupełnia wyłącznie wtedy, gdy posiada adres zamieszkania poza granicami Polski.
 • Pozycje 8. i 9. wypełnia się natomiast tylko przy aktualizacji danych. Zaznacza się w nich, czy zmienił się urząd, do którego odprowadzany jest podatek VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

2. Część B – dane podatnika

Część B - dane podatnika
 • W polach sekcji B.1. podatnik wpisuje swoje dane identyfikacyjne, w tym nazwę, numer REGON lub PESEL oraz odpowiednio datę rozpoczęcia działalności lub datę urodzenia.
 • Pola w B.2.  - w tym miejscu podać należy adres zamieszkania dla osoby fizycznej lub adres siedziby firmy. Warto pamiętać, że przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej nadal pozostaje się osobą fizyczną.
 • Pola w B.3. uzupełnia podatnik nieposiadający na terytorium kraju siedziby swojej działalności lub stałego miejsca prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Część C - obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

Część C składa się z 3 części:

Część C1 - Okoliczności określające obowiązek podatkowy

Część C1- Okoliczności określające obowiązek podatkowy

 • Punkt 27. zaznacza osoba, która nie jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niemająca osobowości prawnej bądź osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą.
 • Punkt 28. zaznacza wyłącznie osoba posiadająca siedzibę poza terytorium kraju.
 • Punkt 29. zaznacza osoba, która nie może być zwolniona z podatku VAT.
 • Punkt 30. zaznacza tylko ten przedsiębiorca, który jedynie aktualizuje, a nie rejestruje się jako podatnik VAT.
 • Punkt 31. - w większości przypadków nie zaznacza się go, gdyż większość towarów i usług jest opodatkowana.
 • Punkt 32. zaznacza przedsiębiorca będący rolnikiem ryczałtowym.
 • Punkt 33. to kluczowe pole tej sekcji. To tu podatnik określa, czy rezygnuje ze zwolnienia z podatku i staje się „vatowcem”.
 • Punkt 34. zaznacza zaznacza rolnik ryczałtowy, który rezygnuje ze zwolnienia z podatku.
 • Punkt 35. zaznacza przedsiębiorca, który utracił zwolnienie, czyli po przekroczeniu wielkości sprzedaży wynoszącej 150 000 PLN w ciągu roku lub proporcjonalnie do miesięcy, gdy przedsiębiorca nie prowadzi działalności przez cały rok.
 • Punkt 36. dotyczy podatników wysyłających opodatkowany podatkiem VAT towar do polskich firm.
 • Punkt 37. jest to rezygnacja z opcji z punktu 36.
 • W punkcie 38. należy podać datę, od którego wchodzą w życie opcje zaznaczone od pola 27. do pola 37.
 • W punkcie 39. mały podatnik zaznacza jedno z trzech pól: z wyborem metody kasowej, o utracie prawa do metody kasowe lub rezygnacji z metody kasowej.
 • Pozycje 40., 41., 42., 43. wypełnia podatnik, który wybrał metodę kasową, traci ją lub rezygnuje z tego prawa.
 • Pola punktu 44. wypełnia podatnik, który rezygnuje ze składania deklaracji kwartalnych VAT, wpisując odpowiednio miesiąc i rok ostatnio złożonego formularza.
 • Pola punktu 47. dotyczą specjalnych procedur, w tym w przypadku usług taksówkarskich.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Część C2 - Informacje dotyczące składania deklaracji

Część C2 - Informacje dotyczące składania deklaracji

 • VAT-7 składa podatnik, który rozlicza się co miesiąc.
 • VAT-7K składa podatnik rozliczający się kwartalnie.
 • VAT-8 wypełniają przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku składania wyżej wymienionych deklaracji. Dotyczy to głównie importu z krajów Unii Europejskiej.
 • VAT-12 wypełniają taksówkarze, którzy w polu C1, w pozycji 47. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.
 • Punkty 54., 55., 56. i 57. –  podatnik podaje kwartał/miesiąc oraz rok, za który złoży pierwszą deklarację wymienioną w pozycjach od 50 do 53.

Część C3 - Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Część C3 - Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Tę część druku VAT-R wypełnia przedsiębiorca, dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, mający obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT UE.

 • Pozycje 58., 59. i 60. zaznacza odpowiednio podatnik, spełniający warunki w kolejnych opisach. Zaznaczenie punktu 60. jest równoznaczne ze złożeniem pisemnego oświadczenia o opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 • W punkcie 61. należy wpisać przewidywaną datę rozpoczęcia transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Punkt 62. którzy zaprzestają transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • W punkcie 63. podatnik wpisuje datę zaprzestania tych transakcji.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Część D - Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

Część D - Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

W części D podatnik zaznacza, czy wnioskuje o wydanie pisemnego potwierdzenia zarejestrowania podatnika VAT jako czynnego lub zwolnionego.

Część E - Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

Część E - Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

Część E poświęcona jest danym podatnika i podpisowi - złożonemu przez niego samego lub osobę reprezentującą.

Eksperci artykułu: