Import z Chin - wymagania, księgowość, vat, cło

Dla firm: Import z Chin - wymagania, księgowość, vat, cło

 • 4.4 / 5
 • 19

Importu towarów z Chin - wymagane dokumenty

Dla prawidłowego rozliczenia importu towarów z Chin, przedsiębiorca musi posiadać:

 • fakturę zakupu od kontrahenta z Chin - wystawiając fakturę VAT powinniśmy zwrócić uwagę, aby znalazły się na niej następujące elementy:
  • nazwa i adres kontrahenta wystawiającego fakturę, 
  • nazwa i adres nabywcy,
  • miejsce i data wystawienia faktury,
  • numer faktury, rodzaj i ilość towarów,
  • cena jednostkowa i jej wartość wyrażona w walucie wymienialnej,
  • informacja o kraju pochodzenia oraz warunki dostawy,
  • Zalecane jest posiadanie faktury w języku angielskim. W przypadku faktury w języku chińskim konieczne będzie jej dodatkowe tłumaczenie
 • dokumenty celne - SAD lub PZC (w wersji elektronicznej). Widnieje na nich kwota, w oparciu o którą wylicza się należny podatek VAT.

Dodatkowo wymagane są:

 • konosament - gdy import towarów z Chin odbywa się drogą morską,
 • list przewozowy - gdy import towarów z Chin odbywa się drogą lotniczą,
 • specyfikacja towaru - gdy na fakturze nie została wyszczególniona waga netto,brutto towaru,
 • inne dokumenty - zależne od rodzaju importowanego towaru, na przykład certyfikat CE.

Uwaga! Niekompletna dokumentacja może skutkować odesłaniem towaru do Chin.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Import towarów spoza UE a odprawa celna

Towary importowane z Chin podlegają obowiązkowej odprawie celnej. Może mieć ona miejsce w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej. Odprawa ma na celu ustalenie możliwości wprowadzenia towaru na obszar celny wspólnoty.

Wysokość cła zależy od wartości importowanego towaru, kosztów jego transportu i ubezpieczenia. Nie bez znaczenia jest też sam rodzaj towaru. Przed zakupem towarów od chińskiego kontrahenta warto sprawdzić w systemie ISZTAR wysokość stawek cła dla danego towaru.

Podatek VAT przy imporcie spoza UE

Zgodnie z przepisami, import towarów z krajów spoza UE podlega opodatkowaniu. Importując towary z Chin, poza cłem, należy liczyć się również z koniecznością odprowadzenia podatku VAT. Podczas odprawy celnej wystawiane są dokumenty potwierdzające import towarów - SAD lub PZC. Stanowią one podstawę do księgowania towarów importowanych z Chin.

Wysokość podatku VAT na towary importowane z Chin

Towary importowane do Polski podlegają opodatkowaniu według czterech stawek VAT: 4, 7, 8 i 23%. W większości przypadków VAT na towary sprowadzane z Chin do Polski wynosi 23%. Podatek wyliczony jest od wartości celnej towaru powiększonej o cło.

Rozliczenie importu towarów z Chin - odprawa celna w Polsce

Odprawa w polskim porcie - w Gdyni, Gdańsku lub Szczecinie. Podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT w ciągu 10 dni od dnia otrzymania od urzędu ostemplowanego dokumentu celnego.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Przy standardowej odprawie, przedsiębiorca musi zapłacić VAT od towarów, z których nie uzyskał jeszcze zysku. Stąd też z procedury tej korzystają firmy importujące towary o niewielkiej wartości lub posiadające odpowiednie zaplecze finansowe.

Procedura uproszczona dot. importu towarów

Przedsiębiorcy, importujący towary z Chin, mogą skorzystać także z uproszczonej procedury importu (tzw. odroczony VAT). Pozwala ona na rozliczanie VAT od importu towarów bez konieczności wcześniejszego opłacenia podatku do urzędu celnego. Należny VAT rozlicza się w deklaracji podatkowej VAT-7 (gdy importer rozlicza się co miesiąc) lub VAT-7D, gdy korzysta z kwartalnego rozliczenia VAT

By zastosować uproszczoną metodę importu, przedsiębiorca musi:

 • powiadomić naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku w procedurze uproszczonej. Powiadomienie należy dostarczyć przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ma być stosowana metoda uproszczona.
 • przedstawić naczelnikowi urzędu celnego zaświadczenia o braku zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne oraz w poszczególnych podatkach. Zaświadczenia muszą być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu.
 • potwierdzić zarejestrowanie jako czynny podatnik VAT.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Jak rozliczyć VAT od importu towarów z Chin?

Sposób rozliczenia podatku VAT przy imporcie z Chin zależy od miejsca odprawy celnej i stosownej dla niego procedury. Przy odprawie na terenie Polski, przedsiębiorca zobowiązany jest opłacić podatek przy odbiorze towaru. W sytuacji zastosowania procedury uproszczonej, płatność podlega odroczeniu - do chwili upływu terminu złożenia deklaracji VAT za dany okres.

Jeśli odprawa ma miejsce w innym kraju UE, zapłata podatku wymagana jest dopiero przy sprzedaży towaru. Którą z procedur rozliczania importu z Chin wybrać? Tu znaczenie ma indywidualna sytuacja przedsiębiorcy, a w szczególności skala importu i posiadane przez niego środki.

Odprawa celna w innym kraju UE

Popularne jest też dokonywanie odprawy celnej w innych krajach UE, a w szczególności w Hamburgu, Rotterdamie i Antwerpii. Zgodnie z przepisami, zamiast o imporcie towarów, mówimy w tym przypadku o transakcji wewnątrzwspólnotowej nabycia towarów.

Towar przechodzi bowiem odprawę na terenie kraju, do którego wchodzi po raz pierwszy po przekroczeniu granic Unii Europejskiej. Przedsiębiorca, który dokonał zakupu w Chinach i przeszedł odprawę celną w innym kraju UE, będzie zobligowany do wykazania WNT w informacji podsumowującej VAT UE. Uiszczenie podatku VAT konieczne będzie dopiero po sprzedaży towarów.

Odliczenie podatku VAT przy imporcie

Czynni podatnicy podatku VAT, mają możliwość odliczenia VAT-u naliczonego przy imporcie towarów z Chin. Warunek: wwieziony towar służył będzie działalności opodatkowanej.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy rozliczenie VAT nastąpiło przy standardowej czy też uproszczonej procedurze odprawy celnej. „Nievatowcy” nie mają prawa do odliczenia VAT.

Import towarów z Chin - pomoc specjalistów

Import towarów z Chin wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Szczególnie dla nowych firm, które rozważają sprowadzenie dóbr z krajów spoza UE, kwestie podatkowe mogą być sporym wyzwaniem. Z tego powodu popularnością cieszą się usługi agencji celnych. Zgłaszają one importowany z Chin towar do kontroli, co oszczędzi importerowi konieczności osobistego stawiania się w porcie. Także biura rachunkowe świadczą usługi doradcze w zakresie procedur celno-skarbowych przy imporcie z Chin. Pomoc księgowej / biura rachunkowego może uchronić przedsiębiorcę przed potencjalnymi karami za błędy w rozliczeniach.

Eksperci artykułu: