Import z Chin - wymagania, księgowość, vat, cło

Dla firm: Import z Chin - wymagania, księgowość, vat, cło

 • 4.4 / 5
 • 21

Importu towarów z Chin - wymagane dokumenty

Dla prawidłowego rozliczenia importu towarów z Chin, przedsiębiorca musi posiadać:

 • fakturę zakupu od kontrahenta z Chin - wystawiając fakturę VAT powinniśmy zwrócić uwagę, aby znalazły się na niej następujące elementy:
  • nazwa i adres kontrahenta wystawiającego fakturę, 
  • nazwa i adres nabywcy,
  • miejsce i data wystawienia faktury,
  • numer faktury, rodzaj i ilość towarów,
  • cena jednostkowa i jej wartość wyrażona w walucie wymienialnej,
  • informacja o kraju pochodzenia oraz warunki dostawy,
  • Zalecane jest posiadanie faktury w języku angielskim. W przypadku faktury w języku chińskim konieczne będzie jej dodatkowe tłumaczenie
 • dokumenty celne - SAD lub PZC (w wersji elektronicznej). Widnieje na nich kwota, w oparciu o którą wylicza się należny podatek VAT.

Dodatkowo wymagane są:

 • konosament - gdy import towarów z Chin odbywa się drogą morską,
 • list przewozowy - gdy import towarów z Chin odbywa się drogą lotniczą,
 • specyfikacja towaru - gdy na fakturze nie została wyszczególniona waga netto,brutto towaru,
 • inne dokumenty - zależne od rodzaju importowanego towaru, na przykład certyfikat CE.

Uwaga! Niekompletna dokumentacja może skutkować odesłaniem towaru do Chin.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Import towarów spoza UE a odprawa celna

Towary importowane z Chin podlegają obowiązkowej odprawie celnej. Może mieć ona miejsce w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej. Odprawa ma na celu ustalenie możliwości wprowadzenia towaru na obszar celny wspólnoty.

Wysokość cła zależy od wartości importowanego towaru, kosztów jego transportu i ubezpieczenia. Nie bez znaczenia jest też sam rodzaj towaru. Przed zakupem towarów od chińskiego kontrahenta warto sprawdzić w systemie ISZTAR wysokość stawek cła dla danego towaru.

Podatek VAT przy imporcie spoza UE

Zgodnie z przepisami, import towarów z krajów spoza UE podlega opodatkowaniu. Importując towary z Chin, poza cłem, należy liczyć się również z koniecznością odprowadzenia podatku VAT. Podczas odprawy celnej wystawiane są dokumenty potwierdzające import towarów - SAD lub PZC. Stanowią one podstawę do księgowania towarów importowanych z Chin.

Wysokość podatku VAT na towary importowane z Chin

Towary importowane do Polski podlegają opodatkowaniu według czterech stawek VAT: 4, 7, 8 i 23%. W większości przypadków VAT na towary sprowadzane z Chin do Polski wynosi 23%. Podatek wyliczony jest od wartości celnej towaru powiększonej o cło.

Rozliczenie importu towarów z Chin - odprawa celna w Polsce

Odprawa w polskim porcie - w Gdyni, Gdańsku lub Szczecinie. Podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT w ciągu 10 dni od dnia otrzymania od urzędu ostemplowanego dokumentu celnego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przy standardowej odprawie, przedsiębiorca musi zapłacić VAT od towarów, z których nie uzyskał jeszcze zysku. Stąd też z procedury tej korzystają firmy importujące towary o niewielkiej wartości lub posiadające odpowiednie zaplecze finansowe.

Procedura uproszczona dot. importu towarów

Przedsiębiorcy, importujący towary z Chin, mogą skorzystać także z uproszczonej procedury importu (tzw. odroczony VAT). Pozwala ona na rozliczanie VAT od importu towarów bez konieczności wcześniejszego opłacenia podatku do urzędu celnego. Należny VAT rozlicza się w deklaracji podatkowej VAT-7 (gdy importer rozlicza się co miesiąc) lub VAT-7D, gdy korzysta z kwartalnego rozliczenia VAT

By zastosować uproszczoną metodę importu, przedsiębiorca musi:

 • powiadomić naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku w procedurze uproszczonej. Powiadomienie należy dostarczyć przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ma być stosowana metoda uproszczona.
 • przedstawić naczelnikowi urzędu celnego zaświadczenia o braku zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne oraz w poszczególnych podatkach. Zaświadczenia muszą być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu.
 • potwierdzić zarejestrowanie jako czynny podatnik VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jak rozliczyć VAT od importu towarów z Chin?

Sposób rozliczenia podatku VAT przy imporcie z Chin zależy od miejsca odprawy celnej i stosownej dla niego procedury. Przy odprawie na terenie Polski, przedsiębiorca zobowiązany jest opłacić podatek przy odbiorze towaru. W sytuacji zastosowania procedury uproszczonej, płatność podlega odroczeniu - do chwili upływu terminu złożenia deklaracji VAT za dany okres.

Jeśli odprawa ma miejsce w innym kraju UE, zapłata podatku wymagana jest dopiero przy sprzedaży towaru. Którą z procedur rozliczania importu z Chin wybrać? Tu znaczenie ma indywidualna sytuacja przedsiębiorcy, a w szczególności skala importu i posiadane przez niego środki.

Odprawa celna w innym kraju UE

Popularne jest też dokonywanie odprawy celnej w innych krajach UE, a w szczególności w Hamburgu, Rotterdamie i Antwerpii. Zgodnie z przepisami, zamiast o imporcie towarów, mówimy w tym przypadku o transakcji wewnątrzwspólnotowej nabycia towarów.

Towar przechodzi bowiem odprawę na terenie kraju, do którego wchodzi po raz pierwszy po przekroczeniu granic Unii Europejskiej. Przedsiębiorca, który dokonał zakupu w Chinach i przeszedł odprawę celną w innym kraju UE, będzie zobligowany do wykazania WNT w informacji podsumowującej VAT UE. Uiszczenie podatku VAT konieczne będzie dopiero po sprzedaży towarów.

Odliczenie podatku VAT przy imporcie

Czynni podatnicy podatku VAT, mają możliwość odliczenia VAT-u naliczonego przy imporcie towarów z Chin. Warunek: wwieziony towar służył będzie działalności opodatkowanej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy rozliczenie VAT nastąpiło przy standardowej czy też uproszczonej procedurze odprawy celnej. „Nievatowcy” nie mają prawa do odliczenia VAT.

Import towarów z Chin - pomoc specjalistów

Import towarów z Chin wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Szczególnie dla nowych firm, które rozważają sprowadzenie dóbr z krajów spoza UE, kwestie podatkowe mogą być sporym wyzwaniem. Z tego powodu popularnością cieszą się usługi agencji celnych. Zgłaszają one importowany z Chin towar do kontroli, co oszczędzi importerowi konieczności osobistego stawiania się w porcie. Także biura rachunkowe świadczą usługi doradcze w zakresie procedur celno-skarbowych przy imporcie z Chin. Pomoc księgowej / biura rachunkowego może uchronić przedsiębiorcę przed potencjalnymi karami za błędy w rozliczeniach.

Eksperci artykułu: