Jak rozliczyć przychody z reklam na kanale YouTube?

Dla firm: Jak rozliczyć przychody z reklam na kanale YouTube?

  • 3.6 / 5
  • 18

Przychód z reklamy na YouTube  – obowiązek rozliczania przychodów

Gdy umieszczanie reklam stanowi podstawę działalności gospodarczej, to podlega opodatkowaniu przewidzianym dla tej działalności. W artykule: Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej - jak zarejestrować firmę? przedstawiamy krok po kroku etapy zakładania własnej działalności.

Jeśli jednak podatnik hobbystycznie prowadzi stronę internetową lub kanał na YouTubie,nie musi tych przychodów zaliczać do działalności gospodarczej. Musi jednak właściwie takie przychody opodatkować.

Kwalifikacja przychodu z YouTuba

Użytkownicy serwisu YouTube mogą wyrazić zgodę na odpłatne wyświetlanie reklam przy ich filmach. Na tej podstawie właściciel portalu wypłaca im należne wynagrodzenie. Osoba uzyskująca przychód z reklam internetowych, w tym osiągniętych na YouTubie, zobowiązana jest dokonać jego prawidłowej kwalifikacji do odpowiedniego źródła w katalogu ustawy PIT.

Przychody z reklam nie mieszczą się jednak w żadnym konkretnym źródle przychodu. Z tego powodu należy zaliczyć tego typu przychody do tzw. innych źródeł opisanych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

W praktyce oznacza to, że podatnik powinien wykazać przychody w zeznaniu PIT-36 w części D.1. „Inne źródła”.

Co ważne, w tej sytuacji przychód z reklam internetowych nie może zostać uznany za przychód pochodzący z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT). Choć podatnik udostępnia powierzchnię reklamową na swoim kanale, to nie jest on właścicielem portalu YouTube. A zgodnie z polskim prawem, stosunek najmu nawiązany może zostać jedynie z właścicielem rzeczy bądź za jego zgodą. 

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wykazanie dochodu z reklam na YouTubie w zeznaniu rocznym

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczenia podatku z tytułu przychodów dokonuje się na formularzu PIT-36. Podatnik zobowiązany jest do wykazania przychodów z reklam internetowych w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) jako przychód z innych źródeł. Zeznanie roczne powinien złożyć do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym.

Przychód z reklam na portalu YouTube podlega łączeniu z dochodami pochodzącymi z innych źródeł. Podatnik może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem wykazania ich związku z przychodem i należytego udokumentowania.

Jednocześnie podatnik, w odniesieniu do tego typu dochodów, nie jest zobowiązany do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Całość rozliczenia dokonuje się dopiero w rocznym zeznaniu.

Przychody z YouTuba - rozliczenie na zasadach ogólnych

W zakresie stawki podatku obowiązują w tym przypadku zasady ogólne. Dochód z YouTube podlega zatem opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Zastosowanie znajduje:

  • 18% stawka podatku,
  • 32%, gdy  roczny dochód przekroczy limit 85 528 zł.

Przy zasadach ogólnych dochód stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przez podatnika przychodami a poniesionymi kosztami. Więcej na temat skali podatkowej w praktyce w artykule: Opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

YouTube Patronite - rozliczanie wpłat od patronów

 Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Jeśli patron (mecenas) przekazuje w ramach portalu Patronite dobrowolne wsparcie finansowe, nie otrzymując w zamian żadnego konkretnego świadczenia wzajemnego, mamy do czynienia z darowizną. Ta podlega zasadom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z treścią tej ustawy opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych wartości, która nie przekracza:

  • 9637 zł - gdy nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł - gdy nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł - gdy nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Wpłaty powyżej tych kwot podlegały będą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Jeżeli za udzielone finansowanie patron otrzymuje świadczenie wzajemne (np. książkę), to może to być ono uznane za sprzedaż (przedsprzedaż). W tej sytuacji konieczne jest zaliczenie otrzymanych wpłat do przychodów z działalności gospodarczej. Przychody takie mogą podlegać opodatkowaniu według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%), według stawki liniowej podatku 19%, ewentualnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, wsparcie otrzymane od patronów zobowiązane są rozliczać na na takich samych zasadach jak przychód z tej działalności.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Rozliczenie przychodów z platformy YouTube przez biuro rachunkowe

Rozliczenie przychodów uzyskanych za wyświetlanie reklam na kanale YouTube warto przekazać do profesjonalnego biura rachunkowego - zobacz listę biur rachunkowych specjalizujących się w tym zakresie. Jeżeli kanał nieustannie zyskuje coraz większe zasięgi tj. wyższe przychodu księgowa oprócz poprawnego wyliczenia podatków może przeprowadzić analizę i wskazać które rozwiązanie podatkowe w przyszłości będzie dla nas najkorzystniejsze. 

Eksperci artykułu: