Jak założyć działalność gospodarczą?

Dla firm: Jak założyć działalność gospodarczą?

 • 4.8 / 5
 • 8

Założenie działalności gospodarczej jest dziś wyjątkowo proste. Formalności ograniczone są do minimum, a wszystko można załatwić przez internet.

Chcąc uruchomić jednoosobową działalność gospodarczą wystarczy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Można to zrobić na 5 sposobów:

 1. Zalogować się do CEIDG (www.firma.gov.pl) wypełnić wniosek on-line i złożyć z podpisem elektronicznym.
 2. Przygotować wniosek on-line, zapisać numer referencyjny i złożyć w Urzędzie Gminy (należy mieć przy sobie dowód osobisty)
 3. Pobrać i złożyć zintegrowany wniosek papierowy w Gminie. Urząd gminy przekształci go na wniosek elektroniczny.
 4. Przesłać podpisany notarialnie, wypełniony wniosek listem poleconym do Urzędu Miasta.
 5. Zlecić zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej certyfikowanemu biuru rachunkowemu, które za nas dokona potrzebnych formalności. Wniosek zwolniony jest od opłat.

We wniosku trzeba wpisać pełne dane przedsiębiorcy (wraz z numerem PESEL), nazwę firmy, adres siedziby i miejsce wykonywanej działalności, a także jej rodzaj. Korzysta się z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zawiera ona czynności jakie może wykonywać w danej działalności.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego i ZUS. Tym samym wnioskiem zgłasza się również wszelkie zmiany, jakie zachodzą już w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jeżeli wniosek złożymy niepoprawnie, system CEIDG niezwłocznie informuje zainteresowanego o niepoprawności.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej rejestruje przedsiębiorcę jednocześnie w urzędzie skarbowym i ZUS.

Czy pieczątka jest potrzebna?

Wśród przedsiębiorców panuje powszechne przekonanie, że do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędna jest pieczątka firmowa. Jednak według przepisów prawa, nie istnieją żadne regulacje dotyczące obowiązku posiadania pieczęci firmowej. Wiadomo, że jest przydatna przy wystawianiu czy podpisywaniu dokumentów, ale nie ma obowiązku jej posiadania. Każdy przedsiębiorca powinien samodzielnie dokonać wyboru, czy pieczątka jest mu potrzebna i opłaca się zainwestować czy nie. Instytucje publiczne nie mogą wymagać od jakiegokolwiek obywatela więcej niż stanowi prawo.

W ZUS co miesiąc trzeba opłacać składki na ubezpieczenia:

 • emerytalne
 • rentowe
 • chorobowe
 • wypadkowe
 • zdrowotne

Do 10-tego następnego miesiąca. Jeśli firma ma pracowników, składki należy opłacać do 15-tego następnego miesiąca.

Warto posiadać kopie dokumentów składanych do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Jeżeli składamy osobiście, to należy poprosić urzędnika o potwierdzenie kopii pieczątką i datą.

Jak wybrać księgowego?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ostatnim krokiem jest wybranie odpowiedniej księgowości dla firmy.

Jest to niezwykle istotne, ponieważ prowadzenie księgowości wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Zapoznaj się z artykułem, który mówi o tym na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego. Wybierz również optymalne biuro rachunkowe w Warszawie dla swojej firmy.

Eksperci artykułu: