Jak założyć firmę sprzątającą?

Dla firm: Jak założyć firmę sprzątającą?

 • 4.8 / 5
 • 5

Założenie firmy sprzątającej - wymagania

Prowadzenie firmy sprzątającej nie wiąże się z obowiązkiem posiadania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Nie ma potrzeby uzyskania odpowiednich kwalifikacji, zdobycia koncesji i licencji czy też potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Jaka forma działalności dla firmy sprzątającej?

Osoby zainteresowane założeniem firmy sprzątającej mogą wybrać dowolną formę jej prowadzenia. Dopuszczalne są:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka – cywilna, jawna i z o.o.

Jedynym wyjątkiem jest spółka partnerska, którą zgodnie z zasadami tworzyć mogą wyłącznie wolne zawody.

Rejestracja firmy sprzątającej

Po wybraniu formy prowadzenia działalności gospodarczej konieczna jest jej rejestracja.

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, należy wypełnić formularz CEIDG-1  i podpisać go osobiście w urzędzie gminy lub miasta bądź, przesłać podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym bądź przesłać go listem poleconym po podpisaniu poświadczeniem notarialnym.

Dla spółek osobowych i kapitałowych wymagana jest rejestracja poprzez KRS w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Firma sprzątająca a działalność nierejestrowa

Osoby planujące założenie firmy sprzątającej zainteresować może również możliwość jej prowadzenia bez konieczności rejestracji. Działalność nierejestrowana, dostępna od 30 kwietnia 2018 roku, dotyczy przypadków, kiedy osoba fizyczna osiąga przychody, które w każdym miesiącu nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia ani przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej. Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosi w 2019 roku 1125 zł.

Jakie PKD dla firmy sprzątającej?

Kolejnym krokiem przy zakładaniu firmy sprzątającej jest ustalenie numeru PKD  dla planowanej działalności. W tym przypadku właściwym kodem jest:

 • 81.21.Z. Określa on niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Jaką formę opodatkowania dla firmy sprzątającej wybrać?

Podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 konieczne jest również wskazanie preferowanej formy opodatkowania. Przy jej wyborze należy wziąć pod uwagę zarówno planowane dochody, jak i koszty działalności.

 • Skala podatkowa – podstawowa forma opodatkowania, w przypadku której rozliczenie następuje na podstawie progów podatkowych. Jej wybór będzie opłacalny dla tych przedsiębiorców, których dochód nie będzie przekraczał 85 528 zł rocznie – wtedy podlegać będą oni 18% stawce podatku. Jej przekroczenie skutkuje przejściem na zastosowanie 32% opodatkowania. Dodatkowo, skala podatkowa umożliwia skorzystanie z kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczania z małżonkiem oraz wielu ulg podatkowych.
 • Podatek liniowy – forma, wybór której będzie opłacalny dla firm, który osiągają dochód na poziomie minimum 100 000 zł rocznie. W jej przypadku stawka podatku utrzymuje się na stałym poziomie, bez względu na wysokość obrotu, i wynosi 19%. Minusem jest natomiast brak możliwość skorzystania z ulg podatkowych, które obowiązują przy zastosowaniu skali podatkowej.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ostatnia z form, z której najczęściej korzystają przedsiębiorcy, którzy nie notują wysokich kosztów uzyskania przychodu. W jej przypadku podatek rozliczany jest od przychodu, bez uwzględniania kosztów. Podobnie jak podatek liniowy, forma ryczałtu wyklucza korzystanie z ulg podatkowych i opcji wspólnych rozliczeń.

Firma sprzątająca – z VAT czy bez VAT?

Zawodowe sprzątanie nie jest przedmiotowo zwolnione z VAT. Właściciele firm w tej branży mogą jednak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego – o ile ich obroty nie przekroczą 200 000 zł rocznie. Warto przy tym pamiętać, że w momencie przekroczenia tej kwoty, powstaje obowiązek zarejestrowania działalności do VAT.

Bycie czynnym podatnikiem VAT może być korzystne dla tych osób, które zamierzają:

 • świadczyć usługi przede wszystkim na rzecz czynnych podatników VAT,
 • świadczyć usługi opodatkowane stawką poniżej 23% – w tym przypadku wystąpi nadwyżka podatku naliczonego (wydatki) nad należnym (sprzedaż),
 • dokonywać w ramach działalności transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Chcąc działać jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT lub czynny podatnik VAT, konieczne jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji VAT-R.

Składki ZUS w firmie sprzątającej

Do 7 dni po założeniu firmy sprzątającej, przedsiębiorca powinien złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz:

 • ZUS ZUA – jeśli będzie podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Co ważne, osoby zakładające działalność pierwszy raz mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start. Zwalnia ich ona z podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Zwolnienie obejmuje również przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.

Po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez okres 2 lat.

Rynek usług sprzątających powiększa się z roku na rok. Za założeniem działalności w tym zakresie przemawia rosnące zapotrzebowanie – wśród osób prywatnych i placówek publicznych, w tym biur, banków i urzędów. Dużym atutem są też niskie koszty inwestycji w biznes.