Jak założyć firmę stolarską?

Jak założyć firmę stolarską?

 • 5.0 / 5
 • 8

Założenie firmy meblowej - wymagania

Założenie firmy meblowej nie wymaga żadnych kwalifikacji, pozwoleń i koncesji. Nie jest to działalność regulowana, a więc do jej prowadzenia potrzebna jest wyłącznie rejestracja działalności w wybranej formie bądź też skorzystanie z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowej.

Od zakładów stolarskich, w których planuje się wykorzystywanie impregnatów, rozpuszczalników organicznych lub konserwacji drewna, mogą być wymagane dodatkowe pozwolenia dotyczące ochrony środowiska wraz z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. Czynnikami, które mogą decydować o możliwości prowadzenia działalności w danej lokalizacji, są przede wszystkim hałas i pył drzewny.

Dodatkowo, właściciele zakładów stolarskich, objętych ryzykiem pożaru i wybuchu – zobowiązani są do powiadomienia służb ochrony środowiska i straży pożarnej. Konieczne jest też przygotowanie raportu bezpieczeństwa i wdrożenie programu zapobiegania potencjalnym awariom w zakładzie.

Jaka forma działalności dla zakładu stolarskiego?

Osoby, które planuję założenie własnego zakładu stolarskiego, mogą zdecydować się na jego prowadzenie w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki prawa handlowego – jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i z o.o.,
 • zarobkowej działalności nierejestrowej, o której piszemy w dalszej części artykułu.

Wyjątek stanowi spółka partnerska, którą zgodnie z zasadami tworzyć mogą wyłącznie wolne zawody.

Jakie PKD dla firmy meblowej?

Kolejnym krokiem przy zakładaniu firmy meblowej jest ustalenie numeru PKD dla planowanej działalności. W tym przypadku za właściwe uznaje się następujące kody:

 • "16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – podklasa ta obejmuje produkcję wyrobów drewnianych dla budownictwa, takich jak belki, krokwie, drzwi okna, schody, poręcze, ogrodzenia, listwy dekoracyjne i inne.
 • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna – z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, w tym trzonków narzędzi, wieszaków ubraniowych, artykułów gospodarstwa domowego, statuetek, szkatułek, szpulek na nici i innych.
 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych – podklasa ta obejmuje produkcję mebli dowolnego typu, z dowolnego materiału, używanych w różnych miejscach i różnych celach, za wyjątkiem mebli z kamienia, betonu i ceramiki, na przykład krzeseł i siedzeń do biur, hoteli, restauracji, teatrów i kin, mebli sklepowych i biurowych, stołów laboratoryjnych i innych.
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli – podklasa ta obejmuje między innymi produkcję sof, rozkładanych kanap i kanap do siedzenie, krzeseł i mebli ogrodowych do siedzenia, mebli wypoczynkowych, szafek pod telewizory, tapicerowanie krzeseł i siedzeń oraz wykańczanie mebli – malowanie, politurowanie i tapicerowanie.
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych."

Rejestracja firmy stolarskiej

Po wybraniu formy prowadzenia działalności gospodarczej konieczna jest jej rejestracja.

W przypadku wyboru jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, przyszły przedsiębiorca rejestruje ją w CEIDG, wypełniając stosowny formularz CEIDG-1. Następnie może podpisać go osobiście w urzędzie gminy lub miasta bądź, przesłać podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Istnieje możliwość przesłania wniosku listem poleconym po podpisaniu poświadczeniem notarialnym.

Rejestracja w KRS wymagana jest dla spółek - jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i z o.o. Rejestracji dokonuje się w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Usługi stolarskie a działalność nierejestrowa

Przyszli przedsiębiorcy mogą zdecydować się również na prowadzenie działalności bez konieczności rejestracji. Tak zwana działalność nierejestrowa, obowiązująca od 30 kwietnia 2018 roku, dotyczy osób:

 • fizycznych, których przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • które nie prowadziły własnej działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy.

Nowe przepisy zwalniają przedsiębiorców z wielu obowiązków, w tym: zgłaszania działalności w CEIDG, opłacania składek w ZUS, opłacania zaliczek na podatek, prowadzenia skomplikowanej księgowości - zamiast niej wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży.

Jaką formę opodatkowania dla produkcji mebli wybrać?

Składając wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca musi wskazać preferowaną formę opodatkowania. Jej wybór warto uzależnić od planowanych dochodów i kosztów działalności. Do wyboru jest:

 • skala podatkowa – rozliczenie następuje na podstawie progów podatkowych. Forma opłacalna dla tych przedsiębiorców, których dochód nie będzie przekraczał 85 528 zł rocznie – wtedy podlegać będą oni 18% stawce podatku. Po jej przekroczeniu stosuje się próg 32%. Dodatkowo, skala podatkowa pozwala na korzystanie z kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczania z małżonkiem oraz wielu ulg podatkowych.
 • podatek liniowy – opłacalny dla firm, które osiągają dochód na poziomie minimum 100 000 zł rocznie. Bez względu na wysokość obrotu, podatek wynosi 19%. Wadą tej formy jest natomiast brak możliwość skorzystania z ulg podatkowych, które obowiązują przy zastosowaniu skali podatkowej.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, którzy nie notują wysokich kosztów uzyskania przychodu. Podatek rozliczany jest od przychodu, bez uwzględniania kosztów. Forma ryczałtu wyklucza korzystanie z ulg podatkowych i opcji wspólnych rozliczeń.

Usługi stolarskie – z VAT czy bez VAT?

Przedmiotowe zwolnienie z VAT nie dotyczy działalności z zakresu usług stolarskich. Właścicielom zakładów meblarskich przysługuje jednak prawo do zwolnienie podmiotowego. Ich obroty nie mogą w tej sytuacji przekroczyć 200 000 zł rocznie. Obowiązek zarejestrowania działalności do VAT powstaje automatycznie po przekroczeniu tego limitu.

Kto skorzysta na byciu czynnym podatnikiem VAT? Przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy będą:

 • świadczyć usługi przede wszystkim na rzecz czynnych podatników VAT,
 • świadczyć usługi opodatkowane stawką poniżej 23% – w tym przypadku wystąpi nadwyżka podatku naliczonego (wydatki) nad należnym (sprzedaż),
 • dokonywać w ramach działalności transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Chcąc działać jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT lub czynny podatnik VAT, konieczne jest złożenie deklaracji VAT-R do właściwego urzędu skarbowego.

Składki ZUS w zakładzie stolarskim

Do 7 dni po założeniu firmy meblowej, przedsiębiorca powinien złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz:

 • ZUS ZUA – jeśli będzie podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Co istotne, osoby zakładające działalność pierwszy raz mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start. Zwalnia ich ona z podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Zwolnienie obejmuje również przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.

Po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez okres 2 lat.