Jak założyć restaurację?

Dla firm: Jak założyć restaurację?

 • 5.0 / 5
 • 10

Założenie lokalu gastronomicznego - wymagania

Prowadzenie restauracji nie wiąże się z obowiązkiem spełnienia dodatkowych warunków. Wszystkie potrzebne zezwolenia, w tym wspomnianą dalej koncesję na alkohol, można nabyć już po rejestracji działalności.

Jaka forma działalności dla restauracji?

Osoby zainteresowane założeniem lokalu gastronomicznego mogą wybrać dowolną formę jego prowadzenia. Dopuszczalne są:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka osobowa, z wyłączeniem spółki partnerskiej,
 • spółka kapitałowa,
 • spółdzielnia.

Najczęściej wybieraną, z uwagi na szybką rejestrację i niższe koszty, formą prowadzenia lokalu gastronomicznego jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

W restauracjach z większym obrotem i większą liczbą pracowników, lepszym wyborem może być spółka cywilna lub kapitałowa. Przy wyborze tej drugiej należy liczyć się z dodatkowymi formalnościami.

Rejestracja restauracji

Po wybraniu formy prowadzenia restauracji konieczna jest jej rejestracja.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - należy wypełnić formularz CEIDG-1, a następnie:

 • podpisać go i złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy,
 • przesłać podpisany podpisem zaufanym lub kwalifikowanym,
 • przesłać listem poleconym po podpisaniu poświadczeniem notarialnym.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Prowadzenie działalności w tej formie pozwala na korzystanie z ulg i dotacji na założenie restauracji. Możliwe jest też prowadzenie księgowości uproszczonej do momentu przekroczenia 2 milionów EUR obrotów.

Spółka cywilna - konieczne jest uzyskanie wpisu do CEIDG, nie ma potrzeby rejestracji w KRS. Spółkę cywilną  mogą założyć co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne. Nie jest wymagany kapitał. Dobry wybór dla małych, rodzinnych restauracji.

Spółka osobowa lub kapitałowa - wymagany jest wpis do KRS, prowadzonego przez sądy rejonowe właściwe dla siedziby rejestrowanej restauracji.

Jakie PKD dla lokalu gastronomicznego?

Kolejnym krokiem przy zakładaniu restauracji jest ustalenie numeru PKD dla planowanej działalności. W tym przypadku właściwym kodem jest:

 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

Kod ten obejmuje: przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im one dostarczane.

Kod ten zastosować można w przypadku:

 • restauracji,
 • kawiarni,
 • restauracji typu fast food,
 • barów mlecznych,
 • barów szybkiej obsługi,
 • lodziarni,
 • pizzerii,
 • miejsc z żywnością na wynos,
 • działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W przypadku modnych w ostatnich latach restauracji w formie food trucków, właściwym kodem będzie:

 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne. 

Jaką formę opodatkowania dla restauracji wybrać?

Podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 konieczne jest również wskazanie preferowanej formy opodatkowania. Przy jej wyborze należy wziąć pod uwagę zarówno planowane dochody, jak i koszty działalności.

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych - tzw. skala podatkowa , podstawowa forma opodatkowania, w przypadku której rozliczenie następuje na podstawie progów podatkowych. Jej wybór jest opłacalny dla tych przedsiębiorców, których dochód nie będzie przekraczał 85 528 zł rocznie. Wtedy podlegać będą oni 18% stawce podatku. Jej przekroczenie skutkuje przejściem na zastosowanie 32% opodatkowania. Dodatkowo, skala podatkowa umożliwi restauratorowi skorzystanie z ulg podatkowych. Jednocześnie, będzie on zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
 • Opodatkowanie podatkiem liniowym - w przypadku tej formy rozliczania, stawka podatku utrzymuje się na stałym poziomie i bez względu na wysokość obrotu, wynosi 19%. Wybór podatku liniowego opłacalny będzie dla tych restauracji, które osiągają dochód na poziomie minimum 100 000 zł rocznie. Minusem tej formy jest natomiast brak możliwość skorzystania z ulg podatkowych i rozliczania wspólnie z małżonkiem.
 • Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - forma, w przypadku której podatek rozliczany jest od przychodu, bez uwzględniania kosztów. Jej wybór możliwy jest wtedy, gdy roczny dochód restauracji nie przekracza 250 tys. EUR. Stawki ryczałtu dla usług gastronomicznych wynoszą: 3% lub 8,5% przy osiąganiu przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu. Podobnie jak podatek liniowy, forma ryczałtu wyklucza korzystanie z ulg podatkowych i wspólnych rozliczeń.
 • Opodatkowanie kartą podatkową - najprostsza forma opodatkowania, w której podatek ustalany jest według stałych miesięcznych składek pomniejszonych o składkę zdrowotną. Wybrać ją mogą wyłącznie restauratorzy, którzy w swoim lokalu nie prowadzą sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Wysokość stawki podatku zależy od: rodzaju i zakresu działalności, liczby pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której działa restauracja.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Lokal gastronomiczny - z VAT czy bez VAT?

Prowadzenie lokalu gastronomicznego nie jest przedmiotowo zwolnione z VAT. Właściciele firm w tej branży mogą jednak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego - o ile ich obroty nie przekroczą 200 000 zł rocznie. W momencie przekroczenia tej kwoty, powstaje obowiązek zarejestrowania działalności do VAT.

Bycie czynnym podatnikiem VAT może być korzystne w przypadku, gdy:

 • restauracja świadczyć będzie usługi na rzecz osób fizycznych,
 • ceny towarów zawierać będą mało kosztów,
 • dostawcami lokalu gastronomicznego będą podmioty niebędące płatnikami VAT.

Bycie „vatowcem” łączyć się będzie w tej sytuacji z możliwością odliczenia VAT od wystawionych faktur.

Chcąc działać jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT lub czynny podatnik VAT, konieczne jest złożenie deklaracji VAT-R do właściwego urzędu skarbowego.

Składki ZUS w restauracji

Do 7 dni po założeniu restauracji, przedsiębiorca powinien złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz:

 • ZUS ZUA – jeśli będzie podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ulga na start i preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorcy zakładający działalność pierwszy raz mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start . Zwalnia ich ona z podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności restauracji. Zwolnienie obejmuje również tych przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez okres 2 lat. Podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasadach, wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Lokal gastronomiczny a koncesja na alkohol

Do sprzedaży alkoholu w restauracji konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia. Koncesja na alkohol wydawana jest w odpowiedzi na złożony wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu. Zezwolenie wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata. Koszt koncesji:

 • 525 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa,
 • 525 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,
 • 2100 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Co roku należy uiszczać dodatkowo opłatę ze sprzedaż detaliczną alkoholu. Kwota opłaty wynosi od 1,4% do 2,7% ogólnej wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

Mimo sporej konkurencji, założenie własnej działalności w branży gastronomicznej wciąż się opłaca. Sprzyja temu rosnąca liczba osób goszczących regularnie w restauracjach, kawiarniach czy barach szybkiej obsługi.

Eksperci artykułu: