Jak założyć salon fryzjerski?

Dla firm: Jak założyć salon fryzjerski?

 • 4.9 / 5
 • 7

Założenie salonu fryzjerskiego - wymagania

Zawód fryzjera nie należy do grupy zawodów regulowanych. Co za tym idzie, prowadzenie zakładu fryzjerskiego nie jest działalnością regulowaną. Jego rejestracja możliwa jest dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.

Zakład fryzjerski musi natomiast spełniać określone wymogi: BHP, sanitarne i prawa budowlanego.
Jeżeli w salonie będzie odtwarzana muzyka, konieczne jest też wykupienie licencji i odprowadzanie opłat do ZAiKS-u.

Jaka forma działalności dla zakładu fryzjerskiego?

Zakłady fryzjerskie, podobnie jak salony kosmetyczne, mogą mieć postać:

 • zarejestrowanej działalności gospodarczej w dowolnej formie, poza spółką partnerską, którą zgodnie z zasadami tworzyć mogą wyłącznie wolne zawody, lub
 • zarobkowej działalności nierejestrowej, o której przeczytasz poniżej.

Przyszli przedsiębiorcy, planujący założenie własnego zakładu, mogą prowadzić go w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej - najczęściej wybieranej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki prawa handlowego - jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej lub z o.o.

Jakie PKD dla salonu fryzjerskiego?

Na etapie zakładanie zakładu fryzjerskiego konieczne jest wskazanie numeru PKD dla planowanej działalności. W tym przypadku za właściwe uznaje się kod:

 • PKD 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Dla zakładów fryzjerskich, wytwarzających peruki, stosuje się dodatkowo kod:

 • PKD 32.99.Z. – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rejestracja zakładu fryzjerskiego

Kolejny krok to rejestracja zakładu fryzjerskiego. W zależności od wybranej formy działalności, przedsiębiorca rejestruje ją w:

 • CEIDG – dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, wymaga wypełnienia stosownego formularza CEIDG-1. Ten może być następnie: podpisany osobiście w urzędzie gminy lub miasta / przesłany online po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym / przesłany listem poleconym po podpisaniu poświadczeniem notarialnym.
 • KRS – dotyczy spółek: jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i z o.o. Dokonuje jej się w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Usługi fryzjerskie a działalność nierejestrowa

Od 20 kwietnia 2018 roku przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia tak zwanej działalności nierejestrowej. Skorzystać z niej mogą osoby:

 • fizyczne, których przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • które, nie prowadziły własnej działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy.

Nowe przepisy zwalniają przedsiębiorcę z wielu obowiązków, takich jak rejestracja w CEIDG czy opłacanie składek ZUS. Skomplikowaną księgowość zastępuje uproszczona ewidencja sprzedaży.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jaką formę opodatkowania dla salonu fryzjerskiego wybrać?

W trakcie zakładania zakładu fryzjerskiego konieczny jest wybór jego formy opodatkowania. Decyzję tę warto uzależnić od planowanych dochodów i kosztów przyszłej działalności. Do dyspozycji fryzjerzy mają następujące formy:

 • skala podatkowa - rozliczenie na zasadach ogólnych, następuje na podstawie progów podatkowych. Forma opłacalna dla tych właścicieli zakładów fryzjerskich, których dochód nie będzie przekraczał 85 528 zł rocznie – wtedy podlegać będą oni 18% stawce podatku. Po jej przekroczeniu stosuje się próg 32%. Skala podatkowa pozwala na korzystanie z kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczania z małżonkiem oraz wielu ulg podatkowych.
 • podatek liniowy - rozliczany niezależnie od wysokości dochodów, wynosi 19%. Nie pozwala na skorzystanie z przywilejów dostępnych przy skali podatkowej.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - rozliczany od przychodu, bez uwzględniania kosztów. Stawka ryczałtu dla zakładu fryzjerskiego wynosi 8,5%. Nie pozwala na skorzystanie z przywilejów dostępnych przy skali podatkowej.
 • karta podatkowa - najprostszy sposób rozliczania, polecany dla niewielkich zakładów fryzjerskich. Zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku prowadzenia ksiąg i wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wyboru formy opodatkowania dokonuje się przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Usługi fryzjerskie - z VAT czy bez VAT?

Właściciele zakładów fryzjerskich skorzystać mogą ze zwolnienia z VAT. Jest to dla nich opłacalne, gdy większość klientów stanowią osoby prywatne, które nie są podatnikami VAT. Przy korzystaniu ze zwolnienia obowiązuje limit obrotów 200 tys. zł rocznie. Po jego przekroczeniu powstaje obowiązek rejestracji działalności do VAT.

Od stycznia 2015 roku do prowadzenia zakładu fryzjerskiego wymagane jest posiadanie zarejestrowanej kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie na kasie fiskalnej, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup.

Składki ZUS w zakładzie fryzjerskim

Otwierając zakład fryzjerski, podatnik zobowiązany jest do zgłoszenia się do ZUS. Dotyczy to zarówno zakładów w formie jednoosobowej działalności, jak i w formie spółki. Czas na zgłoszenie wynosi 7 dni po założeniu firmy. Przedsiębiorca składa wniosek:

 • ZUS ZUA - jeśli zakład jest jedynym miejscem pracy fryzjera i będzie podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA - jeśli fryzjer pracuje w jeszcze innym miejscu i ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają prowadzenie salonu fryzjerskiego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Zwalnia ich ona z podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Zwolnienie obejmuje również tych przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 2 lata.

Księgowość w salonie fryzjerskim

Podczas zakładania salonu fryzjerskiego warto pomyśleć o wsparciu biura księgowego. Dzięki pomocy ze strony księgowego zaoszczędzisz czas i zyskasz pewność prawidłowości prowadzonej księgowości.

Biura księgowe w Warszawie oferują klientom kompleksowe usługi. Obejmują one pomoc w założeniu i prowadzeniu firmy, w tym w:

 • wyborze formy prawnej działalności,
 • wyborze sposobu opodatkowania działalności,
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych,
 • przygotowaniu i składaniu deklaracji podatkowych,
 • prowadzeniu rejestru VAT, w przypadku czynnego podatnika VAT,
 • prowadzeniu ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • sporządzaniu zeznań rocznych,
 • doradztwie podatkowym,
 • reprezentacji przed urzędami,
 • obsłudze kadrowo-płacowej.

Eksperci artykułu: