Jak założyć salon kosmetyczny?

Dla firm: Jak założyć salon kosmetyczny?

 • 4.5 / 5
 • 11

Założenie salonu kosmetycznego - wymagania

Zawód kosmetyczki nie należy do zawodów regulowanych, zaś prowadzenie salonu kosmetycznego nie jest działalnością regulowaną. W efekcie każdy zainteresowany przedsiębiorca może założyć działalność w tej branży.

Sam salon kosmetyczny jednak musi spełniać określone wymogi: BHP, sanitarne i prawa budowlanego.

Jaka forma działalności dla salonu kosmetycznego?

Usługi kosmetyczne mogą być wykonywane w formie:

 • zarobkowej działalności nierejestrowej,
 • zarejestrowanej działalności gospodarczej w dowolnej formie, poza spółką partnerską, którą zgodnie z zasadami tworzyć mogą wyłącznie wolne zawody.

Osoby, które planuję założenie własnego salonu kosmetycznego, mogą zdecydować się na jego prowadzenie w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki prawa handlowego –  jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej lub z o.o.

Jakie PKD dla salonu kosmetycznego?

Przy zakładaniu salonu kosmetycznego konieczne jest ustalenie numeru PKD dla planowanej działalności. W tym przypadku za właściwe uznaje się następujące kody:

 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Rejestracja gabinetu kosmetycznego

Po wyborze formy działalności i wskazaniu właściwego PKD, czas na rejestrację salonu kosmetycznego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Rejestracja w CEIDG - właściwa dla jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, wymaga wypełnienia stosownego formularza CEIDG-1. Ten może być następnie:

 • podpisany osobiście w urzędzie gminy lub miasta,
 • przesłany online po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
 • przesłany listem poleconym po podpisaniu poświadczeniem notarialnym.

Rejestracja w KRS - właściwa dla spółek: jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i z o.o. Dokonuje jej się w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Usługi kosmetyczne a działalność nierejestrowa

Od 20 kwietnia 2018 roku przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia tak zwanej działalności nierejestrowej. Możliwa jest ona dla osób:

 • fizycznych, których przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • które, nie prowadziły własnej działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy.

Nowe przepisy zwalniają przedsiębiorcę z wielu obowiązków, takich jak rejestracja w CEIDG czy opłacanie składek ZUS. Skomplikowaną księgowość zastępuje w ich przypadku uproszczona ewidencja sprzedaży.

Jaką formę opodatkowania dla usług kosmetycznych wybrać?

Kolejnym krokiem podczas zakładania usług kosmetycznych jest wybór formy opodatkowania. W tym przypadku warto kierować się planowanymi dochodami i kosztami prowadzonej działalności. Do dyspozycji przedsiębiorców są następujące formy:

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • skala podatkowa - rozliczenie na zasadach ogólnych, następuje na podstawie progów podatkowych. Forma opłacalna dla tych właścicieli salonów kosmetycznych, których dochód nie będzie przekraczał 85 528 zł rocznie – wtedy podlegać będą oni 18% stawce podatku. Po jej przekroczeniu stosuje się próg 32%. Skala podatkowa pozwala na korzystanie z kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczania z małżonkiem oraz wielu ulg podatkowych. 
 • podatek liniowy - niezależnie od wysokości dochodów, podatek wynosi 19%. Wadą tej formy jest natomiast brak możliwość skorzystania z ulg podatkowych czy wspólnego rozliczania z małżonkiem.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podatek rozliczany jest od przychodu, bez uwzględniania kosztów. Stawka ryczałtu dla salonu kosmetycznego wynosi 8,5%. Forma ryczałtu wyklucza korzystanie z ulg podatkowych i opcji wspólnych rozliczeń. Najczęściej stosowany w przypadku salonów kosmetycznych.
 • karta podatkowa - najprostszy sposób rozliczania, idealny dla małych zakładów usługowych. Zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku prowadzenia ksiąg i wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Usługi kosmetyczne – z VAT czy bez VAT?

Dla właścicieli salonów kosmetycznych opłacalnym jest wybór zwolnienia z VAT. Spowodowane jest to świadczeniem usług w większości na rzecz osób prywatnych, które nie są podatnikami VAT. Warto pamiętać, że przy korzystaniu ze zwolnienia obowiązuje limit obrotów, wynoszący 200 tys. zł rocznie. Obowiązek zarejestrowania działalności do VAT powstaje automatycznie po przekroczeniu tego limitu.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Chcąc działać jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT lub czynny podatnik VAT, konieczne jest złożenie deklaracji VAT-R do właściwego urzędu skarbowego.

Od stycznia 2015 roku do prowadzenia salonu kosmetycznego konieczne jest też posiadanie zarejestrowanej kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie na kasie fiskalnej, mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Składki ZUS w salonie kosmetycznym

Do 7 dni po założeniu salonu kosmetycznego, przedsiębiorca powinien złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz:

 • ZUS ZUA – jeśli będzie podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają prowadzenie salonu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Zwalnia ich ona z podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Zwolnienie obejmuje również przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.

Po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez okres 2 lat.

Księgowość w salonie kosmetycznym

Planujesz założenie salonu kosmetycznego? Skorzystaj ze wsparcia księgowych. Dzięki temu zyskasz więcej czasu, który możesz poświęcić na rozwijanie działalności.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Właściciele salonów kosmetycznych, podobnie jak w przypadku każdej innej firmy, zobowiązani są do prowadzenia księgowości i dokonywania wszelkich rozliczeń. Biura księgowe w Warszawie oferują klientom kompleksowe usługi, związane z założeniem, jak i prowadzeniem firmy. Obejmują one między innymi pomoc w zakresie:

 • wyboru formy prawnej działalności,
 • wyboru sposobu opodatkowania działalności,
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych,
 • generowania i składaniu deklaracji podatkowych,
 • prowadzenia rejestru VAT, w przypadku czynnego podatnika VAT,
 • prowadzenia ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • sporządzania zeznań rocznych,
 • doradztwa podatkowego,
 • reprezentacji przed urzędami.

Większe salony kosmetyczne skorzystać mogą również z obsługi kadrowo-płacowej, dostępnej w ofercie biur rachunkowych.

Eksperci artykułu: