Jak założyć sklep odzieżowy?

Dla firm: Jak założyć sklep odzieżowy?

 • 5.0 / 5
 • 22

Założenie sklepu z ubraniami - wymagania

Sklep odzieżowy nie jest działalnością regulowaną. Jego prowadzenie nie wymaga więc uprawnień - każdy zainteresowany przedsiębiorca może założyć działalność w tej branży. Wszelkie niezbędne zezwolenia otrzymamy podczas rejestracji działalności. Sprzedaż odzieży może być prowadzona zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym.

Jednocześnie konieczne jest spełnienie określonych wymogów, w tym narzuconych przez Państwową Inspekcję Handlową. Dla salonów, w których odtwarzana będzie muzyka, konieczne jest także wykupienie licencji i odprowadzanie opłat do ZAiKS-u.

Jaka forma działalności dla sklepu odzieżowego?

Sprzedaż odzieży może mieć postać:

 • zarejestrowanej działalności gospodarczej w dowolnej formie, oprócz spółki partnerskiej, zarezerwowanej wyłącznie dla wolnych zawodów, lub
 • zarobkowej działalności nierejestrowej, o której przeczytasz poniżej.

Przedsiębiorcy, planujący założenie własnego sklepu z odzieżą, mogą prowadzić go w formie:

Jakie PKD dla sklepu z ubraniami?

Kolejny krok przy zakładaniu sklepu z ubraniami to wskazanie numeru PKD dla planowanej działalności. W tym przypadku za właściwe uznaje się kod:

 • PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną: wyrobów odzieżowych, w tym bielizny, wyrobów futrzarskich oraz dodatków odzieżowych, takich jak: rękawiczki, krawaty, szelki i inne.

Kod PKD można uzupełnić o:

 • PKD 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną obuwia, artykułów ze skóry oraz przyborów podróżnych ze skóry i jej substytutów.

Dla sprzedaży odzieży przez internet wskazać należy natomiast kod:

 • PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Rejestracja sklepu odzieżowego

Kolejnym z obowiązków przedsiębiorcy jest rejestracja w CEIDG - stosowana w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Wymaga wypełnienia stosownego formularza CEIDG-1 . Ten może być następnie:

 • podpisany osobiście w urzędzie gminy lub miasta,
 • przesłany online po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
 • przesłany listem poleconym po podpisaniu poświadczeniem notarialnym.

Rejestracja w KRS – stosowana w przypadku spółek:

 • jawnej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • akcyjnej i z o.o.

Dokonuje jej się w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Sprzedaż odzieży a działalność nierejestrowa

Od 20 kwietnia 2018 roku przedsiębiorcy przysługuje prawo prowadzenia działalności nierejestrowanej. Z możliwości tej skorzystać mogą osoby:

 • fizyczne, których przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • które, nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu ubiegłych 60 miesięcy.

Działalność nierejestrowana jest prostsza w założeniu i prowadzeniu. Nie wymaga rejestracji w CEIDG czy opłacania składek ZUS. Zamiast skomplikowanej księgowości, stosuje się uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Jaką formę opodatkowania dla sklepu odzieżowego wybrać?

Kolejnym krokiem podczas zakładania sklepu odzieżowego jest wybór jego formy opodatkowania. W jej przypadku warto kierować się planowanymi dochodami i kosztami prowadzonej działalności. Do dyspozycji przedsiębiorców są następujące formy:

 • skala podatkowa - rozliczenie na zasadach ogólnych, na podstawie progów podatkowych. Forma opłacalna dla tych właścicieli sklepów odzieżowych, których dochód nie będzie przekraczał 85 528 zł rocznie – wtedy podlegać będą oni 18% stawce podatku. Po jej przekroczeniu stosuje się próg 32%. Skala podatkowa pozwala na korzystanie z przywilejów, takich jak kwota wolna od podatku, wspólne rozliczanie z małżonkiem czy ulgi podatkowe.
 • podatek liniowy - rozliczanie niezależne od dochodów, z podatkiem na stałym poziomie 19%. Podatek liniowy nie pozwala na korzystanie z przywilejów dostępnych przy skali podatkowej.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podatek rozliczany od przychodu, bez uwzględniania kosztów. Stawka ryczałtu dla sklepu odzieżowego wynosi 3%. Podobnie jak podatek liniowy, nie pozwala na korzystanie z przywilejów.
 • karta podatkowa - najprostszy sposób rozliczania, opłacalny dla niewielkich sklepów odzieżowych. Zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku prowadzenia ksiąg i wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Sprzedaż odzieży – z VAT czy bez VAT?

Właściciele sklepów odzieżowych mogą skorzystać z opłacalnego dla nich zwolnienia VAT. W większości świadczą oni bowiem usługi na rzecz osób prywatnych, które nie są podatnikami VAT. W przypadku zwolnienia obowiązuje limit obrotów w wysokości 200 tys. zł rocznie. Po jego przekroczeniu, automatycznie powstaje obowiązek zarejestrowania działalności do VAT.

Chcąc działać jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT lub czynny podatik VAT, konieczne jest złożenie deklaracji VAT-R. Składa się ją do właściwego urzędu skarbowego.

W sklepie odzieżowym, sprzedającym towary osobom prywatnym, wymagane jest także posiadanie kasy fiskalnej. Z obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą - tylko do momentu, kiedy sprzedaż dokonywana na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczy 20 tys. zł. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie na kasie fiskalnej, mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Składki ZUS w sklepie z ubraniami

Przedsiębiorca powinien złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosowny formularz. Ma na to 7 dni. Składa wniosek:

 • ZUS ZUA – jeśli będzie podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przedsiębiorcy, zaczynający prowadzenie sklepu odzieżowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Zwalnia ich ona z podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Zwolnienie obejmuje także tych przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.

Po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez 2 kolejne lata.

Jak założyć internetowy sklep z ubraniami online?

Internetowe sklepy odzieżowe cieszą się ogromną popularnością wśród klientów. Cenione za całodobową dostępność i wygodę zakupów, niosą również szereg korzyści samym ich właścicielom. Sklep z odzieżą online można założyć na tych samych warunkach, jak sklep tradycyjny. Najlepszą w tym przypadku będzie forma jednoosobowej działalności gospodarczej.

Księgowość w sklepie odzieżowym

Decydując się na prowadzenie sklepu z ubraniami warto skorzystać z usług biura rachunkowego, które pomoże podczas formalności związanych z założeniem sklepu odzieżowego.Działające biura księgowe oferują klientom kompleksowe usługi, związane z założeniem i prowadzeniem firmy. W zakresie ich pomocy znaleźć można:

 • wybór formy prawnej działalności,
 • wybór sposobu opodatkowania działalności,
 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych,
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rejestru VAT, w przypadku czynnego podatnika VAT,
 • prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • doradztwo podatkowe,
 • reprezentację przed urzędami,
 • obsługę kadrowo-płacową, opłacalną dla sklepów zatrudniających wielu pracowników.