Jak zmienić biuro rachunkowe?

Jak zmienić biuro rachunkowe?

 • 4.0 / 5
 • 19

Przełom roku to czas kiedy najczęściej zmieniamy biuro rachunkowe. Jak wybrać księgowego? Jak zmienić biuro rachunkowe?

Przedsiębiorca może zmienić biuro rachunkowe jeżeli podejrzewa, że jego księgowość prowadzona jest nierzetelnie lub gdy księgowy przestanie spełniać oczekiwania lub popełnia błędy.

Bo choć biuro rachunkowe na podstawie pełnomocnictw reprezentuje przedsiębiorcę w urzędach, sporządza i składa deklaracje, to za rozliczenia podatkowe zawsze odpowiedzialność ponosi właściciel firmy. Nawet korzystanie z usług najlepszego księgowego nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności w razie kontroli skarbowej.

Jeżeli zdarzą się nieprawidłowości podatkowe, najpierw ukarany zostanie przedsiębiorca. Dopiero później będzie mógł wystąpić o odszkodowanie z polisy OC biura rachunkowego.

Kiedy zmienić biuro rachunkowe?

Najlepiej i najwygodniej dla obu stron zmienić biuro w terminie bliskim końca okresu rozliczeniowego.

Żeby cała operacja odbyła się bez problemu, a firma zachowała ciągłość operacji księgowych warto najpierw nawiązać kontakt i omówić szczegóły współpracy z nowym biurem, a dopiero później wypowiedzieć umowę poprzedniemu. Sprawdzonych księgowych w Warszawie warto szukać np. na stronie http://www.biura-rachunkowe.waw.pl/

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Zaraz po zerwaniu umowy koniecznie należy odwołać przyznane pełnomocnictwa, oraz odebrać dokumentację księgową. Nowa firma księgowa potrzebuje czasu na zapoznanie się z dokumentacją .

Odzyskanie dokumentów z poprzedniego biura rachunkowego.

Dokumenty księgowe można odebrać samodzielnie lub wysłać po nie kuriera. Ważne, by przekazanie dokumentów odbyło się za pomocą odbioru protokołu. Gdy przedsiębiorca stwierdzi, że przekazane dokumenty są niekompletne, powinien pisemnie wezwać biuro do uzupełnienia braków.

Po rozwiązaniu umowy biuro ma obowiązek oddać oryginały wszystkich przekazanych przez przedsiębiorcę dokumentów.

Co musi zwrócić biuro księgowe?

 • faktury, umowy
 • wyciągi bankowe, rachunki
 • potwierdzenia zapłaty
 • inne powierzone dokumenty

Dodatkowo dokumenty sporządzone w imieniu przedsiębiorcy takie jak:

 • księgi podatkowe i rejestry VAT
 • ewidencja faktur
 • ewidencje środków trwałych i wyposażenia
 • deklaracje ZUS i podatkowe
 • dokumentacja płacowa

Jak odwołać pełnomocnictwo?

Jeżeli biuro jest upoważnione przez przedsiębiorcę formularzem UPL-1 do składania w jego imieniu deklaracji drogą elektroniczną, trzeba zawiadomić urząd skarbowy o odwołaniu pełnomocnictwa. Robi się to wykorzystując formularz OPL-1. W przypadku, gdy zostały udzielone inne pełnomocnictwa należy pamiętać o pisemnym ich odwołaniu.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Zgłoszenie zmiany biura rachunkowego

Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić urząd o sposobie prowadzenia księgowości i miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej. Dlatego, przy zmianie biura rachunkowego wymagane jest dokonanie aktualizacji wpisu przedsiębiorcy do CEIDG. Wpis aktualizujemy na formularzu CEIDG-1.

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Przede wszystkim należy się upewnić czy wybrane przez nas biuro rachunkowe:

 • legitymuje się certyfikatem księgowym (MF lub C.I.K.)
 • posiada ubezpieczenie na działalność biura rachunkowego
 • pracuje na licencjonowanych programach

Przed podjęciem współpracy z wybranym biurem rachunkowym warto sprawdzić księgową/księgowego i biuro rachunkowe w Centrum Informacji Księgowej www.cik.org.pl. Jest to organizacja, która certyfikuje księgowych i biura rachunkowe.

Na co zwrócić uwagę wybierając biuro rachunkowe?

 • w jakich godzinach i w jakiej formie przedsiębiorca może kontaktować się z biurem
 • do którego dnia każdego miesiąca należy przygotować i dostarczyć dokumenty
 • czy biuro udostępnia narzędzia do wystawiania faktur
 • w jaki sposób powiadamia przedsiębiorców o wysokości należnych podatków i terminach obowiązków podatkowych.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Eksperci artykułu: