Karta podatkowa - dla kogo, wysokość stawek, składka zdrowotna

Dla firm: Karta podatkowa - dla kogo, wysokość stawek, składka zdrowotna

  • 4.4 / 5
  • 14

Karta podatkowa - od 2022 r. tylko na zasadach kontynuacji

Od 2022 r. nie jest już możliwe wybranie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład, z karty podatkowej skorzystać będą mogli wyłącznie podatnicy, którzy rozliczali się na jej zasadach na dzień 31 grudnia 2021 r.

Tym samym karta podatkowa będzie stosowana wyłącznie na zasadach kontynuacji. Nie skorzystają z niej przedsiębiorcy rozliczający się dotychczas według zasad ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu oraz nowi przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2022 r. włącznie.

Likwidacja karty podatkowej w ramach Polskiego Ładu

W pierwszej fazie znacząco zmaleje liczba przedsiębiorców objętych kartą podatkową, następnie karta podatkowa będzie stopniowo wygaszana. W konsekwencji nowelizacja ustaw w ramach tzw. Polskiego Ładu w praktyce zlikwidowała kartę podatkową.

Rozliczanie podatku w formie karty podatkowej - przed zmianą

Przed wejściem w życie Polskiego Ładu, przedsiębiorcy zainteresowani stosowaniem karty podatkowej zobowiązani byli do złożenia odpowiedniego wniosku:

  • do 20 stycznia - w przypadku zmieniających formę opodatkowania na kartę podatkową, albo
  • przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w przypadku nowych przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, który wybrał kartę podatkową i nie zrezygnował z niej, korzystał z tej formy opodatkowania w kolejnym roku podatkowym. Co roku otrzymywał od naczelnika urzędu skarbowego nową decyzję określającą zaktualizowaną stawkę podatku.

Dlatego też podatnicy, którzy nie zmienili formy opodatkowania do końca 2021 r., w kolejnych latach wciąż będą mogli korzystać z karty podatkowej. Jednocześnie rezygnując z niej, nie będą mogli wrócić do niej ponownie. Kontynuowanie rozliczenia kartą podatkową nie będzie również możliwe, jeśli przedsiębiorca utraci do niej prawo, na przykład na skutek niedopełnienia formalności.

Stawki podatku dla karty podatkowej

Stawki podatku stosowane dla karty podatkowej są ustalane raz na rok. Określa się je kwotowo i co roku podwyższa w oparciu o inflację. Wysokość stawek zależy od:

  • rodzaju i zakresu działalności,
  • liczby pracowników,
  • liczby mieszkańców miejscowości w której jest prowadzona firma.

Szczegółowa tabela stawek dla różnych rodzajów działalności dostępna jest w Dzienniku Ustaw.

Karta podatkowa a składka zdrowotna

Ograniczenie stosowania karty podatkowej to nie wszystko. Polski Ład wprowadził również znaczące zmiany w zakresie składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców korzystających z tej formy opodatkowania. Zgodnie z przepisami, podatnicy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, stracą możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników na karcie podatkowej będzie wynosiła 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku tzw. najniższa krajowa osiągneła 3010 zł brutto, co oznacza, że składka podlegająca zapłacie przy karcie podatkowej to 270,90 zł.

Opłacanie podatku przy karcie podatkowej

Urząd skarbowy po otrzymaniu zgłoszenia PIT-16 ustala wysokość podatku i termin jego zapłaty.

Podatnik, uprawniony do kontynuacji stosowania karty podatkowej, ma obowiązek odprowadzać podatek do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Nie są możliwe kwartalne wpłaty na podatek dochodowy.

Do 2022 r. możliwe było obniżenie podatku o kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, wpłaconą w danym roku podatkowym, do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składek. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu możliwość ta została zlikwidowana.

Obowiązki podatników na karcie podatkowej

Przedsiębiorca prowadzący działalność opodatkowany kartą podatkową ma obowiązek wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanej usługi. Obowiązkiem jest również prowadzenie książki ewidencji wszystkich osób zatrudnionych.

Alternatywa dla karty podatkowej

Jedną z alternatyw dla karty podatkowej jest wybór ryczałtu ewidencjowanego jako formę opodatkowania. Temat opodatkowania ryczałtem opisany został w artykule: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dla kogo? Jakie stawki?

Biura obsługujące: