Kasa fiskalna - Sprawdź, czy masz obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Dla firm: Kasa fiskalna - Sprawdź, czy masz obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

 • 4.7 / 5
 • 7

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych dotyczy podatników, których klientami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Jednak w
przypadku transakcji B2B, kiedy klient przestaje być konsumentem, zamiast paragonu
fiskalnego należy bezwzględnie zarejestrować sprzedaż na fakturze VAT.

Dla kogo kasa fiskalna?
Obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą tego urządzenia bezwzględnie spoczywa na
podmiotach wymienionych w rozporządzeniu. Są to dostawcy:

 • gazu płynnego,
 • silników spalinowych stosowanych do napędzania pojazdów oraz części i akcesoriów
  do silników,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep, naczep, kontenerów oraz części do nich,
  a także innych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 • silników stosowanych w motocyklach,
 • sprzętu RTV, z wyłączeniem elementów elektronicznych oraz części do aparatów,
  kamer, anten i innych urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem (z wyłączeniem
  części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego)
 • wyrobów zawierających metale szlachetne,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych (analogowych oraz cyfrowych),
 • paliw silnikowych lub składników do takich paliw,
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (o zawartości alkoholu powyżej 1,2%)
  oraz napojów będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, typu radler, w
  których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (poza tymi oferowanymi w samolotach)
 • perfum i wód toaletowych (poza tymi oferowanymi w samolotach)

Dodajmy, że nowe przepisy objęły także gałęzie usług, które do tej pory nie figurowały na
ministerialnej liście. Grupy, które dołączyły do użytkowników kas fiskalnych to:

 • przewoźnicy samochodowi oraz taksówkarze,
 • serwisy pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • usługodawcy z zakresu medycyny i stomatologii,
 • usługodawcy z zakresu prawa oraz doradztwa podatkowego,
 • salony fryzjerskie,
 • lokale i punkty gastronomiczne, firmy cateringowe,
 • kantory wymiany walut (wyłączając banki i SKOK-i),
 • punkty sprzedaży biletów na przedstawienia cyrkowe oraz do wesołych miasteczek,
  parków rozrywki, na dyskoteki czy sale taneczne.

Limity wprowadzenia kasy fiskalnej bez zmian - obroty do 20.000 PLN
Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą podatników prowadzących sprzedaż towarów i usług na
rzecz osób fizycznych, są oni zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej, jeśli ich obroty
przekroczą 20 000 PLN. Jednocześnie do limitu nie wlicza się handel nieruchomościami,
środkami trwałymi oraz wartościami prawnymi i niematerialnymi.