Kasa fiskalna - zwolnienie. Sprawdź limit, oraz kto może skorzystać ze zwolnienia posiadania kasy fiskalnej?

Dla firm: Kasa fiskalna - zwolnienie. Sprawdź limit, oraz kto może skorzystać ze zwolnienia posiadania kasy fiskalnej?

 • 4.6 / 5
 • 5

Posiadanie kasy fiskalnej to obowiązek, którym objętych jest coraz więcej polskich przedsiębiorców. Wciąż jednak istnieją branże, których przedstawiciele nie muszą w ten sposób dokumentować sprzedaży. Sprawdź, czy do nich należysz.

Zwolnienia podmiotowe z obowiązku posiadania kasy fiskalnej - limit do 20.000 PLN.

Na pierwszym miejscu warto wymienić zwolnienia z powodu nieprzekroczenia określonego progu obrotów - to kwota 20000 PLN. Zwolnienie to dotyczy zarówno podatników, którzy prowadzili już sprzedaż w poprzednich latach, jak i rozpoczynających działalność. Do tego grona zaliczają się także rolnicy ryczałtowi. Obowiązująca od stycznia 2018 nowelizacja nie wprowadza zmian w zakresie utraty zwolnienia:

Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej

Podobnie jak w poprzednich latach, nowe rozporządzenie wymienia cały katalog czynności wyłączonych z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Lista w zasadzie nie zmieniła się w stosunku do tej sprzed 2018 roku, ale zostały z niej wyłączone kantory wymiany walut. Dla przypomnienia warto wymienić branże, których przedstawiciele nie muszą posiadać kas fiskalnych. Zgodnie z obowiązującym prawem, do tego grona należą:

 • usługodawcy związani z rolnictwem (z wyłączeniem usług weterynaryjnych),
 • dostawcy energii, gazu, pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych,
 • usługodawcy związani z przesyłem wody naturalnej,
 • usługodawcy związani z odprowadzaniem nieczystości, odpadów niebezpiecznych i
  innych niż niebezpieczne (zarówno poddawanych, jak i nie poddających się
  recyklingowi),
 • usługodawcy w zakresie transportu lądowego na zasadach ustalonych przez daną
  gminę lub związek komunalny,
 • poczta,
 • firmy kurierskie - z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy
  towarów na zamówienie,
 • usługodawcy w zakresie noclegów i usług towarzyszących, świadczonych przez
  hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe,
 • organizatorzy obozowisk i kolonii dla dzieci,
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych,
 • przedstawiciele sektora finansowego - z wyłączeniem kantorów,
 • dostawcy usług ubezpieczeniowych,
 • dostawcy usług prawnych,
 • dostawcy usług edukacyjnych,
 • przedstawiciele rynku nieruchomościami (przy czym wszystkie operacje muszą być
  odnotowane za pomocą faktury VAT).

Kolejne zmiany dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Ministerstwo Finansów konsekwentnie dąży do uszczelnienia systemu podatkowego, grono podatników wyłączonych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej stopniowo się kurczy. Dlatego zawsze warto upewnić się, czy Twoje przedsiębiorstwo wciąż może korzystać z przysługujących do tej pory ulg. Pamiętaj, że zakup kasy fiskalnej jest refundowany. Kasia fiskalna często poprawia przejrzystość finansową firmy - nie tylko ułatwi Ci pracę, ale także pozwoli uniknąć problemów ze strony Urzędu Skarbowego.