Kody PKD - co to jest? Kogo obowiązują? Prawidłowe ustalenie kodów PKD

Kody PKD - co to jest? Kogo obowiązują? Prawidłowe ustalenie kodów PKD

  • 4.9 / 5
  • 17

Z tego artykułu dowiesz się: co to jest PKD, do czego służy i kogo dotyczy Polska Klasyfikacja Działalności. Jak poprawnie ustalić PKD? Co grozi za brak PKD?

PKD to skrót od Polska Klasyfikacja Działalności, jest to umownie przyjęta klasyfikacja rodzajów działalności gospodarczej, które realizują firmy. A zatem PKD to opis rodzaju wykonywanej działalności potrzebny do celów statystycznych.

PKD dotyczy każdego przedsiębiorcę

Zakładając działalność, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest określić rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD. Podanie kodów następuje w momencie zakładania firmy i towarzyszy przedsiębiorcy na każdym etapie jej prowadzenia.

Zakładając działalność, na podstawie wpisu do CEIDG, każdy przedsiębiorca wypełnia wniosek CEIDG-1. We wniosku tym zobowiązany jest określić rodzaj wykonywanej działalności podając 5-znakowy symbol PKD. Wgląd do PKD zapewnia organ przyjmujący wniosek. Standardowe klasyfikacje są dostępne również na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Przy wypełnianiu wniosku elektronicznie system udziela pomocnych podpowiedzi.

Obowiązek określania działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności obowiązuje również przedsiębiorców, którzy podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców. W rejestrze zamieszcza się dane dotyczące przedmiotu działalności według PKD, a zatem zakładając działalność np. w formie spółki z o.o. ,jednym z podstawowych elementów zawartych w umowie jest określenie przedmiotu działalności. Może być określony rodzajowo, jednak podanie w umowie spółki przedmiotu jej działalności według kodów PKD jest pomocne przy późniejszej rejestracji w KRS.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Klasyfikacja PKD obowiązuje od 1.01.2008 roku i jest zgodna z klasyfikacjami europejskimi.

PKD – poprawne ustalenie. Jak wybrać kody?

Kodów PKD do wyboru jest około 400, są one podzielone na 21 sekcji i 99 działów, niektóre działy są jeszcze podzielone na grupy.
Wybierając kody dla własnej firmy, należy zastanowić się jaki rodzaj działalności przeważa. To właśnie ten kod powinien być wpisany na pierwszym miejscu w wypełnianym formularzu. Chodzi o określenie takiego rodzaju działalności, która będzie w firmie dominująca.
W sytuacji, gdy zakres działalności trudno przypisać do konkretnego kodu, wówczas należy wybrać kilka najbardziej zbliżonych do charakteru wykonywanych czynności.
 Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jak również osoby fizyczne prowadzące własne firmy przeważający rodzaj działalności według kodów PKD mogą określać na podstawie procentowego udziału wybranych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, ustala się na podstawie udziału osób pracujących wykonujących poszczególne rodzaje działalności w ogólnej liczbie pracowników. Dopasowanie odpowiedniego kodu PKD, jest obowiązkiem przedsiębiorcy.

Zakładając działalność warto pamiętać, że kod PKD może odgrywać ważną rolę w przypadku dofinansowań. Zdarza się, że umowa o dofinansowanie określa, że środki mogą być wykorzystane tylko wtedy, kiedy działalność gospodarcza jest określona za pomocą konkretnego kodu PKD. Zatem posiadanie poprawnego kodu PKD we wpisie do CEDIG jest wręcz kluczowe do ubiegania się o dofinansowanie.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Prawidłowe ustalenie  kodu, dzięki wyszukiwarkom

Nie każdą działalność można automatycznie przypisać do danego kodu PKD, czasami przedsiębiorca jest zmuszony wybrać kod, który jest najbardziej zbliżony, lub wpisać kilka różnych kodów.
Wybierając oznaczenia kodów PKD, przedsiębiorca może skorzystać ze strony internetowej GUS www.stat.gov.pl. Może także skorzystać z programu automatycznie wyszukującego kody PKD po wpisaniu kluczowych słów, ten program jest także dostępny na stronie GUS.

Czy można zlekceważyć nadanie kodu PKD?

Art. 56 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. O statystyce publicznej przewiduje odpowiedzialność karną. Przepis ten mówi, że odpowiedzialności karnej podlega osoba, która dane statystyczne przekazuje niezgodnie ze stanem faktycznym. Osoba ta podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Organa skarbowe mogą zakwestionować czynności wykonywane poza PKD wymienionym w rejestrze jako wykonywane poza zakresem działalności, i odmówić odliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Eksperci artykułu: