Kody PKD - co to jest? Kogo obowiązują? Prawidłowe ustalenie kodów PKD

Kody PKD - co to jest? Kogo obowiązują? Prawidłowe ustalenie kodów PKD

  • 4.9 / 5
  • 19

Kody PKD - co to takiego?

Skrótem PKD określa się Polską Klasyfikację Działalności, która została wprowadzona 1 stycznia 2008 roku. Zostali nią objęci wszyscy nowi przedsiębiorcy funkcjonujący na polskim rynku. Wybrany kod PKD towarzyszy właścicielowi firmy przez czas prowadzenia działalności.

Kogo dotyczą kody PKD?

Obowiązkiem posługiwania się kodami PKD objęci są:

  • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wpisani do CEIDG,
  • podmioty zobowiązane do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w tym spółki osobowe i kapitałowe.

Czemu służą kody PKD?

W praktyce każda osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, ma obowiązek określić rodzaj wykonywanej działalności za pomocą systemu kodów PKD. Odpowiednie ustalenie kodu lub kodów PKD jest kluczowe ze względu na możliwość wykonywania danej działalności.

Informacje o rodzaju działalności, które są deklarowane przez przedsiębiorców, służą oprócz tego gromadzeniu danych statystycznych o polskich firmach. Dodatkowo, niektóre kody mogą mieć znaczenie podczas wnioskowania o dotacje i udziału w przetargach. W artykule: Dofinansowanie na założenie firmy z urzędu pracy, uzyskasz informacje nt. dotacji w związku z założeniem firmy.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Kiedy należy określić kod PKD działalności?

Przedsiębiorca wybiera kod PKD podczas zakładania działalności gospodarczej - na etapie wypełniania wniosku CEIDG-1. Podaje przy tym 5-znakowy symbol PKD - przynajmniej jeden. Szczegółowe informacje dotyczące zakładania działalności jednoosobowej i podawania kodów PKD przedstawiamy w artykule: Wniosek CEIDG - jak wypełnić? Rejestracja firmy krok po kroku.

Wyjątek stanowią spółki rejestrowane do KRS, które powinny zawrzeć wybrany kod lub kody w swojej umowie.

Ustalenie właściwego kodu PKD

Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek ustalenia prawidłowego kodu PKD. Kod powinien być dopasowany do czynności, które zamierza wykonywać firma w ramach zakładanej działalności gospodarczej.

Wybierając właściwy kod PKD należy się zastanowić, jaka czynność będzie przeważająca w danej działalności - odpowiadający jej kod powinien być wpisany jako pierwszy w formularzu CEIDG-1. W przypadkach wielu firm konieczne będzie podanie kilku kodów, które obejmą poszczególne elementy działalności i najlepiej oddadzą jej ogólny charakter. Przedsiębiorca może wskazać na formularzu maksymalnie dziewięć kodów PKD, przy czym pierwszy z nich określa podstawową działalność, a pozostałe dodatkową.

Podczas elektronicznego wypełniania wniosku CEIDG-1 system udziela pomocnych podpowiedzi odnośnie kodu PKD. Kolejne kody można dodać za pomocą załącznika CEIDG-RD. Nie istnieje żadne ograniczenie co do liczby dodawanych kodów. Spółki mogą natomiast wskazać do 10 kodów PKD.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

W razie zmiany profilu działalności, przedsiębiorca ma obowiązek zaktualizować kod/kody w ciągu 7 dni od tej zmiany. Zmiana kodów - ich dodawanie i usuwanie - jest bezpłatna.

Wyszukiwarka kodów PKD

Przedsiębiorca, który ma obowiązek wyboru właściwego dla swojej działalności kodu PKD, może skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki opublikowanej na stronie biznes.gov.pl. Wystarczy wpisać w niej hasło związane z działalnością, aby otrzymać propozycję odpowiedniego kodu. Dostępna jest również lista kodów wraz z przyporządkowanymi im rodzajami działalności.

Struktura kodów PKD

Poziomy w strukturze PKD:

  • sekcja - oznaczana jest jednoliterowym symbolem, obejmuje 21 rodzajów działalności,
  • dział - oznaczany dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli zbiorowość na 88 rodzajów działalności,
  • grupa - oznaczany trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 rodzaje działalności,
  • klasa - oznaczana w formie czterocyfrowego kodu numerycznego, składa się z 615 rodzajów działalności,
  • podklasa - oznaczana pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 rodzajów działalności.

Pomoc w wybraniu odpowiedniego kodu PKD

W razie problemów z ustaleniem prawidłowego kodu PKD, przedsiębiorca może skierować zapytanie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. W odpowiedzi na wniosek przedsiębiorcy, wydana zostanie mu opinia na temat prawidłowego kodu. Usługa ta jest płatna - płaci się za każdy kod podany w decyzji. Alternatywnie pomocy może udzielić księgowa - linki do biur rachunkowych, które mają możliwość pomóc w doborze kodu PKD znajdzie poniżej - na końcu tego artykułu.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Lekceważenie nadania kodu PKD - możliwe konsekwencje

Wybór kodu PKD to obowiązek przedsiębiorcy - jego zlekceważenie grozi konsekwencjami. Jak wskazuje art. 56 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, osoba, która przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym podlega odpowiedzialności karnej. Może mieć ona postać grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Konsekwencje rodzi też posługiwanie się błędnym kodem PKD. Zgodnie z przepisami, wykonywanie czynności, które wykraczają poza wpisane PKD, może skutkować odmową odliczenia kosztów uzyskania przychodów przez urząd skarbowy.

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: