Kryptowaluty - rozliczenie, podatek. Jak rozliczyć bitcoin?

Kryptowaluty - rozliczenie, podatek. Jak rozliczyć bitcoin?

  • 4.7 / 5
  • (15)

W świetle polskiego prawa handel kryptowalutami oraz ich wymiana podlegają opodatkowaniu. Na jakich zasadach następuje rozliczenie wirtualnej waluty? Jaki kod PKD należy wybrać przy obrocie kryptowalutami? Czy można rozliczać koszty przy sprzedaży bitcoinów? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule o handlu kryptowalutami.

Czy przychody z kryptowalut należy opodatkować?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby sprzedające kryptowaluty (bitcoiny lub inne) bądź wymieniające je na inne, zobowiązane są do rozliczenia pochodzącego z nich podatku w PIT. Samo nabycie i posiadanie kryptowalut nie podlega natomiast opodatkowaniu – ani podatkiem dochodowym, ani też podatkiem od towarów i usług.

Jak można rozliczyć przychody z kryptowalut?

Rozliczenie handlu kryptowalutami możliwe jest zarówno poza działalnością gospodarczą (jako przychód z praw majątkowych) oraz w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Rozliczenie przychodów z kryptowalut następuje na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego. Właściwymi formularzami do rozliczenia podatkowego kryptowalut są PIT-36 i PIT-36L. Termin złożenia oświadczenia podatkowego to 30 kwietnia lub ostatni dzień roboczy kwietnia w roku następującym po roku rozliczanym.

Czy sprzedaż bitcoinów jest opodatkowana podatkiem VAT?

Sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podstawa opodatkowania w przypadku handlu kryptowalutami zarówno w zakresie transakcji kupna/sprzedaży za walutę tradycyjną, jak również za inną kryptowalutę, musi być wyrażona w złotówkach (PLN).

Jaki kod PKD należy wybrać w przypadku obrotu kryptowalutami?

Osoby handlujące kryptowalutami zobowiązane są do posługiwania się właściwym dla nich kodem PKD. Jest nim 64.19.Z („Pozostałe pośrednictwo pieniężne”).

Czy kopanie kryptowalut podlega opodatkowaniu?

Oprócz zakupu w wirtualnym kantorze, nabycie kryptowalut możliwe jest poprzez ich kopanie - procesie udostępniania mocy obliczeniowej komputera w celu utrzymania sieci block chain oraz potwierdzania transakcji występujących w sieci danej kryptowaluty. Z uwagi na produkcyjny charakter kopania kryptowalut, ich pozyskiwanie zwolnione jest z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego.

Czy można rozliczać koszty przy sprzedaży bitcoinów?

Podatnicy zajmujący się sprzedażą bitcoinów mają możliwość rozliczenia poniesionych z tego tytułu kosztów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodów zaliczają się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu bądź w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Do wydatków ponoszonych w handlu kryptowalutami zaliczyć można zakup sprzętu do wydobywania kryptowaluty oraz opłaty za energię elektryczną zużytą na ich wydobycie. Do rozliczenia kosztów konieczne jest przedstawienie kompletnej dokumentacji potwierdzającej wydatki – w postaci faktury lub umowy sprzedaży od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W przypadku rozliczania kosztów energii elektrycznej, zalecane jest założenie oddzielnego licznika.

Partnerzy merytoryczni:

Zadaj pytanie o artykuł