Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych - na co zwrócić uwagę?

Dla firm: Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych - na co zwrócić uwagę?

 • 5.0 / 5
 • 2

Biuro rachunkowe dla wspólnot mieszkaniowych

Księgowość wspólnoty mieszkaniowej, z uwagi na zawiłe przepisy podatkowe, a przy tym fakt podlegania pod przepisy wielu ustaw, stanowi dość skomplikowane zagadnienie. Z tego powodu księgowość wspólnoty warto powierzyć w ręce biura rachunkowego specjalizującego się w obsłudze rachunkowości wspólnot mieszkaniowych.

Listę biur rachunkowych, które specjalizują się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych znajdziesz: biura rachunkowe specjalizujące się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych

Nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej wspólnoty mieszkaniowej, bez względu na jej rozmiar, jest rzetelna i profesjonalnie prowadzona rachunkowość. Dostarcza ona cennych informacji o sytuacji danej wspólnoty, w szczególności w zakresie jej finansów.

Biura rachunkowe specjalizujące się we wspólnotach mieszkaniowych oferują elastyczne usługi - częściową lub całościową obsługę księgową zarządzanych wspólnot mieszkaniowych. Zakres obsługi każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb klienta, a realizacja zadań opiera się na wiedzy dotyczącej zagadnień księgowości wspólnot mieszkaniowych, jak i wieloletniego doświadczenia we współpracy z klientami - zarządcami i administratorami nieruchomości oraz zarządami indywidualnych wspólnot.

Profesjonalne wsparcie w zakresie księgowości i finansów wspólnot mieszkaniowych obejmuje przede wszystkim: 

 • prowadzenie ewidencji księgowej wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o przepisy ustawy,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie niezbędnych deklaracji ZUS pracowników zatrudnionych przez wspólnotę mieszkaniową,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie zestawień sald i obrotów kont księgowych,
 • sporządzanie planów gospodarczych zarządu nieruchomością wspólną,
 • obsługa opłat za lokale przekazane do użytkowania,
 • windykacja należnych opłat za lokale,
 • prowadzenie budżetu wspólnoty mieszkaniowej.

Biuro rachunkowe dla wspólnot mieszkaniowych - na co zwrócić uwagę?

Na rynku przybywa biur rachunkowych zapewniających profesjonalną obsługę księgową wspólnot mieszkaniowych świadczących usługi dodatkowe usprawniające zarządzanie nieruchomościami wspólnymi. Warto rozważyć współpracę z takim biurem, by mieć pewność poprawnego wywiązywania się z obowiązków zarządcy wspólnoty.

Warto mieć na uwadze, że z uwagi na zawiłość przepisów, nie każdy księgowy wykaże się wiedzą z zakresu księgowości wspólnot mieszkaniowych. Dlatego też kluczowym kryterium, jakim należy kierować się przy wyborze biura rachunkowego, jest jego specjalizacja oraz fakt, czy dane biuro ma wśród swoich klientów wspólnoty mieszkaniowe. Poniżej inne ważne elementy, na które warto zwrócić uwagę.

Przygotowanie sprawozdań dla wspólnot mieszkaniowych

Jednym z obowiązków wspólnoty mieszkaniowej jest sporządzanie rocznych sprawozdań i innych zestawień finansowych, na przykład w zakresie należności czynszowych czy poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości. Dlatego też, wybierając biuro rachunkowe dla wspólnoty mieszkaniowej należy upewnić się, że zajmuje się ono czynnościami w tym zakresie. Warto dopytać, czy wszelkie raporty wliczone są w cenę obsługi księgowej czy też będą dodatkowym kosztem dla wspólnoty.

Stały dostęp do aktualnych sald właścicieli

Chcąc zapewnić płynność finansową wspólnoty ważne jest bieżące regulowanie przez właścicieli należności z tytułu zaliczek miesięcznych oraz rozliczeń mających miejsce w ciągu roku. Z perspektywy zarządców wspólnot kluczowa jest możliwość monitorowania należności przez biuro rachunkowe. W celu zapewnienia płynnej działalności wspólnoty, konieczne jest tworzenie przez księgowych zestawień obrotów i sald księgowych na podstawie wyciągów bankowych.

Bieżąca windykacja należności przez biuro rachunkowe

Na rynku działają biura rachunkowe, które obok usług księgowych świadczą dodatkową usługę polegającą na windykacji. W takiej usłudze obsługa księgowa może przekazywać zawiadomienia o ewentualnych zaległościach, a w razie konieczności podejmować działania windykacyjne. Przy wyborze biura rachunkowego, warto zapytać o taką usługę.

Prowadzenie kont rozliczeń dla wspólnoty mieszkaniowej przez księgowość 

Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są do posiadania odrębnego rachunku bankowego, na którym gromadzone są wszystkie wpłaty właścicieli lokali. Coraz więcej wspólnot korzysta również z indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego. Prowadzenie takich kont warto powierzyć pracownikom biura rachunkowego.

Wydawanie zaświadczeń lub poświadczeń przez biuro rachunkowe 

Wspólnoty mieszkaniowe zajmują się również wydawaniem zaświadczeń lub poświadczeń właścicielom lokali na temat nieruchomości. Również i w tym zakresie nieoceniona może być pomoc biura rachunkowego, które po uzgodnieniu z zarządem wspólnoty, przejmie na siebie to czasochłonne zadanie.

Biura rachunkowe dla wspólnot mieszkaniowych

Nie każde biuro rachunkowe ma kompetencję i doświadczenie, aby obsłużyć księgowość wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym w serwisie Biura-rachunkowe.waw.pl została wprowadzona opcja filtrowania biur rachunkowych po specjalizacji. Za jej pomocą możliwe jest przeglądanie i porównywanie ze sobą księgowych, świadczących usługi dla wspólnot mieszkaniowych. Listę biur rachunkowych, które specjalizują się w obsłudze wspólnot znajdziesz: Biura rachunkowe specjalizujące się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych.