Księgowość w małej firmie - prowadzić samodzielnie czy zlecić do biura rachunkowego?

Księgowość w małej firmie - prowadzić samodzielnie czy zlecić do biura rachunkowego?

  • 4.8 / 5
  • (4)

Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się czy prowadzić księgowość samodzielnie i zaoszczędzić dzięki temu pieniądze, czy zlecić prowadzenie księgowości do biura rachunkowego. W poniższym artykule przeanalizujemy wszystkie aspekty za i przeciw aby każdy przedsiębiorca mógł podjąć dobrą decyzję.

1. Prowadzenie księgowości w małej firmie samodzielnie.
Księga przychodów i rozchodów to mało skomplikowana ewidencja, w której na podstawie faktur i rachunków księguje się sprzedaż oraz wydatki. Na podstawie księgi wyliczane są podatki.

W praktyce wygląda to tak, że do programu księgowego ręcznie wprowadzamy dokumenty przychodowe i kosztowe, po czym system wylicza nam należne podatki. Rola przedsiębiorcy sprowadza się do wystawiania i wprowadzania dokumentów księgowych. Na podstawie tych dokumentów prowadzone są księgi i ewidencje. Program wylicza zobowiązania podatkowe i generuje deklaracje, które należy wysłać do urzędów. System automatycznie księguje dokumenty. Czynność stosunkowo łatwa, natomiast czasochłonna, ponieważ należy wprowadzić szereg informacji znajdujących się na dokumencie. Oprócz wprowadzenia samych dokumentów (sprzedaży i kosztów) należy pamiętać o wielu dodatkowych elementach jak np. - ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych, - generowanie i składanie deklaracji podatkowych, - prowadzenie rejestru Vat (w przypadku czynnego podatnika VAT).
Kolejnym elementem, z którym każdy przedsiębiorca będzie miał styczność jest zaliczenie danego wydatku w koszty. Często mamy do czynienia z sytuacją, w której koszt związany z prowadzeniem działalności nie jest kosztem podatkowym.

Zaletami prowadzenia samodzielnie księgowości są:
•    Zaoszczędzona kwota za księgowość.
•    Monitorowanie finansów.

Wadami prowadzenia samodzielnej księgowości są:
•    Poświęcenie dużej ilości czasu.
•    Konieczność posiadania bieżącej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.
•    Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy.
•    Większe ryzyko popełnienia błędu.
•    Dotrzymywanie terminów składania deklaracji i płatności podatków.
•    Drukowanie i przechowywanie księgi przychodów i rozchodów.

2. Zlecenie księgowości do biura rachunkowego
Firmy, które nie chcą zajmować się rozliczeniami, mogą swoją księgowość powierzyć w ręce profesjonalnego biura rachunkowego. Zlecenie księgowości do biura jest związane z kosztami, ale daje gwarancję prawidłowego prowadzenia całej dokumentacji. Nie oznacza przeniesienia odpowiedzialności za rozliczenia z fiskusem. To właściciel firmy ponosi konsekwencje, ale jeżeli biuro popełni błąd, firma ma prawo ubiegać się o odszkodowanie (każde biuro posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC). Profesjonalne biuro rachunkowe jest dla swojego Klienta partnerem w biznesie. Oprócz księgowania dokumentów i rozliczania podatków, potrafi doradzić najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe, co często skutkuje mniejszymi zobowiązaniami względem fiskusa.

 Zaletami prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe są:
•    Możliwość skupienia się na prowadzeniu firmy.
•    Brak konieczności dokształcania się z księgowości i rachunkowości.
•    Kontakt ze specjalistami.
•    Wsparcie profesjonalistów w nietypowych sytuacjach.
•    Reprezentowanie biura przed urzędami.
•    Brak kosztów związanych z zakupem i aktualizacją programu księgowego.
•    Oszczędność czasu.
•    Małe prawdopodobieństwo kontroli skarbowej.
•    Przechowywanie dokumentów przejmuje biuro.

Wadami prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe są:
•    Koszty.
•    Możliwość wypływu danych finansowo-księgowych o firmie.