Kto może skorzystać z preferencyjnej składki ZUS?

Dla firm: Kto może skorzystać z preferencyjnej składki ZUS?

  • 4.3 / 5
  • 8

Osobom rozpoczynającym jednoosobową działalność gospodarczą, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zapewnia stawki preferencyjne ZUS przez okres pierwszych 24 miesięcy.
Preferencyjne składki ZUS należy opłacać od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez 24 pełne miesiące kalendarzowe. Warto zarejestrować nową firmę pierwszego dnia danego miesiąca, ponieważ jeśli działalność zostanie rozpoczęta innego dnia miesiąca, to okres 24 miesięcy będzie liczony dopiero od kolejnego pierwszego dnia miesiąca. Wysokość składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Z preferencyjnej składki ZUS nie mogą skorzystać rozpoczynający działalność gospodarczą którzy:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem rozpoczęcia wykonywania nowej działalności prowadzili działalność gospodarczą,
  • będą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, u którego osoba zakładająca działalność pracowała na etacie, a zakres usług będzie taki sam,
  • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, twórcy i artyści, którzy nie założyli wcześniej działalności gospodarczej.

Natomiast preferencyjne składki ZUS przysługują przedsiębiorcom, którzy wykonają pracę na rzecz byłego zleceniodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności wykonywali pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Warto też wiedzieć, że jeśli działalność zostanie zawieszona, nie przerywa to biegu ulgowego ZUS.
Przedsiębiorca korzystający z niższego ZUS ma obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne tj: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe ma dla przedsiębiorcy charakter dobrowolny.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą z preferencyjną stawką, za minimalną podstawę wymiaru ustalona została kwota 630 zł, a jest to 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku 2018.
Aby skorzystać z niższych składek ZUS dla nowych firm, trzeba złożyć oświadczenie, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności nie prowadzono innej działalności gospodarczej.
Jeśli w przeszłości była prowadzona działalność gospodarcza, ale od chwili zamknięcia minęło pięć lat, dana osoba znów będzie traktowana w świetle przepisów polskiego prawa jako nowy przedsiębiorca i będzie mogła opłacać składki od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.


Eksperci artykułu: