Metoda kasowa - na czym polega, komu przysługuje, kiedy się opłaca? Wszystko o rozliczaniu VAT

Dla firm: Metoda kasowa - na czym polega, komu przysługuje, kiedy się opłaca? Wszystko o rozliczaniu VAT

  • 4.7 / 5
  • 11

Na czym polega metoda kasowa rozliczania VAT?

Metoda kasowa to jedna z form rozliczania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT. Polega ona na odprowadzaniu podatku VAT w momencie uregulowania części lub płatności należności za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Metoda kasowa nazywana jest inaczej metodą uproszczoną. Dzięki przejrzystości zasad, stanowi spore udogodnienie zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczania VAT przewidziana jest dla firm mających status małego podatnika. W rozumieniu ustawy o VAT, są nimi podatnicy w przypadku których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 miliona euro. Kwota ta jest niższa (45 tys. euro) między innymi dla przedsiębiorstw maklerskich i zarządzających funduszami inwestycyjnymi. W przypadku przekroczenia wspomnianych progów, podatnik VAT traci automatycznie prawo do rozliczania podatku VAT metodą kasową.

Kiedy rozliczać VAT metodą kasową?

Przy stosowaniu metody kasowej, przedsiębiorca rozlicza VAT należny w okresie, który przypada na datę uzyskania płatności od klienta. Przed tym terminem nie ma on obowiązku ujmowania podatku w deklaracji i rejestrach VAT – bez względu na to, czy sprzedaż miała już miejsce, a faktura została wystawiona. Co więcej, jeżeli faktura została zapłacona w części, to przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT-u tylko od tej opłaconej części. Jeśli nabywcą towaru:

  • jest podatnik VAT –  czynny obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych na jego rzecz dostaw towarów i świadczenia usług, powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty,
  • nie jest podatnik VAT – obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych na jego rzecz dostaw towarów i świadczenia usług, powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Analogiczna zasada rozliczania obejmuje również faktury zakupowe  – naliczony podatek przedsiębiorca może rozliczyć wyłącznie od opłaconych już zakupów.

Jak księgować faktury przy metodzie kasowej?

Stosowanie kasowego VAT-u nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokumentowania sprzedaży fakturami - wystawienie faktury VAT za pomocą programu. Na każdej z nich musi znaleźć się dodatkowa adnotacja – „metoda kasowa”. Dzięki niej kontrahenci wiedzą, że wystawiona im faktura pochodzi od podatnika korzystającego z tej formy rozliczenia.

Metoda kasowa – jakie ograniczenia?

Przy metodzie kasowej występują pewne ograniczenia związane z rodzajem prowadzonej sprzedaży. Zgodnie z obowiązującą ustawą, rozliczania tym sposobem nie można stosować w przypadku: sprzedaży za pośrednictwem automatów, świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów i kart telefonicznych, otrzymania dotacji, subwencji i podobnych dopłat, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu usług.

Metoda kasowa a deklaracja VAT – kwartalna czy miesięczna?

Stosowanie metody kasowej oznacza obligatoryjne rozliczanie VAT w okresach kwartalnych. Z obowiązku tego zwolnieni są przedsiębiorcy, w przypadku których od daty rejestracji do VAT nie minął jeszcze okres 12 miesięcy. Ci, przez pierwszy rok działalności, rozliczają się z urzędem skarbowym co miesiąc.

Jak wybrać metodę kasową?

W celu wyboru metody kasowej, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia formularza VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W części C1 druku zaznaczyć należy w punkcie 39 wybór metody kasowej, wskazując również okres, od którego podatnik planuje rozliczać się zgodnie z tą metodą.

Wybór metody kasowej – kiedy zgłosić?

Wyboru metody kasowej przedsiębiorca może dokonać zarówno na początku działalności, podczas rejestracji VAT, jak również później poprzez aktualizację. W drugim przypadku, VAT-R należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym przedsiębiorca chce rozpocząć rozliczanie VAT kasowo. Warto pamiętać, że powrót do metody memoriałowej możliwy jest dopiero po upływie 12 miesięcy rozliczania metodą kasową.

Zalety metody kasowej – kiedy się opłaca?

Przejście na metodę kasową opłacalne jest zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z długimi terminami płatności. Jest ona również korzystna dla nowych działalności - dopiero założonych ,  gdy przedsiębiorca nie potrafi określić terminu wpływu należności lub spodziewa się ewentualnych opóźnień. Dzięki metodzie kasowej, przedsiębiorcy zabezpieczają się przed utratą płynności finansowej i powstawaniem zaległości podatkowych.

Wady metody kasowej – o czym pamiętać?

Mimo oczywistych korzyści, metoda kasowa nie jest pozbawiona pewnych wad. Przede wszystkim, przy jej wyborze pamiętać należy o bacznym śledzeniu terminów zapłaty przez klientów. W efekcie, współpraca z biurem rachunkowym polega nie tylko na przesyłaniu dokumentów, ale również informowaniu go na bieżąco, które z faktur zostały już opłacone, a które jeszcze nie. Może to być szczególnie problematyczne, gdy klient nie zapłaci przedsiębiorcy bądź uiści płatność w kilku etapach, co będzie wymagać z kolei kilkukrotnego rozliczenia faktury.