Obowiązek posiadania konta firmowego. Czy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe?

Obowiązek posiadania konta firmowego. Czy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe?

  • 4.6 / 5
  • (32)

Obowiązek posiadania konta firmowego przez przedsiębiorcę w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą jest tylko wtedy gdy:

  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł.

A zatem przedsiębiorca musi założyć konto firmowe tylko wtedy, gdy prowadzi rozliczenia z innym przedsiębiorcom, a wartość przeprowadzanych transakcji przewyższa piętnaście tysięcy złotych. Dla pozostałych przedsiębiorców konto firmowe jest kwestią wyboru, a nie przymusu prawa. Polskie przepisy prawa nie zabraniają prowadzenia działalności korzystać z prywatnego konta bankowego, jednak warto się zastanowić skąd pojawił się mit o obowiązkowym koncie firmowym.

Powody przemawiające za posiadaniem konta firmowego:

1. Naciski ze strony urzędów skarbowych w kwestii konta firmowego

Na każdym zgłoszeniu identyfikacyjnym przedsiębiorca wpisuje numer rachunku bankowego. Wielu z nich odbiera ten fakt jako sygnał, że posiadanie konta firmowego jest ustawowym wymogiem. W wielu przypadkach sugeruje się przedsiębiorcom, iż rozliczenia podatkowe i składkowe mogą być wykonywane tylko za pośrednictwem konta firmowego.
Jednak przepisy mówią, że drobny przedsiębiorca może rozliczać się za pomocą prywatnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, przekazem za pośrednictwem poczty lub gotówką w kasie urzędu.
Problem pojawia się przy otrzymywaniu zwrotu nadwyżki VAT. W tym przypadku urząd skarbowy wymaga posiadania konta firmowego, na który przekaże zwrot nadwyżki. Regulacje prawne mówią o konieczności posiadania konta, określonej kategorii przedsiębiorców, ale żadna ustawa nie precyzuje, że musi to być rachunek firmowy.

2. Banki i ich wymagania związane z obowiązkiem konta firmowego.

Banki niechętnie patrzą na wykorzystywanie osobistych rachunków do celów firmowych i starają się ograniczać tego typu praktyki. Posiadają regulaminy do których trzeba się dostosować.Często to banki nakazują klientom zakładanie kont firmowych przez wprowadzanie w regulaminach zapisów zakazujących wykorzystywania konta osobistego do rozliczeń firmowych. A zatem jeśli bank stwierdzi, że konto osobiste jest używane niezgodnie z regulaminem może wypowiedzieć umowę. Niektóre banki wprowadzają wyższe opłaty za przelewy do ZUS, US, dla klientów korzystających z konta osobistego w ramach prowadzonej działalności.

3. Porządek w dokumentacji dzięki prowadzeniu rachunku firmowego.

Konto firmowe umożliwia utrzymanie porządku w finansach firmy, jak również oddzielenie od finansów osobistych.Przy wykorzystywaniu kont osobistych do celów działalności, trudno jest rozgraniczyć, które z nich są prywatne, a które firmowe. Problemem jest również przy rozliczaniu z tytułu odsetek od lokat, czy przychodów z tytułu różnic kursowych.
Konto firmowe realnie wpływa na strukturę przychodów i wydatków przedsiębiorstwa, jednocześnie umożliwia oddzielenie budżetu domowego od finansów firmy, ułatwia prowadzenie księgowości, ale przede wszystkim pozwala uniknąć wielu problemów z urzędem skarbowym.

4. Konto firmowe a osobiste podczas kontroli skarbowej

W przypadku gdy przedsiębiorca wykorzystuje prywatne konto do celów firmowych urząd skarbowy uzyskuje dostęp do finansów osobistych i z tej okazji chętnie korzysta. Prześwietla pojawiające się na rachunku wpływy i czasami zdarza się że znajduje kwoty, którym postanawia bliżej się przyjrzeć. Często konsekwencje takiej dociekliwości są niekorzystne dla przedsiębiorcy.

5. Konto osobiste w firmie w razie egzekucji komorniczej

W przypadku problemów ze spłatą zadłużenia komornik ma prawo zająć konto. Rachunki osób fizycznych mają przywilej kwoty wolnej od zajęcia do wysokości 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, natomiast konta firmowe niestety nie. Może się zdarzyć, że na polecenie komornika bank zablokuje dostęp do wszystkich posiadanych środków traktując konto prywatne jako firmowe.

Prowadząc działalność gospodarczą nie ma obowiązku posiadania firmowego konta bankowego, bo wszelkie czynności związane z opłacaniem należnych świadczeń można dokonywać posługując się kontem osobistym. Jednak takie rozwiązanie ma swoje minusy, które warto przeanalizować, chociażby z powodu wyżej wspomnianych powodów.
Zakładając konto z ofert dla przedsiębiorców należy prześledzić oferty banków i wybrać tę najkorzystniejszą. Konto firmowe dobrze dopasowane do potrzeb, nie musi generować kosztów, natomiast decyzję czy posiadać konto osobiste, czy rachunek firmowy każdy przedsiębiorca musi podjąć samodzielnie.

Partnerzy merytoryczni: