Obowiązek posiadania konta firmowego. Czy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe?

Dla firm: Obowiązek posiadania konta firmowego. Czy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe?

 • 4.3 / 5
 • 53

Obowiązkowy rachunek firmowy dla przedsiębiorców

Stan prawny dotyczący obowiązku posiadania konta firmowego przez przedsiębiorcę zmieniły przepisy wprowadzone w życie 1 listopada 2019 r. Zgodnie z ich brzmieniem, do założenia odrębnego konta firmowego zobowiązana jest znaczna grupa płatników VAT. Należą do nich podatnicy, których działalność:

 • obejmuje transakcje w oparciu o towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 • dokonują transakcji o wartości równej lub przekraczającej 15 tys. zł brutto.
Dla przedsiębiorców, którzy spełniają jeden z powyższych punktów obligatoryjne stało się:

 • założenie bankowego rachunku firmowego, lub
 • imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Przedsiębiorcy ci nie mają zatem możliwości rozliczania działalności za pośrednictwem rachunków prywatnych. Zmianą objęci zostali również mikroprzedsiębiorcy i właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy podlegają obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności.

Obowiązek posiadania konta firmowego a split payment

Jak wskazaliśmy, obowiązek posiadania rachunku firmowego wynika przede wszystkim z wprowadzenia 1 listopada 2019 r. tzw. mechanizmu split payment. Ten, obowiązując dla niektórych branż, wymusza na bankach prowadzenie subkont dla podatku VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Subkonta dla podatku VAT mogą być prowadzone wyłącznie na rachunkach firmowych. Podczas stosowania split payment bank dzieli odpowiednio kwotę przelewu. Płatność za towar odpowiadająca wartości netto trafia do jego sprzedawcy. Kwota, która stanowi wartość podatku VAT kierowana jest z kolei na specjalny, założony w tym celu rachunek VAT prowadzony przez bank lub SKOK.

W praktyce oznacza to, że podatnicy, którzy korzystają z rachunku prywatnego zamiast firmowego, tracą prawo do dokonywania transakcji z użyciem mechanizmu split payment. Nabywca, który dokona na rzecz podatnika zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, otrzyma automatycznie zwrot środków.

Dodatkowo, na obie ze stron takiej transakcji, mogą być nałożone dodatkowe sankcje. Powstałe tym sposobem zobowiązanie określono na 30% kwoty podatku należnego wskazanego na fakturze. Sankcja ta nakładana jest również na nabywcę, który nie opłacił w należyty sposób faktury split payment. Nie będzie mu również przysługiwało prawo zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Rachunek firmowy i biała lista podatników VAT

Split payment to jednak nie wszystko. Za założeniem firmowego konta przemawia również biała lista podatników VAT, udostępniona 1 września 2019 roku. Zawiera ona dane o podmiotach wpisanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Jej celem jest uproszczenie weryfikacji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT i potwierdzenie właściwego dla niego firmowego numeru bankowego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W wykazie tym nie są ujmowane prywatne rachunki bankowe. Oznacza to, że wszelkie wpłaty dokonane na rachunek prywatny nie mogą być uznane jako koszt uzyskania przychodu i mogą skutkować nałożeniem sankcji. To z kolei może osłabiać konkurencyjność przedsiębiorców posługujących się prywatnymi rachunkami.

Rachunek firmowy - obowiązkowy dla zagranicznych przedsiębiorców

Obowiązek posiadania rachunku firmowego dotyczy również zagranicznych przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami, rachunek VAT może być prowadzony jedynie w walucie rodzimej. Transakcje sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski mogą być w związku z tym finalizowane wyłącznie za pomocą kont firmowych w polskich złotych.

Firmowe konto bankowe - korzyści jego posiadania dla przedsiębiorcy

Założenie własnej firmy wiąże się z wieloma formalnościami - jedną z nich jest otwarcie konta w banku. Na skutek wprowadzonych zmiany - mechanizmu split payment i białej listy podatników VAT, posiadanie firmowego konta stało się koniecznością dla wielu polskich przedsiębiorców.

Obowiązkowy rachunek firmowy nie tylko zabezpiecza przedsiębiorcę przed potencjalnymi sankcjami. Pozwala mu on również na:

 • oddzielenie transakcji firmowych od prywatnych,
 • swobodne kontrolowanie przychodów i kosztów,
 • przejrzysty wgląd w stan finansów przedsiębiorstwa,
 • zaliczenie wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem konta do kosztów uzyskania przychodów,
 • zabezpieczenie transakcji prywatnych w przypadku kontroli skarbowej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Obowiązkowe konto firmowe dla wszystkich przedsiębiorców?

Sukcesywnie wprowadzane zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego sprawiają, że w niedalekiej przyszłości obowiązek posiadania konta firmowego zostanie najpewniej rozszerzony. Istnieją spore szanse, że zostaną nim objęci wszyscy polscy przedsiębiorcy.

Wybór konta firmowego - na co zwrócić uwagę?

Wybierając odpowiedni rachunek bankowy dla swojej firmy, warto sprawdzić aktualny ranking najtańszych i najlepszych firmowych kont bankowych, który pomoże wybrać najlepszą ofertę spośród wielu ofert dostępnych na rynku. Szczegółowe informacje o tym, na co zwrócić uwagę w artykule Jak wybrać konto bankowe dla firmy?

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: