Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Dla firm: Opodatkowanie na zasadach ogólnych

 • 4.8 / 5
 • 8

Wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania decyduje o sposobie wyliczenia podatku dochodowego, a zatem i o jego wysokości. Wpływa ona również na zakres formalności, które musi dopełnić podatnik oraz na możliwość stosowania przez niego ulg i odliczeń.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - na czym polega?

Zasady ogólne to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności według skali podatkowej. Dochód stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi przez podatnika przychodami a poniesionymi kosztami. Obrazuje to poniższe równanie:

 • przychody z działalności - koszty uzyskania przychodów = dochód

Skala podatkowa – wysokość progu podatkowego

Od 2022 r. podwyższony został próg podatkowy do kwoty 120 000 zł. To oznacza, że w przypadku dochodu do:

 • 120 000 zł - zapłacimy 17% podatku dochodowego,

 • powyżej 120 000 zł - dochód jest opodatkowany stawką w wysokości 32%.

Wysokość kwoty wolnej od podatku przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Od 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. To oznacza, że do ww. kwoty nie zapłacisz podatku dochodowego. Po przekroczeniu 30.000 zł kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5100 zł (30 000 * 17% = 5100 zł) odliczana jest zarówno w rocznym obliczeniu podatku według skali podatkowej, jak i przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Składka zdrowotna przy opodatkowaniu skalą podatkową

Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9%. Jest ona obliczana w sposób indywidualny dla każdego przedsiębiorcy w oparciu o osiągany przez niego dochód. Składka zdrowotna nie może być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. To oznacza, że jeżeli nie mamy dochodu w danym miesiącu i tak zapłacimy składkę zdrowotną. W roku 2022 minimalne wynagrodzenie to 3010 zł - 9% z tej kwoty daje nam 270,90 zł.

Poniżej przykłady wysokości miesięcznej składki zdrowotnej na różnych kwotach:

Miesięczny dochód
Miesięczna składka zdrowotna
Do 3010 zł
270,90 zł
5000 zł
450 zł
7500 zł
675 zł
10000 zł
900 zł
12500 zł
1080 zł
15000 zł
1350 zł

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

Na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu zniesiona została również możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Oznacza to, że zapłacona składka nie pomniejszy kwoty podatku do zapłaty.

Wybór opodatkowania na zasadach ogólnych

Przedsiębiorcy, chcący rozliczać się na zasadach ogólnych, nie muszą zgłaszać wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego. Ich dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych, chyba że dany podatnik wybierze inną formę opodatkowania.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Terminy przy stosowaniu zasad ogólnych

Podatek na zasadach ogólnych może być opłacany w okresach:

 • miesięcznych - gdzie płatności zaliczki należy dokonać do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym; przykładowo - podatek za maj należy opłacić do 20 czerwca,
 • kwartalnych - gdzie płatności zaliczki należy dokonać do 20. dnia miesiąca następnego po kwartale rozliczeniowym; przykład - podatek za I kwartał należy opłacić do 20 kwietnia. Zmiany sposobu rozliczenia z miesięcznego na kwartalny można dokonać z początkiem każdego nowego roku podatkowego.

Zaliczka na podatek dochodowy - jak wyliczyć?

Aby obliczyć zaliczkę na podatek, należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę podatku oraz pomniejszyć o kwotę zmniejszającą podatek.

Zasady ogólne a roczne rozliczenie PIT

Przedsiębiorca, który rozlicza się na zasadach ogólnych, zobowiązany jest do złożenia do końca kwietnia następnego po roku rozliczeniowym zeznania PIT-36. W rocznym rozliczeniu przychodów i kosztów działalności uwzględnić powinien on dodatkowo:

 • zapłacone w trakcie roku składki ZUS,
 • uiszczone w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy,
 • osiągnięte przychody z innych umów, w tym umów o pracę, zlecenie czy dzieło,
 • ulgi możliwe do odliczenia,
 • straty z lat ubiegłych, które można odliczyć maksymalnie w ciągu 5 lat,
 • dochody małżonka w przypadku wspólnego rozliczenia,
 • fakt samotnego wychowywania dziecka,
 • przekazane w ciągu roku rozliczeniowego darowizny.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - co można odliczyć?

Kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie o podatkach dochodowych ulgi i odliczenia. Prowadząc działalność gospodarczą i rozliczając się na zasadach ogólnych, odliczyć można:

 • od podatku - 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego i ulgę prorodzinną,
 • od dochodu - składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, darowizny i stratę podatkową,
 • ulgi - rehabilitacyjną, na Internet i na działalność badawczo-rozwojową.

Zasady ogólne - dla kogo są bardziej, a dla kogo mniej korzystne?

Zasady ogólne to korzystne rozwiązania zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy:

 • mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku,
 • posiadają straty z lat ubiegłych do odliczenia,
 • korzystają z ulg podatkowych,
 • ponoszą koszty uzyskania przychodów w wysokości co najmniej 40-50%,
 • rozliczają się wspólnie z małżonkiem, gdzie drugi z małżonków osiąga dużo niższe dochody.

Zasady ogólne są mniej opłacalne dla:

 • podatników generujących małe koszty - muszą oni bowiem zapłacić podatek, którego mogliby uniknąć przy ryczałcie. Szczegółowe informacje dot. rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego znajdziesz w artykule: ryczał jako forma opodatkowania
 • podatników osiągających dochód powyżej 120 000 zł - ci z kolei zapłacą od nadwyżki podatek dochodowy w wysokości aż 32%. W takim przypadku lepszą formą opodatkowania może być podatek linkowy. Więcej informacji nt. podatku liniowego znajdziesz a artykule: Czy warto wybrać podatek liniowy?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jeżeli nie wiesz, którą formę opodatkowania wybrać wyślij bezpłatne zapytanie do biur rachunkowych. Specjaliści pomogą w doborze odpowiedniej formy opodatkowania.

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: