Opodatkowanie spółki z o.o. i jej wspólników

Dla firm: Opodatkowanie spółki z o.o. i jej wspólników

  • 5.0 / 5
  • 5

Podwójne opodatkowanie - wada spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi jedną z chętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo niewątpliwych zalet, takich jak minimalny kapitał zakładowy czy ograniczona odpowiedzialność wspólników, w spółce z o.o. pojawia się problem podwójnego opodatkowania.

Warto jednak wiedzieć, że w wielu przypadkach możliwe jest wypłacanie pieniędzy bez zbędnych strat. Nim jednak do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się dokładnie mechanizmowi podwójnego opodatkowania spółki z o.o.

Czym jest podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.?

Prowadząc działalność gospodarczą, wszystkie zarobione przez firmę środki wpłacane są bezpośrednio na konto właściciela. W związku z tym, ulegają jedynie jednorazowemu opodatkowaniu.

Inaczej jest w przypadku spółki z o.o. posiadającej odrębną osobowość prawną - nie ma przy niej możliwości tak swobodnego wypłacania pieniędzy z firmowego konta. Zgromadzone środki należą fizycznie do samej spółki. Tej przysługuje prawo do pokrycia nimi kosztów, czyli wydatków „niezbędnych do uzyskania przychodu”.

Zanim przychód trafi do wspólników, podlega dwukrotnemu opodatkowaniu. Pierwszy raz podatkiem dochodowym od osób prawnych - CIT (spółka posiada osobowość prawną) według stawki 19% lub 9%, zaś drugi - zryczałtowanym podatkiem dochodowym należnym od jej udziałowców (PIT) w wysokości 19%.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wypłacanie pieniędzy ze spółki z o.o. na jakich zasadach?

Pozostała po opodatkowaniu podatkiem dochodowym kwota może zostać wypłacona wspólnikom jako dywidenda. To nic innego jak wypłata zysków spółki na rzecz wspólników, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Zwykle do wypłaty dywidend dochodzi raz do roku lub kwartalnie - w zależności od ustaleń wspólników. Wypłacenie dywidend wiąże się jednak z koniecznością odprowadzenia CIT, co prowadzi do podwójnego ich opodatkowania.

Podwójne opodatkowanie spółki z o.o. - jak uniknąć?

Jak zatem wypłacać pieniądze ze spółki z o.o., by uniknąć podwójnego opodatkowania? Możliwe jest to dzięki zastosowaniu kilku prostych zabiegów. Warto ocenić możliwość współpracy z własną spółką.

Powierzenie obowiązków prezesa lub członka zarządu

Spółka z o.o. zobowiązana jest posiadać zarząd do prowadzenia formalnych działań. Ten może być jednoosobowy - w postaci prezesa lub kilkuosobowy z członkami. Wspólnicy mogą mianować prezesa lub członka zarządu na drodze uchwały powołującej go do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to stanowić będzie koszt spółki. Z kolei dla członka zarządu będzie opodatkowane w wymiarze 18%.

Zatrudnienie na umowę o dzieło

Umowa o dzieło jest jedną najbardziej opłacalnych podatkowo form zatrudnienia - z kosztem uzyskania przychodu 20% lub kosztem uzyskania przychodu 50%. Jest to szczególnie opłacalne rozwiązanie dla twórców oddających prawa autorskie, którzy 50% wynagrodzenia mogą zaliczyć do kosztów własnych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wynajem powierzchni biurowej

Do rejestracji spółki z o.o. konieczne jest podanie jej adresu i tytułu do lokalu. Jeśli jest to możliwe, warto zarejestrować spółkę we własnym mieszkaniu i podpisać z nią umowę najmu. Jeśli wybraną formą opodatkowania będzie ryczałt, jako osoba fizyczna zapłacimy jedynie 8,5% od przychodu, natomiast dla spółki z o.o. będzie to koszt.

Podróże służbowe

Do korzystnych form wypłaty wynagrodzenia bez ryzyka podwójnego opodatkowania należy też wypłata w formie zwrotu poniesionych wydatków na podróż służbową, delegację lub szkolenie. Wszystkie przejazdy samochodem, jak również noclegi i diety powiązane z podróżami na rzecz działalności spółki będą bowiem stanowić jej koszt.

Fakturowanie spółki prowadzoną działalnością gospodarczą

W przypadku potrzeby uzyskania ze spółki większych kwot, często spotykaną praktyką jest łączenie funkcji prezesa czy członka zarządu ze świadczeniem usług takiej spółce w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Decydując się na tego typu współpracę warto odróżnić działania jakie prowadzimy w ramach funkcji prezesa zarządu a jakie konkretne działania dla spółki świadczy nasz działalność gospodarcza.

Warto za każdym razem spisać umowę na świadczenie usług z własną spółką ponieważ podobny rodzaj  usług na rzecz spółki jest kontrowersyjny - urząd skarbowy może potraktować takie działanie jako unikanie podwójnego opodatkowania w spółce.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Podwójne opodatkowanie spółki z o.o. - podsumowanie

Podsumowując, wyróżnić możemy różne zgodne z prawem sposoby na niepłacenie podwójnego podatku od przychodów wypracowanych przez spółkę z o.o. Dobrym pomysłem jest umiejętne ich łączenie w celu optymalizacji każdej z dostępnych metod. Pomocne może okazać się skorzystanie z usług sprawdzonego i doświadczonego doradcy podatkowego, który przygotuje dla nas strategię, która w oczach urzędów będzie nie do podważenia.

Eksperci artykułu: