Pełna księgowość - prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dla firm: Pełna księgowość - prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • 5.0 / 5
 • 3

Na czym polega pełna księgowość?

Każda firma funkcjonująca na polskim rynku zobowiązana jest do prowadzenia księgowości, w ramach której wyróżnić można dwa jej rodzaje - uproszczoną i pełną. Księgowość uproszczoną prowadzą mikroprzedsiębiorcy i małe firmy.

Pełna księgowość skierowana jest do najbardziej dochodowych przedsiębiorstw. Chcąc zapobiec próbom dokonywania nieuczciwych operacji finansowych, wymagana jest od tych firm całkowita transparentność, jaką zapewnić ma pełna księgowość. Pełna księgowość to najbardziej skomplikowana forma rozliczania się z przychodów przedsiębiorstwa.

Pełna księgowość - jakie spółki muszą ją prowadzić?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości, niezależnie od uzyskiwanych dochodów, objęte są spółki:

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjne,
 • komandytowo-akcyjne,
 • komandytowe,

Wymienione powyżej podmioty są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. W artykule: Pełna księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przybliżamy zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w spółce z o.o.

Limit pełnej księgowości

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają nie tylko wymienione powyżej podmioty, ale również podmioty, których wartość przychodów w poprzednim roku wyniosła co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przeliczenie wartości z euro na polską walutę dokonuje się pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego zgodnie ze średni kursem ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

Przedsiębiorstwa, które nie przekroczyły limitu mogą korzystać zarówno z uproszczonej księgowości (np. z Księgi Przychodów i Rozchodów), jak też dobrowolnie przejść na prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.

W którym momencie przedsiębiorca prowadzący JDG musi przejść na pełną księgowość?

Przedsiębiorca, który do tej pory prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i przekształcił ją w jedną z wymienionych powyżej spółek, musi zacząć prowadzić księgi rachunkowe. Zasada ta dotyczy również osób, które mimo faktu zarejestrowania JDG, osiągnęły przychód ponad limit 2 000 000 euro.

Który przedsiębiorca może dobrowolnie przejść na pełną księgowość?

Przedsiębiorca, który osiąga obroty netto w wysokości niższej niż podany limit, również może zdecydować się na pełną księgowość. W tym celu powinien poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym.

Teoretycznie, każda firma może dobrowolnie przejść na prowadzenie pełnej księgowości - w praktyce tylko część nich, z uwagi na liczne obowiązki i wyższe koszty, decyduje się na ten krok. Liczba ta jednak wzrasta -  coraz więcej przedsiębiorstw wybiera taką formę rachunkowości. Pozwala im ona na bieżące kontrolowanie kondycji firmy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uproszczoną księgowość stosują natomiast pozostali przedsiębiorcy - osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółek partnerskich, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej.

Pełna księgowość - lista obowiązków

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje przedsiębiorcę do:

 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • tworzenia rachunków zysków i strat,
 • wykazu składników aktywów i pasywów,
 • prowadzenia ksiąg głównych,
 • prowadzenia ksiąg pomocniczych.

Wsparcie biura rachunkowego dla pełnej księgowości

W przypadku pełnej księgowości skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego wydaje się być wręcz konieczne. Do prowadzenia pełnej księgowości warto wybrać biuro rachunkowe, które specjalizuje się w obsłudze ksiąg rachunkowych. Po kliknięciu w link poniżej otrzymasz listę biur rachunkowych, które specjalizują się obsłudze księga rachunkowych: Pełna księgowość - lista biur rachunkowych.

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: