Przedszkole - jak otworzyć? Księgowość i podatki

Dla firm: Przedszkole - jak otworzyć? Księgowość i podatki

 • 4.0 / 5
 • 9

Założenie przedszkola publicznego / niepublicznego - wymagania wstępne

W procesie rejestracji przedszkola ważną rolę odgrywa kadra pedagogiczna. O ile sam właściciel placówki nie musi mieć kierunkowego wykształcenia, to zobowiązany jest do zatrudniania wykwalifikowanych pracowników. Osoby pracujące z dziećmi muszą ukończyć:

 • studia wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalizacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej,
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Oprócz tego, lokal pod przedszkole musi uzyskać pozytywne opinie: Sanepidu i Straży Pożarnej.

Jaka forma działalności dla przedszkola?

Zgodnie z przepisami, przedszkole może prowadzić:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna - stowarzyszenie, fundacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

Przedszkola nie można założyć na spółki nieposiadające osobowości prawnej - spółka komandytowa i spółka cywilna. Przedszkoli niepublicznych nie mogą założyć również organy państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, uprawnione do zakładania i prowadzenia jedynie szkół i placówek publicznych.

Zgłoszenie rejestracyjne przedszkola

Przedsiębiorą rejestrujący przedszkole zobowiązany jest do zgłoszenia działalności jednostce samorządu terytorialnego (gmina lub powiat). Jednostka ta wydaje zaświadczenie, że przedszkole zostało wprowadzone do ewidencji i przekaże kopię kuratorowi oświaty i organowi podatkowemu.

W celu dokonania rejestracji należy:

 • przedstawić statut placówki,
 • przedstawić projekt organizacji wychowania przedszkolnego - w przypadku założenia innej formy wychowania przedszkolnego typu punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

Jakie PKD dla przedszkola?

Przy zakładaniu przedszkola konieczne jest wskazanie kodu PKD dla planowanej działalności. W tym przypadku za właściwy uznaje się kod:

 • PKD 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne.

Rejestracja przedszkola

Prowadzenie przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Nie wymaga w związku z tym rejestracji w CEIDG. W przypadku osób prawnych konieczna jest natomiast rejestracja przedszkola w KRS. Dokonuje jej się w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby.

Założenie działalności gospodarczej konieczne jest natomiast w przypadku placówek innych niż przedszkola, punkty przedszkolne czy zespoły wychowania przedszkolnego. Nie mają one jednocześnie statusu placówek wychowania przedszkolnego.

Jaką formę opodatkowania dla przedszkola wybrać?

Otwierając przedszkole, przedsiębiorca może opodatkować je w dowolnej formie z wyłączeniem karty podatkowej. Opodatkowanie przez osoby fizyczne:

 • skala podatkowa - rozliczenie na zasadach ogólnych, na podstawie progów podatkowych. Forma opłacalna dla tych właścicieli przedszkoli, których dochód nie będzie przekraczał 85 528 zł rocznie. W takim przypadku prowadzący przedszkole podlegać będą 18% stawce podatku. Po jej przekroczeniu przechodzą automatycznie na próg 32%. Skala podatkowa pozwala na korzystanie z przywilejów, takich jak kwota wolna od podatku, wspólne rozliczanie z małżonkiem czy ulgi podatkowe.
 • podatek liniowy - rozliczanie niezależne od dochodów, wówczas zapłacimy stały podatek w wysokości 19%. Podatek liniowy nie pozwala na korzystanie z przywilejów dostępnych przy skali podatkowej. Ta forma opodatkowania będzie optymalna dla właściciela przedszkola, którego dochody będą wyższe niż ok. 100 tys. złotych rocznie.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podatek rozliczany od przychodu, bez uwzględniania kosztów. Podobnie jak podatek liniowy, nie pozwala na korzystanie z przywilejów. Stawka ryczałtu dla przedszkoli wynosi 8,5% od przychodów ze świadczenia usług.

Opodatkowanie przedszkola od osób prawnych

W przypadku przedszkola prowadzonego w formie spółki kapitałowej (z o.o. i akcyjnej), przedsiębiorstwo staje się z automatu podatnikiem CIT.

Przedszkole - z VAT czy bez VAT?

Usługi świadczone przez przedszkola (zarówno publiczne i niepubliczne) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Zwolnienie to przysługuje również tym przedszkolom, w których dzieci otrzymują wyżywienie, opodatkowane 8% VAT.

Dodatkowo, przedszkola zwolnione są z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Składki ZUS w przedszkolu

Otwierający przedszkole przedsiębiorcy, zobowiązani są do dokonania zgłoszenia do ZUS. Czas na zgłoszenie wynosi 7 dni po założeniu firmy. Przedsiębiorca składa wniosek:

 • ZUS ZUA – jeśli przedszkole jest jedynym miejscem jego pracy i będzie on podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli przedszkole nie jest jedynym miejscem jego pracy i ma on podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uwaga! Przedsiębiorcy zakładającemu przedszkole nie przysługuje prawo do preferencyjnych składek ZUS.

Księgowość dla przedszkola

Prowadzenie przedszkola związane jest z dopełnieniem wielu formalności w tym związanych z księgowością.

Zakładając przedszkole istotnym krokiem jest decyzja czy zdecydujemy się prowadzić przedszkole na osobę fizyczna czy osobę prawną. Równie ważnym elementem jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. W tych aspektach warto zasięgnąć wiedzy od specjalistów z dziedziny podatków. Specjaliści w biurach rachunkowych podsiadają odpowiednią widzę w sprawach podatkowych, dzięki temu pomogą podjąć odpowiednia decyzję. Oprócz tego profesjonalne i doświadczone biuro rachunkowe pomoże w:

 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych,
 • sporządzaniu i składaniu deklaracji podatkowych,
 • sporządzaniu zeznań rocznych,
 • rejestracji w ZUS
 • obsłudze kadrowo-płacowej
 • we wszelkich formalnościach i późniejszym prowadzeniu księgowości w przypadku, gdy przedsiębiorca decyduje się prowadzić przedszkole w formie spółki.