Ryzyko walutowe / różnice kursowe - z czego wynikają i jak liczyć?

Dla firm: Ryzyko walutowe / różnice kursowe - z czego wynikają i jak liczyć?

 • 4.7 / 5
 • 18

Co to jest ryzyko walutowe?

Ryzyko walutowe to problem, z którym styka się każdy przedsiębiorca, który otrzymuje pieniądze od klientów w obcych walutach lub w obcej walucie płaci swoim dostawcom.  Jeśli wymienia waluty po niekorzystnym kursie, ponosi straty. W zależności od skali prowadzonego biznesu to mogą być duże straty.

Różnice kursowe/walutowe – z czego wynikają?

Wyobraźmy sobie, że sprzedajemy torebki skórzane. Nowy model u producenta w Chinach kosztuje 100 USD. Dokonujemy szybkich kalkulacji:

 • Kurs USD aktualny: 3,31 zł
 • Kurs budżetowy (ustalamy, by zabezpieczyć ryzyko): 3,40 zł
 • Koszt: 100 USD * 3,40 (kurs budżetowy): 340 zł
 • Marża: 5,59%
 • Cena Sprzedaży: 359 zł
 • Dochód: 19 zł

Decydujemy się na zakup kilku sztuk. W jednym ze sklepów prezentujemy naszą próbkę. Potwierdzamy cenę 359 zł. Mijają dwa miesiące i klient decyduje o zamówieniu 300 sztuk. Dostajemy miejsce na półce w tym sklepie i zamawiamy u dostawcy 300 torebek.

Kupujemy 30.000 USD po kursie 3,50: 105.000 zł
Płacimy dostawcy: 30.000 USD

Odbieramy torebki. Wstawiamy nasze torebki na półkę. Po 3 miesiącach torebki sprzedane.

 • Koszt 300*350: 105 000 zł
 • Sprzedaliśmy 300*359: 107 700 zł
 • Zarobiliśmy: 2 700 zł (2,57%)

Analiza sytuacji:

 • Nastąpiła „niewielka” zmiana kursu dolara – z 3,4 zł do 3,5 zł.
 • Brak możliwości aktualizacji ceny (nasza oferta była ważna 3 miesiące), niedopracowany proces oferowania.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wniosek:

 • Nasz planowany zysk zmniejszył się z 5.700 zł do 2.700 zł, czyli o ponad połowę.

Dlaczego nie widzimy różnic kursowych / walutowych?

Na powyższym, prostym przykładzie doskonale widać, jak duże straty może ponieść przedsiębiorca, który płaci swoim dostawcom w obcej walucie. Oczywiście podobnie rzecz się ma w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymuje pieniądze od klientów w obcych walutach. Zasada jest przecież ta sama.

Niestety, często trudno jest w ogóle dostrzec to uszczuplenie marży. Dlaczego? Ponieważ żeby zobaczyć rentowność transakcji, trzeba najpierw ją znaleźć w masie innych transakcji walutowych. Łatwiej powiedzieć niż zrobić.

Jak rozwiązać problem ryzyka walutowego?

Wróćmy do przykładu z torebkami sprowadzonymi z Chin. Co moglibyśmy w tym konkretnym przypadku zrobić, by rozwiązać problem zmienności kursów walut? Rozwiązanie jest dość proste. Powinniśmy wykonać następujące czynności:

 1. Oferując torebki powinna zostać dodana informacja zawierająca klauzulę np. następującej treści:
  Podana w ofercie cena jest skalkulowana w oparciu o kurs USD/PLN=3,40. W przypadku złożenia zamówienia i kursu rynkowego USD/PLN wyższego od 3,40, cena sprzedaży zostanie potwierdzona ponownie.
 2. W przypadku otrzymania zamówienia powinniśmy bez zwlekania zabezpieczyć kurs USD/PLN poniżej poziomu 3,40.

Skoro rozwiązanie jest dość proste, to dlaczego nie zabezpieczyliśmy kursu budżetowego? Powody:

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • nie mieliśmy środków na zakup USD w momencie oferowania,
 • nie znamy odpowiednich instrumentów finansowych,
 • nie mieliśmy możliwości renegocjowania ceny z klientem, a w międzyczasie dolar się umocnił
 • skupiliśmy się na sprzedaży, a nie na zabezpieczeniu kursu budżetowego.

Tu powraca zarysowany powyżej problem wielości transakcji walutowych. W gąszczu transakcji trudno jest w ogóle dostrzec uszczuplenie marży i rentowność transakcji.

Jak radzić sobie z ryzykiem walutowym, różnicami kursowymi?

Ciekawym rozwiązaniem jest narzędzie do zarządzania ryzykiem walutowym ExChord. Aplikacja pokazuje ryzyko walutowe, dzięki czemu uwalnia czas poświęcany na monitorowanie kursów walut. Pozwala skupić się na podstawowym biznesie.

Eksperci artykułu: