Składki ZUS w spółce z .o.o. - Sprawdź, kiedy nie zapłacisz składek

Dla firm: Składki ZUS w spółce z .o.o. - Sprawdź, kiedy nie zapłacisz składek

 • 4.8 / 5
 • 11

Składki ZUS - kto musi płacić?

W świetle obowiązujących przepisów obowiązkiem płacenia składek ZUS obciążeni są:

 • jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność wpisaną do CEiDG,
 • jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej,
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • wspólnicy spółki komandytowej,
 • udziałowcy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - na których skupiamy się w dalszej części artykułu.

Składki ZUS z roku na rok idą w górę w związku z tym przedsiębiorcy coraz częściej szukają sposobów ograniczenia płacenia obowiązkowych składek ZUS. Jednym z nich może być założenie spółki z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. a składki ZUS 

Jednoosobowa spółka z o.o. składa się z jedynego wspólnika, który samodzielnie reprezentuje spółkę i powołuje jej zgromadzenia. Traktowany jest on jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Co jednak ważne, nie przysługuje mu w tym przypadku preferencyjny ZUS przez 24 miesiące. A to oznacza, że od chwili założenia jednoosobowej spółki z o.o. zobowiązany jest do opłacania pełnych składek (tzw. dużego ZUS-u) na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolnie natomiast może opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Należy pamiętać, że składki ZUS płacone są wyłącznie z jednego tytułu. Jeżeli więc jedyny udziałowiec spółki pracuje w chwili rejestracji działalności na etacie lub na zlecenie - nie musi odprowadzać z jej tytułu składek. Wyjątek stanowi składka zdrowotna, opłacana od każdego tytułu ubezpieczenia.

Wieloosobowa spółka z o.o. sposobem na uniknięcie ZUS

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się, gdy spółkę z o.o. tworzy co najmniej dwóch wspólników. Bycie wspólnikiem w wieloosobowej spółce nie jest bowiem objęte obowiązkiem uiszczania składek ZUS - nie stanowi tytułu ubezpieczenia.

Jak wynika z ustawy, do opłacania składek od wynagrodzenia nie jest zobowiązany udziałowiec spółki, powołany na członka jej zarządu (tzn. członek zarządu), który otrzymuje wynagrodzenie tylko na podstawie pełnienia tej funkcji. Gdy więc tak wypłacone wynagrodzenie będzie jedynym źródłem przychodu dla tego wspólnika, nie będzie objęty on obowiązkowymi składkami. Zobowiązany będzie natomiast do zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Firma bez ZUS - dla kogo?

Wspólnikiem spółki z o.o. może być każdy - małżonek, inny członek rodziny, a nawet znajomy. Decydując się na wspólne założenie spółki z drugą osobą, wystarczy przekazać jej 5-10% udziałów. Ryzykowne będzie przekazanie zaledwie 1% udziałów, które może być postrzegane jako działanie iluzoryczne.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Powołanie spółki z o.o. składającej się z co najmniej dwóch wspólników opłaca się przedsiębiorcom:

 • prowadzącym biznes przynoszący zyski na poziomie, przy którym miesięczne opłaty ZUS stają się znacznym obciążeniem,
 • prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zbliżającym się do 24-miesięcznego okresu preferencyjnej stawki ZUS.

ZUS w spółce z o.o. - podsumowanie

Składki ZUS są niewątpliwie jednym z najcięższych obciążeń dla każdego przedsiębiorcy. Sposobem na ich obniżenie może być założenie spółki z o.o. Warto przy tym pamiętać, że:

 • zakładając jednoosobową spółkę z o.o. jako jej jedyny wspólnik będziesz musiał odprowadzać pełne składki ZUS,
 • do opłacania składek ZUS nie są zobowiązani wyłącznie członkowie zarządu spółki z o.o. z przynajmniej dwoma wspólnikami,
 • jeśli jako jedyny wspólnik spółki z o.o. posiadasz inne tytuły ubezpieczeń, nie zapłacisz składek ZUS z tytułu jej prowadzenia,
 • ważną rolę odgrywa racjonalny podział udziałów między wspólnikami - urzędy i sądy interpretują przekazywanie 1% jako próbę obejścia prawa.

Spółka z o.o., tak jak każda inna forma działalności, ma swoje zalety i wady. Wiąże się z większymi kosztami założenia co zobaczysz w artykule - Ile kosztuje założenie firmy? 

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Z jednej strony jest mocno sformalizowana, co wiąże się chociażby z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości w spółce z o.o.. Z drugiej jednak pozwala uniknąć obowiązku odprowadzania kosztownych składek ZUS.

Eksperci artykułu: