Sklep internetowy (e-commerce) - jak założyć? Jakie PKD i formę opodatkowania wybrać? Jakich formalności dopełnić?

Dla firm: Sklep internetowy (e-commerce) - jak założyć? Jakie PKD i formę opodatkowania wybrać? Jakich formalności dopełnić?

 • 5.0 / 5
 • 6

Założenie sklepu internetowego (e-commerce) – co potrzebne?

Prowadzenie biznesu w Internecie, tak jak w przypadku każdej działalności stacjonarnej, wymaga rejestracji, a więc posiadania numeru NIP, REGON, konta firmowego i siedziby. Niezbędny jest też zakup domeny i serwera (hosting) oraz odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli na dokonywanie i opłacanie zamówień. Podpowiadamy, jak krok po kroku założyć sklep internetowy.

Jaka forma prawna dla sklepu internetowego?

Przedsiębiorcy zainteresowani sprzedażą online mogą prowadzić swój sklep w formie:

 • zarobkowej działalności nierejestrowanej,
 • zarejestrowanej działalności gospodarczej w dowolnej formie, poza spółką partnerską.

Firma może być zarejestrowana jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • jedna ze spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.

Najczęściej wybieraną formą zarejestrowanej działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Często spotkać można również sklepy prowadzone w formie spółki z o.o., wybierane chętnie z uwagi na optymalizację podatkową.

Sprzedaż online bez firmy – czy możliwa?

Działalnością gospodarczą, według art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest:

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

„zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Zgodnie z powyższym, prowadzenie sprzedaży wymaga zarejestrowania działalności, jeśli jest ona prowadzona:

 • w celu zarobkowym,
 • w sposób zorganizowany,
 • w sposób ciągły,
 • na własny rachunek, we własnym imieniu.

Kiedy zatem nie trzeba rejestrować firmy? Zasady te określa Konstytucja Biznesu, obowiązująca od 30 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z jej przepisami, możliwe jest prowadzenie działalności – ciągłej i zorganizowanej – bez rejestracji, jeśli miesięczne przychody z jej tytułu nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia w bieżącym roku (1125zł za 2019 rok). Więcej informacji o prowadzeniu firmy bez rejestracji znaleźć można w tym artykule.

Jak zarejestrować sklep internetowy (e-commerce)?

W przypadku prowadzenia sklepu internetowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, firmę należy zarejestrować w CEIDG, wypełniając stosowny wniosek. Podpisany dokument złożyć można w urzędzie gminy lub miasta, przez internet podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym bądź przesłać listem poleconym. Dla spółek osobowych i kapitałowych wymagana jest rejestracja poprzez KRS w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jaki kod PKD dla sklepu internetowego?

Podstawowy PKD dla sklepu internetowego to 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Jaką formę opodatkowania sklepu internetowego wybrać?

Przedsiębiorca, prowadząc sklep, jako osoba fizyczna lub spółka osobowa ma możliwość wyboru formy opodatkowania między: ryczałtem, zasadami ogólnymi a podatkiem liniowym.

Ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych dla działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3%. Niski podatek i minimum formalności to spore korzyści – należy jednak pamiętać o braku możliwości uzyskiwania przychodów, choćby tych z reklamy i innych czynności wykluczających. Alternatywą dla ryczałtu są zasady ogólne, opłacalne gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu skali - 85 528 zł dochodu rocznie. Ich zaletą jest możliwość skorzystania z ustawowych ulg.

Sklepy internetowe prowadzone w formie spółek prawnych lub komandytowo-akcyjnych stają się z automatu podatnikiem podatku CIT.

Sklep internetowy – z VAT czy bez VAT?

Bycie czynnym podatnikiem VAT opłacalne jest dla przedsiębiorców, którzy przewidują wysokie koszty własne, sprzedaż towarów od zewnętrznych dostawców i na rzecz innych firm. Bycie nie-vatowcem korzystne będzie z kolei dla tych przedsiębiorców, którzy ponoszą niskie koszty działalności, handlują produktami własnej produkcji i docierają z nimi do osób prywatnych, które nie mogą odliczyć VAT-u od zakupów lub też do podmiotów zwolnionych z VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uwaga! Sprzedaż niektórych produktów odgórnie obliguje przedsiębiorcę do bycia czynnym podatnikiem VAT. Obowiązek ten dotyczy między innymi towarów objętych akcyzą i wyrobów z metali szlachetnych.

Jakie składki ZUS dla sklepu internetowego?

Do 7 dni po założeniu sklepu internetowego, przedsiębiorca powinien złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz:

 • ZUS ZUA – jeśli będzie podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Warto pamiętać, że osoby rozpoczynające prowadzenie jednoosobowej działalności mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS przez okres 24 miesięcy. Dzięki temu zapłacą mniej za ubezpieczenie społeczne oraz będą zwolnione z obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

Jak dostosować swój sklep do wymogów RODO?

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością dostosowania go do wymogów RODO. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 roku, nakłada przede wszystkim na przedsiębiorców obowiązek: wprowadzenia niezbędnych mechanizmów ochrony danych osobowych, opracowania polityki prywatności sklepu oraz prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych.

Eksperci artykułu: