Split payment, czyli metoda podzielonej płatność w praktyce

Dla firm: Split payment, czyli metoda podzielonej płatność w praktyce

 • 4.0 / 5
 • 4

Split payment obowiązkowy od listopada 2019

Split payment funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Do tej jednak pory, decyzja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, należała do samych przedsiębiorców. Od 1 listopada 2019 r. będzie on dla niektórych z nich obowiązkowy.

Na czym polega split payment i czemu służy?

Split payment to mechanizm podzielonej płatności (MPP) za faktury. Polega na rozdzieleniu kwoty należnej za fakturę na dwie części - kwotę netto i podatek VAT. Przedsiębiorca, objęty obowiązkowym MPP, posiada w banku dwa rachunki. Jeden do rozliczeń i drugi dedykowany dla podatku VAT.  Sprzedawca, jako podatnik VAT, otrzymuje na swoje konto rozliczeniowe kwotę netto zapłaty, a na rachunek VAT kwotę odpowiadającą podatkowi.

Powodem wdrożenia MPP jest powiększająca się luka podatkowa w VAT. Nowa procedura ma przeciwdziałać nadużyciom podatkowym poprzez eliminację ryzyka odpływu podatników wraz z zapłaconym przez kontrahentów, a nieodprowadzonym przez podatników podatkiem VAT. Dzięki uszczelnieniu systemu mają zwiększyć się dochody budżetu państwa. Podobny model podzielnej płatności funkcjonuje na terenie kilku europejskich krajów, w tym Czech i Włoch.

Kogo dotyczy split payment?

Zgodnie z nowymi przepisami, split payment znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (firma-firma), nie zaś B2C (firma-osoba prywatna). Dzielenie płatności będzie obowiązkowe wyłącznie dla transakcji powyżej 15 tys. zł dotyczyć będzie sprzedaży 150 towarów i usług. Obowiązkiem stosowania split payment objęte będą między innymi:

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • odpady, w tym złom, surowce wtórne,
 • elektronika tak jak: smartfony, telefony, tablety, procesory, twarde dyski, laptopy, netbooki, tonery konsole przeznaczone do gier i inne,
 • handel częściami do samochodów i motocykli,
 • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,
 • węgiel,
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych,
 • roboty budowlane.

Wymienione obszary są określone w ustawie jako szczególnie „narażone na wyłudzenia skarbowe”.

Księgowość split payment na fakturze

Podczas stosowania split payment konieczne będzie wystawianie faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Stanowi ona informację dla banku, że przedsiębiorca chce dokonać zapłaty z użyciem MPP.

Przykładowo:

Przedsiębiorca kupuje towar za 123 zł brutto (100 zł netto + 23% VAT) i wybiera przelew split payment. Kwota ta zostanie podzielona przez bank, w efekcie czego:

 • 100 zł trafi na konto dostawcy towaru służące bieżącym rozliczeniom,
 • 23 zł trafi na konto VAT dostawcy towaru służące rozliczeniom z Urzędem Skarbowym i płatnościom podatku VAT przy wychodzących przelewach split payment.

Jeżeli na fakturze zabraknie wspomnianej adnotacji o MPP, podatnik będzie miał możliwość poprawienia dokumentu poprzez wystawianie faktury korygującej. Nabywca faktury bez tego oznaczenia będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Podatnicy objęci ustawą, zobowiązani będą do posiadania firmowego rachunku bankowego. Dla prywatnych ROR nie można bowiem otworzyć rachunku VAT. Podmioty zagraniczne, rozliczające przelewami transakcje, podlegające opodatkowaniu VAT, zobowiązani będą do otwarcia rachunku bankowego w Polsce.

Split payment za kilka faktur

Możliwe będą zbiorcze płatności - za kilka faktur w ramach jednego przelewu. Po otrzymaniu od jednego dostawcy lub usługodawcy kilku faktur w przeciągu minimum jednego dnia i maksymalnie jednego miesiąca, będzie można dokonać łączonej płatności MPP.

Split payment, podzielona płatność - jak odzyskać VAT?

Zgromadzone na rachunki VAT środki przedsiębiorca będzie mógł wypłacić wyłącznie w celu zapłaty zobowiązań podatkowych z tytułu:

 • VAT do Urzędu Skarbowego,
 • VAT na rachunek VAT dostawcy,
 • zwrotu kwoty VAT, wynikającej z korekty.

Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT na inne cele możliwe będzie tylko za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego wydawaną w terminie 60 dni na pisemny wniosek podatnika. Przy formalnościach związanych ze zwrotem podatku VAT pomocne będzie dobre i sprawdzone biuro rachunkowe.

Sankcje za brak split payment

Na wystawcę faktury, który nie będzie stosował mechanizmu podzielnej płatności, mogą być nałożone dodatkowe zobowiązania podatkowe. O ich nałożeniu decydować będą urzędnicy skarbowi i naczelnicy urzędu celno-skarbowego. Maksymalna wysokość sankcji to 30% kwoty podatku wskazanego na fakturze, której dotyczy dana płatność.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Sankcja tej samej wysokości będzie mogła zostać nałożona na nabywcę, który nie opłaci we właściwy sposób faktury split payment. Dodatkowo nabywcy, który nie dokonał podzielonej płatności mimo prawidłowego oznaczenia faktury, nie będzie przysługiwało prawo zaliczenia tego wydatku w koszty uzyskania przychodów. Sankcja nie będzie stosowana w odniesieniu do osób fizycznych.

Split payment w oczach przedsiębiorców

Obowiązkowy mechanizm podzielnej płatności spotkał się ze sporym sprzeciwem przedsiębiorców. Większość z nich obawia się konsekwencji zamrożenia środków. Pieniądze przekazane na rachunek VAT nie będą bowiem w pełnym dostępne i nie będzie można nimi swobodnie dysponować. Dla wielu, zwłaszcza małych firm, może okazać się to dużą przeszkodą w prowadzeniu biznesu. Przedsiębiorcy, będą wówczas zmuszeni korzystać z dodatkowych form finansowania działalności gospodarczej. Na korzyść wypada z kolei przyśpieszenie zwrotu podatku VAT. Od momentu złożenia deklaracji, Urząd Skarbowy będzie miał na to 25 dni bez możliwości przedłużania terminu.

Eksperci artykułu: