Sprzedaż internetowa na Allegro. Sprawdź czy możesz prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji?

Dla firm: Sprzedaż internetowa na Allegro. Sprawdź czy możesz prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji?

  • 4.8 / 5
  • 9

Kiedy sprzedaż na Allegro jest działalnością?

Zgodnie z art. 3 tej ustawy, „działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.”

Interpretując zapisy prawa, należy przyjąć, że każdy, użytkownik Allegro, niezarejestrowany w CEIDG i zajmujący się sprzedażą w serwisie, może być oskarżony o prowadzenie niezgłoszonej działalności i nieujawnianie źródeł przychodów. Na szczęście dla osób zajmujących się sprzedażą w Internecie, w art. 5 znaleźć możemy również inny, kluczowy dla nich zapis - „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia”.

Kiedy rejestracja działalności nie jest konieczna?

Rewolucję w życiu osób trudniących się sprzedażą internetową na Allegro, wprowadziła Konstytucja Biznesu, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku. Przepisy, na nowo definiujące pojęcie działalności i określające możliwość jej prowadzenia bez rejestracji, są niezwykle korzystne dla sprzedawców online. Aby ułatwić im życie, umożliwiono prowadzenie działalności – ciągłej i zorganizowanej – bez rejestracji, jeśli miesięczne przychody z jej tytułu nie przekraczają 50 % minimalnego wynagrodzenia w bieżącym roku (równowartości 1050 zł). W języku potocznym, działalność tego rodzaju nazywana jest „firmą na próbę”. Więcej na temat firmy bez rejestracji przeczytasz w Prowadzenie firmy bez działalności gospodarczej - firma bez rejestracji

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przekroczenie dozwolonych limitów, wiąże się oczywiście z koniecznością rejestracji w CEIDG i wywiązywania się z obowiązków, jakie dotyczą przedsiębiorców w Polsce.

Niezgłoszenie działalności – możliwe konsekwencje

Choć prawo zmieniło się na korzyść sprzedających na Allegro (i innych platformach internetowych), wciąż wiele osób nie stosuje się do przepisów ustawy. Warto mieć jednak na uwadze, że w przypadku wykrycia prowadzenia niezgłoszonej działalności gospodarczej i czerpania z jej tytułu korzyści majątkowych, trzeba liczyć się z dotkliwymi tego konsekwencjami. Oskarżony nie tylko podlega odpowiedzialności karnej skarbowej, ale również związanej z nieopłacaniem należności publicznoprawnych. Za wykroczenie przewidziana jest kara grzywny lub ograniczenia wolności. „Przyłapany” sprzedawca musi będzie musiał też zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami.

Wykrycie nieprawidłowości przez organy ścigania nie jest trudne, więc nie warto ryzykować. Prowadząc sprzedaż na Allegro, należy więc przekalkulować zyski, jakie z niej osiągamy. W przypadku sprzedaży okazjonalnej bądź sprzedaży towarów o niskiej wartości, rejestracja nie będzie konieczna. Jeśli jednak w Internecie sprzedajemy często i dużo – bezpieczniej będzie założyć działalność gospodarczą.

W przypadku prowadzenia sprzedaży na allegro towarów sprawdzanych z innych krajów, występuje ryzyko walutowe, które może prowadzić do różnic kursowych a tym samym powodować straty w prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zatem zapoznać się z tematem ryzyka walutowego i różnic kursowych dokładniej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: