Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Dla firm: Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

 • 4.3 / 5
 • 8

Gdy decydujemy się na prowadzenie działalności gospodarczej musimy się głęboko zastanowić, i dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania. Jest to jedna z ważniejszych decyzji, ponieważ należy wybrać taką formę, która będzie dla nas najkorzystniejsza. Trzeba ją uzależnić od profilu naszej działalności, możliwości skorzystania z ulg, a także od wysokości planowanych przychodów i kosztów. Jeżeli dokonamy błędnego wyboru, niepotrzebnie narazimy się na zwiększenie obciążeń podatkowych. Następstwem takiej decyzji będzie niższa opłacalność działalności gospodarczej. Wybór właściwej formy opodatkowania powoduje prowadzenie odpowiedniej ewidencji. Każdego roku do 20 stycznia musimy podjąć decyzję jaki podatek będziemy płacić.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

 1. Ryczałt ewidencjonowany
 2. Karta podatkowa
 3. Podatek liniowy - stawka 19%
 4. Zasady ogólne - opodatkowanie według skali podatkowej 18%, 32%

Trzeba wiedzieć, że nie każda działalność może być dobrowolnie opodatkowana. Jeżeli chodzi o ryczałt, czy kartę podatkową, to ustawodawca wprowadził ograniczenia. Te ograniczenia posiadają szereg warunków, których tylko łączne spełnienie umożliwia opodatkowanie ryczałtem, lub kartą podatkową. Gdy nie spełniamy chociażby jednego z warunków tracimy prawo do opodatkowania w takiej formie.

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest to forma podatku zarezerwowana dla wybranej grupy przedsiębiorców. Tutaj podatek płacimy jako procent od uzyskanego przychodu. Prowadzimy ewidencję przychodów. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności, dostępne stawki to: 20%, 17%, 12,5%, 10%, 8,5%,  5,5%, 3%, 2%. Zobacz, szczegóły: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jako forma opodatkowania

 2. Karta podatkowa – jest najwygodniejszą formą opodatkowania. Nie musimy prowadzić dokumentacji dla celów podatkowych. Stawka podatku ustalona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jest co miesiąc w takiej samej wysokości. Oznacza to, że bez względu jakie mamy koszty – wysokie czy niskie, podatek płacimy taki sam. Nawet wtedy gdy nie będzie w danym miesiącu dochodów. Zobacz, szczegóły: Karta podatkowa jako forma opodatkowania działalności gospodarczej - wady i zalety

 3. Podatek liniowy – w tym przypadku stawka podatku wynosi 19% bez względu na dochód. Podatek płacimy od dochodu tj. po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu. Wybór podatku liniowego, wiąże się z rezygnacją z ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym przedsiębiorcom na zasadach ogólnych. Ten podatek wyklucza również wspólne rozliczanie się z małżonkiem. Jest to jednak idealne rozwiązanie dla osób, których dochód roczny jest wyższy niż 85.528 PLN, ponieważ nie będą zobowiązane naliczyć 32% od dochodu powyżej tej kwoty - stale będą opodatkowane 19% podatkiem. Zobacz, szczegóły: Czy warto wybrać podatek liniowy prowadząc firmę - wady i zalety.

 4. Zasady ogólne – jest to najbardziej popularna forma opodatkowania. Podatek obliczany jest jako procent od dochodu, pomniejszony o koszty. Zasady ogólne to dwie stawki podatku:
  - 18% w przypadku dochodów do 85 528 PLN,
  - 32% od nadwyżki dochodu powyżej 85 528 PLN.
  Zasady ogólne to stosunkowo niska stawka podatku oraz możliwość rozliczania wydatków w kosztach. Otrzymujemy również możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem, dodatkowo możemy korzystać ze wszystkich dostępnych ulg podatkowych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uwaga: Jeżeli podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie dokona zgłoszenia wyboru formy opodatkowania, zostanie opodatkowany podatkiem dochodowym według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych.

Eksperci artykułu: