Zwolnienie z kasy fiskalnej w sklepie internetowym - sprawdź zasady

Dla firm: Zwolnienie z kasy fiskalnej w sklepie internetowym - sprawdź zasady

 • 5.0 / 5
 • 4

Rejestracja sprzedaży internetowej w świetle aktualnych przepisów

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa ta przewiduje jednak szereg zwolnień, które obejmują również sprzedaż wysyłkową.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadziło szereg zmian w zakresie rejestrowania sprzedaży wysyłkowej. Od początku 2019 r. do końca 2021 r. roku, podatnicy dokonujący sprzedaży przez Internet, mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 36 załącznika do znowelizowanego rozporządzenia.

Sprzedaż przez Internet - kiedy możliwa bez kasy fiskalnej?

Rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej (do końca 2021 r.) nie wymaga się od przedsiębiorców, jeśli:

 • dostawa towaru dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,
 • zapłata otrzymywana jest w całości na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK,
 • podatnik prowadzi ewidencję i posiada dowody dokumentujące zapłatę jednoznacznie wskazującą, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana transakcja i na czyją rzecz została ona dokonana.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Sprzedawca internetowy, który spełnia powyższe warunki, nie musi kupować kasy fiskalnej.

Limit obrotów a kasa fiskalna przy sprzedaży wysyłkowej

Nowelizacja rozporządzenia nie wprowadziła zmian w limicie obrotów powodujących konieczność posiadania kasy fiskalnej. Sprzedający w Internecie nie ma obowiązku stosowania kasy fiskalnej, gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł.

Kiedy zachodzi obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

 Utrata prawa do niewystawiania paragonów przy sprzedaży internetowej zajdzie, gdy:

 • udział produktów nieobjętych nakazem ewidencjonowania nie przekroczył 80% w całości obrotu firmy - na przykład. gdy wykluczone ze zwolnienia z ewidencjonowania wyroby tytoniowe i alkoholowe przekroczyły 20% całości obrotu,
 • klientowi umożliwiony jest osobisty odbiór zakupionego towaru, który nie stanowi działalności wysyłkowej - sprzedaż nie jest realizowana za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,
 • klient dokonuje płatności gotówkowej - np. przy odbiorze osobistym w sklepie,
 • w asortymencie sklepu znajdą się towary objęte koniecznością wystawienia paragonu.

Wysyłka za pobraniem - możliwa sprzedaż bez kasy fiskalnej

Nieużywanie kasy fiskalnej jest możliwe również wtedy, gdy klient jako formę zapłaty wybrał płatność za pobraniem. W takiej sytuacji to firma kurierska dokonuje zapłaty za zamówione towary w formie zbiorczej płatności. Kluczowym jest jednak, aby taki przelew zawierał listę sprzedanych towarów, z uwzględnieniem ich cen oraz nabywców.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zapłata za pośrednictwem systemu płatniczego - możliwa sprzedaż bez kasy fiskalnej

Sklepy online oferują klientom możliwość opłacenia zamówienia za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych (np. PayU, Przelewy24 i PayPal). Zastosowanie takiej formy zapłaty pozwala skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, ponieważ płatność ta traktowana jest tak samo, jak płatność na rachunek bankowy. Operatorzy płatności elektronicznych online udostępniają raporty transakcji, co umożliwia powiązanie danej płatności i zamówienia.

Ewidencja sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej - dla jakich produktów wymagana?

Wspomniane już rozporządzenie wskazuje towary, które nie podlegają zwolnieniu z ewidencjonowania przy pomocy kas fiskalnych. Są nimi:

 • perfumy i wody toaletowe,
 • zapisane i niezapisane nośniki danych zarówno cyfrowych, jak i analogowych,
 • wyroby tytoniowe i alkoholowe,
 • sprzęt fotograficzny z wyłączeniem części i akcesoriów,
 • sprzęt telekomunikacyjny, radiowy i telewizyjny z wyłączeniem anten i części do takiego sprzętu,
 • przyczep i naczep oraz ich części, a także innych pojazdów bez napędu,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych i samych silników,
 • wyrobów zawierających metale szlachetne,
 • paliw i gazu, a także ich mieszanek i materiałów, które mogą być użyte w tej formie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W związku z tym, jeżeli przedsiębiorca oferuje w swoim sklepie internetowym wskazany powyżej asortyment produktów, to ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Prowadząc sprzedaż w Internecie, warto śledzić na bieżąco zmiany w przepisach, aby mieć pewność, że oferowane przez nas produkty nie zostały włączone na listę objętą rejestracją na kasie fiskalnej. Ministerstwo Finansów konsekwentnie dąży bowiem do uszczelnienia systemu podatkowego, przez co grono podatników wyłączonych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej powoli się zmniejsza. 

Więcej na ten temat w artykule: Kasa fiskalna - zwolnienie. Sprawdź limit. Kto może skorzystać ze zwolnienia posiadania kasy fiskalnej?

Prowadzenie sprzedaży bez wymaganej kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu klientowi może skutkować karą grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych.

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa - paragon czy faktura?

Podmiot prowadzący sprzedaż stacjonarną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, który wykorzystuje kasę fiskalną, rozszerzając działalność o sprzedaż wysyłkową, dalej zobowiązany jest korzystać z kasy rejestrującej. 

Jeśli jednak korzysta ze zwolnienia z jej posiadania, to rejestracja przychodu z tytułu sprzedaży wysyłkowej na kasie nie jest wymagana. Na kasie fiskalnej ujmuje wtedy jedynie sprzedaż stacjonarną.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Faktura będąca standardową formą rozliczeń między firmami ma zastosowanie również w sprzedaży klientom indywidualnym. Sprzedawca zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, dokonujący sprzedaży internetowej na rzecz osób fizycznych, może więc wystawić fakturę. Jeśli nie posiada danych nabywcy, generuje dowód sprzedaży (tzw. wysyłkowa sprzedaż nieudokumentowana lub bezrachunkowa).

Sprzedawcy, który korzystają z możliwości niewystawiania paragonów, zobowiązani są do udostępnienia rachunku bankowego do dyspozycji urzędu skarbowego. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących sprzedaży, może on analizować wyciągi z konta.

Sprzedawca stosujący kasę fiskalną powinien wystawiać paragony, jak również sporządzać dobowe i miesięczne raporty sprzedaży. Klientowi przysługuje prawo do zażądania faktury - w takim przypadku obowiązkiem przedsiębiorcy jest wystawienie dokumentu w terminie do 3 miesięcy od daty sprzedaży. Warto zaznaczyć, że jeśli klient poprosi o fakturę, to w pierwszej kolejności i tak należy nabić paragon. Dopiero po nim może być wystawiona tzw. faktura do paragonu.

Dokument sprzedaży sprzedawca może wysłać zarówno wraz z przesyłką (np. gdy klient dokonał przedpłaty za towar), jak i później (np. przy przesyłce pobraniowej) drogą mailową.

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą ma obowiązek dokumentować sprzedaż towarów i usług. Dodatkowe informacje o podstawowych dokumentach potwierdzających sprzedaż znajdziesz w artykule: Faktura i rachunek - jakie są różnice między nimi?.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zagraniczna sprzedaż wysyłkowa a obowiązek wystawienia faktury

Przy sprzedaży wysyłkowej za granicę (na terenie Unii Europejskiej), istnieje obowiązek wystawienia faktury. Nie ma przy tym znaczenia czy sprzedaż ta odbywa się na rzecz firmy, czy też osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Z obowiązku wystawienia faktury nie zwalnia też zewidencjonowanie transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Dowód sprzedaży musi zawierać oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż.

Ulga na zakup kasy fiskalnej przez sprzedającego w Internecie

Przedsiębiorca, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać z ulgi na zakup pierwszej kasy fiskalnej. Wysokość ulgi wynosi 90% ceny netto, maksymalna ulga do kwoty 700 zł. Tu jednak należy pamiętać, że ulgę na kasę fiskalną trzeba będzie zwrócić, jeśli działalność zostanie zlikwidowana przed upływem 3 lat od rozpoczęcia korzystania z kasy.

Zalety rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

Posiadanie kasy fiskalnej, choć jak wykazaliśmy nie zawsze jest wymagane, ma swoje zalety. Dzięki niej sprzedawca internetowy może utrzymywać większą kontrolę nad finansami, głównie za sprawą cyklicznych raportów sprzedaży. Sam zakup kasy fiskalnej nie musi też być dużym wydatkiem.

Eksperci artykułu: