A.S.T. Biuro Rachunkowe Grzegorz Kacprzyk (0)

Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Księgi Handlowe.

  • NIP 7961009951
  • REGON 670750067

obszar usług:

 • Praga-Południe

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Raporty / sprawozdania

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Obsługa księgowa:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • reprezentowanie Klienta w urzędach
 • sporządzanie finansowych raportów miesięcznych według wymagań klienta
 • sporządzanie rocznych bilansów spółek zarówno w formie uproszczonej jak i rozszerzonej zgodnej z  wymogami obowiązującymi na GPW
 • przygotowanie dokumentacji obowiązujących w spółkach np. zasady obiegu dokumentów, planu kont z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostki, zasad polityki rachunkowości firmy
 • przygotowywanie projektów dokumentacji na potrzeby organów zarządzających lub nadzorujących spółkę np. : sprawozdań Zarządu z działalności jednostki, uchwał na Zgromadzenia Wspólników, protokołów z zebrań  itp.
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS, PFRON
 • przygotowanie dokumentów oraz formularzy rejestracyjnych do KRS, US, GUS, ZUS

2. Oferta kadrowo-płacowa.

Obsługa kadrowa:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i porozumień o rozwiązanie stosunku pracy, zasad rozliczeń pracowników z zakładem pracy, świadectwa pracy, zaświadczeń pracowniczych
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło) rachunków do nich i rozliczanie
 • przygotowanie regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy
 • doradztwo kadrowo płacowe

Obsługa płacowa:

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich, innych nieobecności, nadgodzin itp.)
 • prowadzenie listy wynagrodzeń pracowników, rocznych rozliczeń i deklaracji podatkowych
 • rozliczania pracowników z ZUS

3. Doradztwo podatkowe:

 • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi
 • analizy i przygotowywanie umów handlowych
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania bieżących problemów podatkowych
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej oraz zarządzania ryzykiem podatkowym w  działalności gospodarczej
 • prowadzenia przeglądów podatkowych
 • doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej cen transferowych

4. Inne usługi:

 • przygotowanie analiz finansowych planowanych przedsięwzięć
 • wykonywanie biznes planów dla celów zarządczych i pozyskania kapitału
 • przygotowanie danych finansowych do prospektów emisyjnych
 • przygotowanie danych finansowych dla projektów unijnych
 • doradztwo w zakresie finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • obsługa pracodawców w zakresie zatrudnienia osób zagranicznych w Polsce
 • obsługa pracowników zagranicznych  w obszarach: pozwolenia na pracę, występowanie o wydanie karty pobytu, przedłużenia kart pobytu itd.
 • rozliczanie osób zagranicznych z dochodów osiąganych i opodatkowanych w Polsce
 • porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 • przygotowanie i opiniowanie umów: handlowych, o współpracy, serwisowych, z podwykonawcami, współpracownikami itp.

Dodatkowe informacje

Biuro Księgowe A.S.T. prowadzi obsługę księgową firm od 1995. Posiadamy zarówno Licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (nr 2254/97) jak również jesteśmy wpisani na listę doradców podatkowych (nr 08673). 

Prowadzimy obsługę wszystkich rodzajów firm bez względu na formę prawną czy  profil działalności. Obsługujemy i doradzamy zarówno spółkom giełdowym jak też i małym jednoosobowym podmiotom gospodarczym. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i każdemu zapewniamy obsługę na wysokim poziomie. 

 Nasze usługi dostosowujemy do Państwa wymagań i to zarówno w sferze księgowej czy podatkowej (indywidualne raporty, plany kont, budżety, sprawozdawczość zarządcza) ale również w działaniach technicznych takich jak dojazd do klienta czy oddelegowanie pracownika do księgowanie dokumentów w biurze klienta.

Podejmujemy się też nietypowych zleceń związanych z obsługą naszych klientów a niezwiązanych z działalnością księgową (różnego rodzaju umowy, transakcję, zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, doradztwo finansowe i inne bardziej nietypowe zlecenia). Podejmuje wszelkie starania aby nasi klienci  mogli skupić się na prowadzonej działalności a wszelkie sprawy prawne, księgowe czy kadrowe zostawi w naszych rękach.