ABAK s.c. Agnieszka Kruglak, Maria Kruglak (7)

Naszym klientom zapewniamy komfort poprzez indywidualne zabezpieczenie potrzeb, w ramach szerokiego spektrum świadczonych usług.

  • NIP 1181448850

obszar usług:

 • Bielany

programy księgowe:

 • Raks

rodzaje księgowości:

 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Raporty / sprawozdania
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Finansowanie - pomoc
 • Optymalizacja podatkowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Import/Eksport
 • Produkcja
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Edukacja
 • Najem

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Doradztwo podatkowe

Usługi podatkowe umożliwiają rozwiązanie problemów przedsiębiorcy, powstających często przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i finansowych.

Nasza pomoc zmierza w kierunku:

 • wsparcia metod zarządzania
 • ograniczenie możliwości popełniania błędów podatkowych
 • optymalizacja wysokości płaconych podatków
 • dobór metod działania zmierzających do optymalizacji kosztów Firmy
 • wyjaśnianie obowiązujących przepisów w oparciu o interpretację Prawa Podatkowego i Orzecznictwa Sądowego.

Kadry i płace

W ramach usług kadrowo-płacowych proponujemy:

 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników, menagerów i właścicieli Firm z możliwością sporządzenie list dla poszczególnych działalności w wybranym przez pracodawcę układzie
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji DRA z kompletem dokumentów rozliczeniowych
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i dokonywanie wyrejestrowań
 • elektroniczny przekaz kompletu sporządzonej dokumentacji do ZUS-u
 • roczne rozliczenia z ZUS w tym IWA i ZSWA
 • sporządzanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • sporządzanie przelewów z tytułu podatku od wynagrodzeń
 • sporządzanie przelewów z tytułu składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie przelewu z tytułu składek PFRON
 • inne zlecenia wynikające z umowy zawartej z klientem

Księgi handlowe

Księgi handlowe prowadzone są w programie finansowo-księgowym. Klient w godzinach urzędowych biura codziennie w godzinach 8-18 może zwrócić się o wydanie dokumentów lub o przekazanie ich bezpośrednio wskazanym instytucjom.

Rachunowość

Usługi rachunkowe obejmują:

 • opracowanie polityki rachunkowości uwzględniającej możliwość prowadzenia księgowości zarządczej
 • monitorowanie poprawności dokumentacji księgowej
 • dekretacja dokumentów
 • ewidencja zapisów w programie
 • sporządzanie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości stosownych raportów z zapisów księgowych
 • wyliczanie zaliczek podatków PIT, CIT i VAT
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących:
  • bilans
  • rachunek wyników
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • sprawozdanie finansowe
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS
  • sporządzanie analiz wskaźników ekonomicznych informujących o zagrożeniach lub możliwościach rozwoju
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych CIT i PIT
  • zgodnie z ustawą o rachunkowości zwrot właścicielowi Firmy , na początku bieżącego roku zbiorów dokumentacji za rok ubiegły.

Dodatkowe informacje

Biuro Rachunkowe prowadzi działalność od 1993 r. Nasz zespół składa się z dobrze przygotowanych osób z praktyką w zawodzie. Na bieżąco śledzimy zmiany przepisów, które są następnie przekazywane pracownikom na tematycznych szkoleniach.
Prowadzimy działalność na podstawie Licencji Ministerstwa Finansów nr 4603

Oferujemy pełną obsługę:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek osobowych
 • spółek z o.o.
 • fundacji i stowarzyszeń
Prowadzimy działalność na podstawie Licencji Ministerstwa Finansów nr 61953/2013 (Agnieszka Kruglak) oraz nr 4603/1997  (Maria Kruglak)