ACCEPT Kancelaria Księgowa

U nas klient stoi na 1 miejscu!

  • NIP 6921125627
  • REGON 015315692

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Południe
 • Targówek

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Reprezentacja w urzędach
 • Windykacja

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Pełna księgowość.

Na życzenie klienta oferujemy trzy formy prowadzenia ksiąg u naszych klientów:

 • prowadzenie ksiąg w biurze „ACCEPT”
 • prowadzenie ksiąg w siedzibie Klienta – tę formę polecamy szczególnie dla przedsiębiorstw prowadzących magazyn i posiadających własny system komputerowy. W tym wypadku personel „ACCEPT” obsługuje całą księgowość pracując w biurze Klienta i stosując jego systemy oprogramowania
 • nadzór księgowy – możliwy u Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego. Działania takie pozwalają na wykorzystanie własnych zasobów z jednoczesnym wprowadzeniem elementów zewnętrznej kontroli


Księgowość uproszczona – Książka Przychodów i rozchodów lub ryczałt.

Księgowość uproszczona przeznaczona jest dla:

 • osób fizycznych i spółek cywilnych wykonujących działalność gospodarczą
 • osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych oraz umów na warunkach zlecenia
 • osób prowadzących swoją działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, jeżeli zgłosiły one prowadzenie tej formy księgowości

Dla nas klient jest najważniejszy, w związku z tym wszelkie informacje potrzebne naszym kontrahentom są przekazywane drogą najdogodniejszą dla nich. Informacje o należnych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz podatkach są przekazywane zgodnie z życzeniem klienta: drogą e-mailową, telefoniczną lub faxową.

Usługi kadrowo - płacowe.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę
 • przygotowanie świadectw pracy
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, w postaci tabeli i odcinków dla pracowników
 • obsługę umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, inne)
 • przygotowanie deklaracji ZUS i PIT4
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT11, PIT8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • usługi doradztwa w sprawach kadrowo-płacowych
 • realizacja przelewów z list płac na konta pracowników z powierzonych środków

Wspólnoty mieszkaniowe.

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych różni się zakresem od księgowości Spółek z o.o., może być prowadzona zarówno w formie zestawień tabelarycznych jak i pełnej księgowości.My proponujemy prowadzenie pełnej księgowości Wspólnot Mieszkaniowych z prowadzeniem kartotek dla każdego Właściciela oddzielnie i z pełnym rozliczeniem wszystkich mediów.Jesteśmy przygotowani na pełną pomoc administracyjną w zakresie organizacji Wspólnoty, podejmowania uchwał przez Zarząd Wspólnoty – administratora, itp.

Doradztwo

Nasza oferta gwarantuje:

 • doradztwo w zarządzaniu firmą z możliwością jej prowadzenia
 • pomoc w pozyskaniu kapitału
 • przygotowanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami, w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu
 • reprezentowanie interesów podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS, na podstawie udzielonych pełnomocnictw notarialnych
 • przygotowanie biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych
 • przygotowanie budżetu
 • obsługę wierzytelności
 • windykację należności
 • nadzór nad finansami firmy

Organizacja działu księgowego – na życzenie klienta „ACCEPT” może przeprowadzić pełną organizację działu księgowego:

 • rekrutację pracowników i ich szkolenie
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont
 • zaopiniowanie systemu finansowo-księgowego
 • ustalenie procedur wewnętrznych i kontrolnych, w tym obiegu dokumentów
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • opracowanie różnego rodzaju regulaminów (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia, pracy, organizacyjnego)

Dodatkowe informacje

Posiadamy licencje Ministra finansów o numerach:

 • nr. Licencji 31046/02
 • nr. Licencji 30640/02

Posiadamy ubezpieczenie OC  dla Biur Rachunkowych

W chwili obecnej obsługujemy około 60 podmiotów gospodarczych w tym około 40 Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni.

Przedmiot działalności:

 • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego, krajowych i zagranicznych
 • kompleksowa obsługa małych i średnich przedsiębiorstw
 • prowadzenie pełnej księgowości – księgi handlowe,
 • książka przychodów i rozchodów oraz ryczałt
 • finansowo-księgowa obsługa wspólnot mieszkaniowych
Nasza Strategia przedsiębiorstwa:

Naszym głównym celem jest zadowolenie naszych kontrahentów. Chcemy, aby nasi klienci jak najmniej czasu poświęcali sprawom finansowo-księgowym, a jednocześnie byli w 100% zadowoleni z oferowanych przez nas usług. Zaangażowanie przedsiębiorstwa z zewnątrz do obsługi księgowej, płacowej i kadrowej  przynosi przed wszystkim dużą oszczędność finansową, zmniejsza zatrudnienie, a także odciąża przedsiębiorstwo pod względem załatwiania wszelkich formalności związanych z pracownikami. Jednocześnie nie ma już potrzeby posiadania drogiego sprzętu komputerowego i oprogramowania właściwego dla księgowości oraz szeregu innych urządzeń pomocniczych, co znacznie ogranicza koszty u naszych kontrahentów.

Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa naszych klientów. Czyli począwszy od załatwienia wszystkich spraw rejestracyjnych przedsiębiorstwa, przez bieżące księgowanie dokumentów, pomoc w utrzymaniu bieżącej płynności przedsiębiorstwa (pomoc w windykacji należności), do udziału w likwidacji firmy.Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie spełnić wszystkie oczekiwania naszych kontrahentów, oferujemy rzetelną, profesjonalną i terminową obsługę. Jesteśmy po to, aby nasz klient miał pewność, że buduje, prowadzi swoje przedsiębiorstwo z należytą starannością i dokładnością. Jesteśmy po to, aby budować i rozbudowywać solidne i dochodowe firmy.