ACCO Accounting & Consulting Office sp. z o.o. (0)

Niech nasza wiedza i doświadczenie przyspieszą rozwój Twojej firmy.

  • NIP 5223093082
  • REGON 367405400
  • KRS 0000680093

obszar usług:

 • Pruszków

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Comarch Optima
 • Oracle
 • Raks

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Outsourcing rachunkowości i raportowanie

Usługi księgowe zgodnie z ustawowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości, w tym m.in.:

 • UoR, US GAAP, MSSF/MSR, HGB i inne;
 • deklaracje podatkowe, ZUS, GUS, NBP, Intrastat;
 • sprawozdania finansowe zgodnie z UoR, MSR, GAAP i inne;
 • raporty zarządcze;
 • analizy finansowe.
 • Doradztwo podatkowe
 • Przeglądy ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze
 • Wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Audyt księgowy / podatkowy
 • Adaptacja systemów finansowych
 • Usługi na aplikacjach rachunkowych Klienta
 • Projektowanie oraz organizowanie procesów rachunkowych
 • Pomiar efektywności procesów rachunkowych
 • Usługi prawne
 • Elektroniczny obieg dokumentów
 • Skanowanie faktur kosztowych
 • Outsourcing działu księgowego wewnątrz struktur Klienta
 • Kompleksowa obsługa księgowa na najwyższym poziomie
 • Bezpośrednie wsparcie dedykowanych specjalistów
 • Systematyczna i zgodna z przepisami optymalizacja kosztów
 • Brak kosztów związanych z utrzymaniem własnego działu księgowości
 • Brak kosztów związanych ze szkoleniami pracowników księgowości
 • Wzorowa organizacja pracy i obsługa w językach obcych

Outsourcing rachunkowości i raportowanie

Centrala księgowości – centrum księgowości dla Firm posiadających oddziały i wewnętrzne działy księgowe w strukturach organizacyjnych

Outsourcing działu księgowego wewnątrz organizacji klienta

 • Przejęcie funkcji Głównego Księgowego/Kontrolera/Analityka
 • Nadzór księgowy
 • Audyt wewnętrzny
 • Audyt księgowy/podatkowy
 • Zastępstwo personelu księgowego
 • Usługi prawno-podatkowe
 • Obsługa grup kapitałowych
 • Analizujemy i optymalizujemy procesy
 • Wprowadzamy ujednolicone procedury dotyczące dokumentów
 • Unifikujemy plany kont dla spółek grupy kapitałowej
 • Wspieramy podczas wdrożenia oprogramowania
 • Centralizacja raportowania i planowania i pomiarów efektowności

Korzyści

 • Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa
 • Odciążenie funkcji działów firmy
 • Oszczędność kosztów, czasu, optymalizacja przebiegu informacji

Uproszczona księgowość

Zapewnimy Państwu profesjonalne usługi uproszczonej księgowości w następujących obszarach:

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).
 • Ewidencja przychodów – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Ewidencja zakupu oraz sprzedaży VAT.
 • Bieżące wsparcie i doradztwo księgowo-podatkowe.

Outsourcing kadr:

 • usługi kadrowe wewnątrz struktur Klienta;
 • outsourcing i zewnętrzny dział kadr;
 • profesjonalny audyt HR z pakietem rekomendacji;
 • portal pracowniczy z opcją elektronicznych teczek osobowych (E-teczki);
 • E-Pulpit Menadżera;
 • usługa Hot Line – bieżące konsultacje w zakresie prawa pracy.

Outsourcing płac:

 • outsourcing procesów płacowych;
 • raporty płacowe online;
 • płacowy portal pracowniczy;
 • E-Pulpit Menadżera;
 • doradztwo Hot Line.

Rejestracja / likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw

Zapewniamy wsparcie w procesie zakładania i likwidacji spółek, oddziałów i przedstawicielstw o standardowej lub złożonej strukturze – w tym spółek o charakterze mieszanym, spółek komandytowych z udziałem Sp. z o.o. lub funduszy inwestycyjnych.

Rejestracja spółek, oddziałów i przedstawicielstw:

 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej osobowości prawnej, optymalizacji podatkowej oraz kwestii księgowych.
 • Przygotowanie dokumentacji: projekty umów spółek z wszelką dodatkową dokumentacją (wnioski, uchwały, formularze do KRS, Urzędu Skarbowego i ZUS).
 • Kompleksowa rejestracja prawno-skarbowa.
 • Formalno-prawna obsługa procesu rejestracji oraz wystąpienie o rejestrację nowo zarejestrowanego podmiotu jako płatnika VAT.

Likwidacji spółek, oddziałów i przedstawicielstw, w tym:

 • kompleksowe prowadzenie i nadzór postępowania likwidacyjnego;
 • usługa Likwidatora spółki;
 • przygotowywanie dokumentacji: uchwały, wnioski i formularze do KRS, US, ZUS;
 • rozwiązywanie umów z pracownikami, dostawcami, kontrahentami, itp.;
 • konsultacje i komunikacja z odpowiednimi instytucjami i urzędami;
 • konsultacje prawno-podatkowe i mediacje pomiędzy wspólnikami;
 • przechowywanie dokumentacji po zamknięciu likwidacji;
 • profesjonalne wsparcie i doradztwo prawne.

Outsourcer usług księgowych:

 • doradztwo prawno-podatkowe
 • rejestracja firmy
 • usługi księgowe
 • usługi kadrowo-płacowe
 • przejęcie funkcji głównego księgowego
 • przejęcie funkcji kontrolera/analityka finansowego
 • przejęcie funkcji dyrektora finansowego
 • dedykowany menadżer rachunkowości
 • usługa najmu adresu do rejestracji firmy
 • wirtualne biuro (pełne wsparcie administracyjne)

Pełnomocnik Podatkowy / Przedstawiciel Podatkowy

Zapewnimy Państwu profesjonalne usługi Pełnomocnika lub Przedstawiciela Podatkowego w następujących

obszarach:

Pełnomocnik podatkowy (kraje UE) / Przedstawiciel Podatkowy (Kraje poza UE);

 • wypełnianie obowiązków Podatnika w imieniu firmy;
 • rejestracja firmy do celów podatku VAT;
 • naliczanie / zwroty podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji VAT;
 • reprezentacja oraz współpraca z polskimi urzędami;
 • przygotowywanie niezbędnych deklaracji i oświadczeń podatkowych;
 • kompleksowe doradztwo podatkowe;
 • obsługa klienta w językach obcych

Doradztwo podatkowe

 • Przeprowadzanie audytu podatkowego,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Udzielanie profesjonalnego wsparcia, konsultacje oraz porady,
 • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi i sądem,
 • Sporządzanie wyjaśnień i odwołań, a także apelacji od decyzji organów skarbowych,
 • Przygotowywanie porad dotyczących zobowiązań podatkowych, a także opinii i wyjaśnień,
 • Wspieranie Klientów w procesie postępowania podatkowego,
 • Sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie okresowych przeglądów podatkowych, a także zapewnienie opieki
 • Doradców Podatkowych o wieloletnim doświadczeniu,
 • Zastępstwo w postępowaniach podatkowych, które może mieć miejsce podczas obsługi kontroli oraz prowadzenia postępowań administracyjnych.

Usługi BHP

 • Wstępne i okresowe szkolenia BHP
 • Ocena Ryzyka Zawodowego
 • Niezbędne rejestry i dokumentacja BHP
 • Oświadczenia dla pracowników
 • Pakiet podstawowych instrukcji BHP i Ppoż.
 • Identyfikacja substancji szkodliwych
 • Audyt BHP
 • Reprezentacja w trakcie kontroli PIP, PIS, itp.
 • Doradztwo i stała opieka BHP

Dodatkowe informacje

Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia w obsłudze krajowych i międzynarodowych spółek kapitałowych w tym Klientów zagranicznych i korporacyjnych.

Przejmujemy odpowiedzialność przed instytucjami takimi jak US, PIP, ZUS, GUS oraz gwarantujemy najwyższe standardy etyki zawodowej.

Rozumiemy potrzeby naszych Klientów. W ramach kompleksowej obsługi zapewniamy outsourcing księgowy, kadrowo-płacowy, doradztwo podatkowe, usługi Hot-Line.

Przejmujemy kluczowe obowiązki związane z księgowością, w tym funkcje Głównego Księgowego, Kontrolera, Analityka czy też Dyrektora Finansowego.

Zapewniamy wsparcie dedykowanego doradcy, który na bieżąco monitoruje możliwości optymalizacji kosztów, zapewnia wsparcie oraz przekazuje informacje ekspertów.

Na życzenie korzystamy z wewnętrznego oprogramowania naszych Klientów, zapewniając maksymalny komfort współpracy.

Szczegółowo planujemy budżet naszych usług, zapewniając Klientom całkowitą przewidywalność kooperacji i zawsze informujemy o ewentualnych kosztach dodatkowych.

Oferujemy bieżącą obsługę w językach obcych, tak aby zapewnić płynną komunikację pomiędzy doradcami ACCO a naszymi Klientami.

Proponujemy bieżące wsparcie księgowo-podatkowe i doradztwo w zakresie płac czy też prawa pracy, w oparciu o profesjonalne konsultacje telefoniczne.

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo finansowe naszych Klientów to nasz priorytet, dlatego posiadamy ubezpieczenie OC w wysokości 2 000.000 PLN  oraz ubezpieczenia dodatkowe.

Jakość świadczonych przez nas usług oraz standardy poufności informacji potwierdzają międzynarodowe normy ISO 9001 oraz wdrażany ISO 27001.

Wyróżnia nas na bieżąco aktualizowana wiedza w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości UoR, MSSF/MSR, US GAAP, HGB i inne.

Jesteśmy wieloletnim członkiem prestiżowych organizacji, które należą, m.in do największych międzynarodowych Izb Handlowych w Polsce.

Systematycznie wznosimy nasze kompetencje na wyższy poziom i aktualizujemy fachową wiedzę, którą dzielimy się w formie publikacji oraz unikalnych Case Studies.

Korzystamy z nowoczesnych (w tym autorskich) rozwiązań technologicznych, które zapewniają sprawną komunikację, bezpieczeństwo informacji oraz komfort współpracy.

Wdrażamy usługę ACCO BusinessMobile oraz Analizy BusinessIntelligence umożliwiającą dostęp do danych Klienta 24h/dobę oraz zdalną konsolidację raportów w ramach grupy spółek.

Szybko i sprawnie dostosowujemy się do potrzeb Klienta. W miarę możliwości przekazujemy pilne informacje na zasadzie Hot-Line, lub wskazujemy najszybszy termin przygotowania odpowiedzi.

Dzięki wdrażanej usłudze E-Teczki Pracownicze, E-Pulpit Menadżera czy skanowania faktur kosztowych umożliwiamy maksymalny komfort przepływu informacji oraz dostępu do dokumentów Firmy Klienta.

Partner merytoryczny