ACCOUNT sp. z o.o.

Świadczymy usługi przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, narzędzi, wiedzy i doświadczenia.

  • NIP 5213379523
  • REGON 016277545

Charakterystyka

obszar usług:

 • Mokotów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Dotacje unijne
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Obsługa prawna
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

W ramach usług audytorskich:

 • badamy i przeglądamy sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
 • badamy i przeglądamy sprawozdania finansowe sporządzone według wymogów obowiązujących emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego,
 • badamy i przeglądamy sprawozdania finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • badamy i przeglądamy sprawozdania finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na potrzeby konsolidacji grupy,
 • dokonujemy przeglądów due dilligence,
 • badamy środki unijne.

W ramach obsługi księgowej:

 • prowadzimy księgi rachunkowe oraz podatkowe,
 • sporządzamy roczne i okresowe sprawozdania finansowe według ustawy o rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • dokonujemy przekształceń sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na sprawozdania finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • przygotowujemy jednostki do sporządzania sprawozdań według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • kompleksowo obsługujemy sprawy kadrowo- płacowe,
 • sporządzamy raporty na potrzeby wewnętrzne firmy:
 • oferujemy pakiety konsolidacyjne,
 • sporządzamy raporty kontroli wewnętrznej,
 • sporządzamy raporty na potrzeby rachunkowości zarządczej,
 • inne wg uzgodnionych wzorców,
 • wyprowadzamy zaległości rachunkowo – podatkowe i kontrolujemy księgi,
 • sprawujemy nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów,
 • tworzymy zasady (polityki) rachunkowości, regulaminy, instrukcje obiegu dowodów księgowych.
 • oferujemy dostęp do danych księgowych przez Internet.

W ramach obsługi kadrowo - płacowej:

 • sporządzamy listy płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • obliczamy należne wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki z ubezpieczenia społecznego płatne przez pracodawcę, prowadzimy dokumentację zasiłkową,
 • obliczamy wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy, ekwiwalenty i odprawy wynikające z przepisów prawa,
 • rozliczamy umowy o dzieło i umowy zlecenia rezydentów i nierezydentów podatkowych w Polsce,
 • sporządzamy informacje i elektroniczne przelewy kwot wynagrodzeń do wypłaty,
 • sporządzamy paski wynagrodzeń,
 • sporządzamy imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA),
 • sporządzamy miesięczne informacje i przelewy kwot podatków (PIT4R, PIT8A) oraz składek ZUS do zapłaty za dany okres,
 • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA),
 • sporządzamy deklaracje roczne podatku od osób fizycznych (PIT 4R, PIT8AR, PIT11),
 • elektronicznie przesyłamy dokumenty do ZUS i Urzędów Skarbowych,
 • reprezentujemy przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym,
 • sporządzamy i elektronicznie przesyłamy deklaracje PFRON,
 • sporządzamy sprawozdania do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • obsługujemy kontrole Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzimy akta osobowe pracowników,
 • przygotowujemy dokumenty związane z podpisywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
 • sporządzamy aneksy do umów o pracę,
 • informujemy o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przygotowujemy skierowania na badania lekarskie wstępne i okresowe,
 • wyliczamy i kontrolujemy przysługujące dni urlopowe,
 • przygotowujemy zaświadczenia o zarobkach,
 • sporządzamy świadectwa pracy,
 • ustalamy uprawnienia pracownicze w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej.

W ramach usługi doradztwa podatkowego:

 • Oferujemy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, między innymi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku VAT.

W ramach usługi doradztwa gospodarczego:

 • Świadczymy usługi obejmujące zarządzanie kosztami i efektywnością, projektami, zasobami ludzkimi, ryzykiem nadużyć, ryzykiem gospodarczym, usprawnianie działania przedsiębiorstwa, audyt wewnętrzny.

Szkolenia z zakresu:

 • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Ustawy o rachunkowości
 • Analizy finansowej sprawozdań finansowych
 • Rachunkowości zarządczej
 • Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
 • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej

Wideo

Dodatkowe informacje

Jesteśmy firmą audytorską dostarczającą profesjonalne usługi na najwyższym poziomie w zakresie audytu, szeroko rozumianej rachunkowości, doradztwa podatkowego oraz gospodarczego zarówno dla krajowych jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Nasza specjalność to:

 • badania sprawozdań finansowych wg przepisów polskich i MSRF,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych wg MSSF,
 • wyprowadzanie zaległości rachunkowo - podatkowych.

Działalność Naszego Biura Rachunkowego oparta jest na kadrze o najwyższych kwalifikacjach i szerokim doświadczeniu zawodowym zdobytym w trakcie wieloletniej pracy dla wielu wymagających klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: