Accounting Intelligence sp. z o.o.

Księgowość, która pomaga

    • NIP 1132900801
    • REGON 363486458

Charakterystyka

obszar usług:

  • Ursynów
  • Certyfikowany księgowy
  • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi księgowe, w tym raportowanie zarządcze

Zapewniamy kompleksowe usługi księgowe zarówno dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich podmiotów gospodarczych, jak i dużych firm. Usługi księgowe obejmują między innymi prowadzenie ksiąg zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami spółki, przygotowanie sprawozdań finansowych, obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (CIT/PIT, VAT). Sporządzanie raportów zarządczych, uwzględniających Państwa oczekiwania co do sposobu przedstawienia danych finansowych. Szczegółowy zakres oraz harmonogram usług księgowych w pełni dopasowujemy do potrzeb naszych Klientów.

Płace i Kadry

Wspieramy naszych Klientów również w profesjonalnym naliczaniu wynagrodzeń jak i obsłudze kadrowej, która prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Przygotowujemy umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne, przygotowujemy deklaracje składane do Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Ponadto sporządzamy miesięczne informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, a także rejestrujemy w ZUS pracowników Klienta
Zajmujemy się prowadzeniem i uzupełnianiem dokumentacji kadrowej, teczek osobowych i personalnych. Opracowujemy dokumenty niezbędne do nawiązania stosunku pracy, umowy, zmiany warunków zatrudnienia oraz inne wymagane przez Kodeks Pracy. Ustalamy wymiar urlopów, a także informujemy o konieczności odnowienia badań lekarskich.

Doradztwo

Pozostajemy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami i zarządami spółek, opracowując dla nich ułatwiające zarządzanie informacje, w tym raporty obrazujące stan finansów. Księgowość to znacznie więcej niż liczenie podatków i przygotowywanie deklaracji do urzędów, to wiedza która pozwala sprawnie optymalizować przepływ gotówki. Bieżąca informacja o stanie finansów oraz wpływ planowanych inwestycji na zobowiązania podatkowe, to bezcenna informacja dla każdego przedsiębiorcy i osoby zarządzającej spółką kapitałową czy akcyjną.
Wspieramy przedsiębiorców w procesach przekształcenia, połączenia lub likwidacji.
Przy współpracy z Business Link - Największej w Europie Środkowo - Wschodniej społeczności przedsiębiorców przyszłości,  pomagamy rozpocząć działalność gospodarczą, założyć firmę, zapewnić adres i miejsce pracy w kilkudziesięciu lokalizacjach w całej Polsce.

Dodatkowe informacje

Nasze biuro rachunkowe koncentruje się na dostarczaniu inteligentnych rozwiązań dla biznesu w zakresie świadczenia kompleksowych usług księgowych, obsługi płacowo-kadrowej oraz doradztwa.
Jako Twój strategiczny partner biznesowy, będziemy współpracować z Tobą dostarczając wiedzę i narzędzia, tak abyś mógł spać spokojnie i osiągnąć wyznaczone cele.

Gwarantujemy bezpieczeństwo i integralność danych. Zapewniamy takie usługi jak zdalny dostęp, kontrolę nad obiegiem dokumentów, elektroniczną archiwizację, raporty zarządcze dostosowane do Twoich potrzeb, a przede wszystkim doradztwo i konsultacje – bezcenną wiedzę, która jest kluczem do sprawnego funkcjonowania każdego biznesu.

Prowadzimy księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak również zgodnie ze standardami MSSF. Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów, a nasz zespół poszerza wiedzę na międzynarodowych studiach ACCA.

Bazując na doświadczeniu w pracy z klientami krajowymi oraz z zagranicznymi wiemy, że dla partnera istotną częścią świadczonych usług jest ścisła współpraca z nim, możliwość konsultacji i dostarczanie informacji zarządczej odnośnie finansów firmy. Nasze biuro współpracuje z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, notariuszami oraz biegłymi rewidentami, wszystko po to by nasz partner otrzymał kompleksową, profesjonalną obsługę.

Ekspert artykułu

Artykuły: