Alastir Rachunkowość & NGO Katarzyna Bajraszewska

7

Rozwiązania korzystne dla finansów Twojej firmy.

  • NIP 5422115627
  • REGON 200048615

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ochota

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Sage Symfonia

formy prawne:

 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

rodzaje księgowości:

 • Księgi rachunkowe

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Sprawne zarządzanie finansami organizacji pozarządowej pomaga jej członkom w realizowaniu założonych celów statutowych. Wiele organizacji ma bardzo dobre pomysły na działalność, ale z powodu kosztownych błędów w księgowości zdarza się, że nie mogą ich realizować. Sprawozdawczość jest w świetle polskiego prawa koniecznością, ale ma też swoje plusy. Rzetelne i przejrzyste sprawozdania z gospodarowania środkami pieniężnymi budują pozytywny wizerunek organizacji. Znając z doświadczenia specyfikę funkcjonowania trzeciego sektora wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom organizacji trzeciego sektora tj.: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, związki pracodawców, spółki społeczne i inne oferując profesjonalną pomoc w przebrnięciu przez zawiłości rozliczania dotacji, darowizn bądź dochodów z działalności gospodarczej.

W związku z ciągłym rozwojem sektora organizacji pozarządowych w Polsce oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • obsługi rachunkowej
 • kadr i płac – bieżąca obsługa kadrowo-płacowa, wyprowadzanie zaległości
 • doradztwa w zakresie prowadzonej przez organizację działalności zarówno statutowej nieodpłatnej i odpłatnej jak i
 • gospodarczej, planowania finansowego i administracji
 • sporządzania rocznego sprawozdania finansowego organizacji
 • wewnętrznego badania ksiąg rachunkowych i dokumentacji organizacji pod kątem poprawności rachunkowej i
 • merytorycznej ewidencjonowania zdarzeń w księgach
 • przygotowania – planu kont, polityki rachunkowości, wewnętrznych unormowań tj. obrót kasowy, obieg dokumentów w firmie, regulamin pracy, dokumentacja i regulaminy BHP i inne
 • tworzenia i wprowadzania zamian w statucie
 • uporządkowania spraw administracyjnych – archiwizacji dokumentów w biurze, zasady prowadzenia bieżącej dokumentacji, sprawdzenie, uzupełnienie, aktualizacja dokumentacji pracowniczej, statutowej i inne
 • budżetowania – zarówno całorocznego jak i projektowego
 • rozliczania projektów
 • pozyskiwania środków na działalność statutową lub gospodarczą organizacji
 • sporządzenia opinii dla zarządu dotyczącej poprawności działania służb księgowo-administracyjnych w aspekcie przepisów dotyczących organizacji pozarządowych
 • organizacji szkoleń dla zarządu i służb finansowych organizacji z zakresu budżetowania i zarządzania finansami
 • organizacji szkoleń z zakresu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o rachunkowości i innych
 • organizacji szkoleń pracowników dotyczącą BHP
 • organizacji szkoleń dla pracowników organizacji w zakresie HR i administracji (praca nad projektami, zarządzanie biurem organizacji)
 • obsługi bankowej – pomoc w znalezieniu i wyborze najlepszej oferty bieżącej obsługi bankowej, kredytu
 • ubezpieczeń – pomoc w znalezieniu i wyborze najlepszej oferty
 • innych wykonywanych zgodnie z potrzebami i życzeniem Klienta

Każda organizacja pozarządowa jest indywidualnym podmiotem, dlatego też wynagrodzenie za nasze usługi konsultujemy i ustalamy z każdym Klientem osobno.

Korzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego znacznie ułatwia prawidłowe zarządzanie firmą. Przedsiębiorca, który współpracuje z nami zyskuje pewność, że księgi rachunkowe jego firmy są prowadzone w sposób skrupulatny i profesjonalny. Oprócz usług rachunkowych i księgowych zapewniamy fachowe doradztwo, obsługę kadrowo- płacową oraz szkolenia.

Pełna księgowość:

 • opracowywanie polityki rachunkowości i planu kont dostosowanych do specyfiki działalności firmy
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań wymaganych przez banki i inne jednostki
 • sporządzanie raportów i analizy finansowych na potrzeby zarządu, właścicieli
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań statystycznych ( części finansowej) do GUS
 • reprezentowanie Klientów przed instytucjami państwowymi: Urzędem Skarbowym, ZUS
 • inne – zgodnie z potrzebami Klienta

Bieżąca obsługa kadrowo- płacowa:

 • pełna obsługa w zakresie ZUS (zgłaszanie pracowników, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, raporty imienne dla pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, elektroniczny przekaz dokumentacji do ZUS)
 • wyliczanie wynagrodzeń pracowników, przysługujących im urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych
  prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych pracowników firmy
 • prowadzenie kart wynagrodzeń
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości i błędów w dokumentach ubezpieczeniowych i kadrowych

Szkolenia z zakresu:

 • szeroko pojętej księgowości
 • Human Resources i administracji
 • oceny przydatności pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań
 • BHP

inne usługi wykonywane zgodnie z potrzebami i życzeniami Klienta

Stale współpracujemy z:

 • prawnikami
 • specjalistami podatkowymi
 • specjalistami z zakresu kadr i płac
 • specjalistami BHP
 • specjalistami z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych
 • brokerami ubezpieczeniowymi
 • doradcami bankowymi
 • szkoleniowcami z zakresu HR

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Firma powstała w 2005 roku, z inicjatywy Katarzyny Bajraszewskiej- specjalisty w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego oraz szeroko pojętego doradztwa finansowego. Utworzony pod jej przewodnictwem zespół profesjonalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości ma bogate doświadczenie w obsługiwaniu małych i średnich firm jednoosobowych, spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych. Nasi pracownicy na bieżąco śledzą zmiany w prawie podatkowym i rachunkowym oraz ciągle rozwijają swoją wiedzę oraz kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu prawa i rachunkowości.Biuro rachunkowe kieruje się w swoich działaniach fundamentalnymi zasadami troski o dobro Klienta, szacunku i wzajemnego zaufania. Niesiemy pomoc, a także zapewniamy wsparcie w bezpiecznym i zorientowanym na zysk zarządzaniu finansami. Wysoki standard usług i wiedza poparta doświadczeniem nie stanowią dla nas celu samego w sobie.

Pragniemy, aby nasza działalność służyła rozwojowi Twojej firmy lub organizacji. Istniejemy, by zapewnić wszystkim naszym Klientom pełne bezpieczeństwo, spokój i sukces, który jest skutkiem podejmowania racjonalnych i najbardziej optymalnych decyzji.

Wyznaczając strategię naszych działań realizujemy plan, którego celem jest stanie się najlepszym biurem rachunkowym na terenie Warszawy i okolic. Stale dążymy do tego by być biurem szeroko znanym wśród właścicieli małych i średnich firm oraz w sektorze organizacji pozarządowych.

Dla współpracujących z nami Klientów chcemy być wzorem profesjonalnego biura rachunkowego, wyróżniającym się najwyższą starannością prowadzenia księgowości i zaspokajaniem zarówno oczekiwań merytorycznych, jaki i cenowych.

Pieniądze są narzędziem, którym każdy podatnik umie się posługiwać. Wiesz, ile wydajesz i ile zarabiasz, umiesz rozliczyć faktury i załatwić sprawy w urzędzie skarbowym. Po co Ci więc dobre biuro rachunkowe? Abyś nie musiał tracić na to czasu! Księgowość jest niezbędna w prowadzeniu działalności gospodarczej czy społecznej, ale nie wpływa na jej rozwój. Do tego potrzebne są Twoje zdolności, wiedza i – przede wszystkim- czas. Zgodnie ze słowami Michaela Eyquem de Montaigne „ pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie”. Jesteśmy po to, by zdjąć z Twoich barków obowiązki prowadzenia prawidłowej ewidencji rachunkowej i podatkowej i pozwolić skupić się na obowiązkach względem własnej firmy.

 • Korzystając z naszej oferty oszczędzają Państwo cenny czas i pieniądze.
 • Pomagamy zapewnić optymalne wyniki finansowe.
 • Wykonujemy analizy finansowe oparte na rachunku ekonomicznym.
 • Udzielamy kompetentnych i terminowych informacji o sytuacji ekonomiczno- finansowej.
 • Doradzamy w kwestii najlepszych rozwiązań prawno- podatkowych.

Nasze atuty:

BEZPIECZEŃSTWO

Klient, który rozpoczyna z nami współpracę może być pewien, że pracujemy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także rzetelny pod względem formalnym i merytorycznym. Szanujemy zaufanie, jakim obdarzają nas nasi Klienci, dlatego też wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki i procedury, by skutecznie chronić przechowywane przez nas dane. Posiadamy, odnawiane corocznie, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności oraz Certyfikat Księgowy, wydany przez Ministerstwo Finansów. Certyfikat jest dokumentem świadczącym o uprawnieniach i kwalifikacjach osoby reprezentującej biuro. Biuro Alastir jest także na ogólnopolskiej liście licencjonowanych rzetelnych biur rachunkowych i posiada certyfikat „LICENCJONOWANE RZETELNE BIURO RACHUNKOWE”

TERMINOWOŚĆ

Doskonale zdajemy sobie sprawę z prawdziwości znanego powiedzenia „ czas to pieniądz”. Z tego powodu naszym Klientom oferujemy dogodne terminy realizacji powierzonych zleceń. Terminowość wymaga od nas dużej elastyczności. Zdajemy sobie sprawę, że nasi Klienci wolą przeznaczyć swój czas na działalność, a nie na „papierologię”. Zdarzają się więc błędy na dokumentach finansowych bądź sytuacje, gdy Klient dostarcza faktury na ostatnią chwilę. W takich sytuacjach możesz na nas liczyć. Bez względu na wszystko Twoje rozliczenia i deklaracje trafią do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas.

ZAANGAŻOWANIE

Nie jesteśmy typowym biurem rachunkowym. W naszej pracy stawiamy na zaangażowanie i troskę o dobro naszych Klientów. Rozumiemy, że pieniądze są motorem Twojej działalności, dlatego dbamy o poprawne zaksięgowanie przychodów i kosztów oraz terminowe rozliczenia z urzędami. Powierzając nam swoje rozliczenia rachunkowe i podatkowe, przekazujesz nam obowiązki związane ze żmudną papierkową robotą, zyskując czas na rozwijanie swojej działalności. Możesz być pewien, że dostosujemy naszą bogatą ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: