Anioły Przedsiębiorczości

“Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych oraz patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.” – Henry Ford

  • NIP 9512425345
  • REGON 366119170
  • KRS 0000653856

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wilanów

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Comarch Optima

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • sporządzanie planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR):

 • księgowanie dokumentów w księdze podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczki miesięcznie lub kwartalnie,
 • wypełnianie deklaracji rocznych rozliczających podatek dochodowy.

Prowadzenie ewidencji uproszczonej dla podatku ryczałtowego:

 • księgowanie dokumentów uproszczonej ewidencji ryczałtu,
 • naliczanie podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Rozliczanie podatku VAT:

 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT,
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego,
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-EU,
 • rozliczanie proporcji VAT,
 • wysyłka pliku JPK.

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnionymi pracownikami:

 • tworzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, rejestrów badań lekarskich, szkoleń BHP i zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rachunków,
 • naliczanie i sporządzanie listy płac,
 • tworzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT-8B, PIT-11, PIT-4, PIT-4R,),
 • wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do ZUS (raporty miesięczne, RMUA, ZUS-Z3, ZUS-Z15, RP-7).

Doradzamy na każdym etapie współpracy:

 • pomoc przy podejmowaniu decyzji podatkowych,
 • wsparcie w zakresie analizy kosztów,
 • doradztwo związane z inwestycjami,
 • konsultacje przy opracowywaniu długofalowych strategii biznesowych.

Obsługa Spółek w systemie S24:

 • zmiana składu zarządu i wspólników,
 • dodawanie i usuwanie prokurentów,
 • zmiana sposobu reprezentacji spółki,
 • zmiana nazwy spółki,
 • zmiana adresu siedziby,
 • zmiana kodów PKD,
 • zmiana kapitału zakładowego spółki,
 • tworzenie uchwał.

Dodatkowe informacje

Nasze Atuty

Zespół i doświadczenie

Zgrany, wspierający się i wzajemnie uzupełniający się zespół to podstawa naszego biura rachunkowego w Warszawie.

Import dokumentów

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi (oprogramowanie i technologia OCR) jesteśmy w stanie znacząco skrócić czas potrzebny na ręczne wprowadzanie dokumentów.

 • importujemy dokumenty ze wszystkich dostępnych na rynku programów księgowych,
 • technologia OCR najnowszej generacji importuje do naszego systemu wszystkie dokumenty, nawet zdjęcie faktury
 • przesłane przez wiadomość MMS,
 • dodatkowy moduł kontrolny stoi na straży poprawności danych,
 • udostępniamy bezpłatnie chmurowy program do wystawiania faktur, z którego również elektronicznie importujemy dane.

Dzięki technologii importu dokumentów księgowych znacząco skracamy czas poświęcony na wprowadzenie dokumentów do systemu. Przekłada się to na czas, w którym możemy jeszcze lepiej poznać specyfikę danej firmy i proponować rozwiązania.

Bezpieczeństwo danych

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi chmurowych dostęp do naszego serwera jest chroniony przez najnowsze technologie, a kopie bezpieczeństwa wykonywane co 30 minut przez całą dobę i przechowywane są w 3 niezależnych od siebie lokacjach.

 • brak fizycznego serwera w biurze to bezpieczeństwo przed kradzieżą,
 • szyfrowane połączenia,
 • zaawansowana polityka wymuszająca zmiany haseł,
 • mocny procesor i szybkie dyski SSD.

Ubezpieczenie OC

Dokładamy wszelkich starań, aby usługi naszego biura rachunkowego w Warszawie były najwyższej jakości. Dlatego, aby zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo, posiadamy szereg specjalistycznych ubezpieczeń:

 • odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego usługowo księgi rachunkowe do kwoty 1 000 000 zł,
 • odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego określone czynności doradztwa do kwoty 1 000 000 zł,
 • odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego obsługę kadrowo-płacową do kwoty 1 000 000 zł.

W każdej jest klauzula dotycząca:

 • zniszczenia dokumentów do kwoty 1 000 000 zł,
 • wyrządzonych szkód przez podwykonawców do kwoty 1 000 000 zł.

Dzięki temu możesz czuć się w 100% bezpiecznie.

Rejestracja spółek i działalności

Oferujemy Państwu naszą pomoc przy rejestracji spółek (z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, jawnych, cywilnych, partnerskich) oraz działalności gospodarczych. Spośród szerokiego wachlarza usług mogą Państwo swobodnie wybierać te, które odpowiadają Państwa oczekiwaniom:

 • doradztwo przy wyborze formy prawnej oraz formy opodatkowania,
 • pomoc w wyborze PKD,
 • sporządzenie stosownych dokumentów rejestracyjnych (w tym wpis do CEIDG)
 • rejestracja spółki w KRS,
 • zgłoszenie do ZUS (zarejestrowanie jako płatnika składek),
 • zgłoszenie do US (uzyskanie NIP, rejestracja jako czynny podatnik VAT i VAT-UE),
 • zgłoszenie do GUS (uzyskanie REGON),
 • organizacja spotkania z notariuszem oraz obecności tłumacza przysięgłego,
 • adres do rejestracji spółki (sprawdź szczegóły)
 • usługę w trybie PRIORYTET umożliwiającą powstanie gotowej do pracy spółki (np. spółki z o.o.) w ciągu 1-2 dni (dla tych podmiotów, dla których wpis do KRS nie jest konstytutyny).

Dla osób, które zdecydują się powierzyć nam prowadzenie księgowości przygotowaliśmy preferencyjne warunki świadczenia usług rejestracyjnych.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: