ANTERISA sp. z o.o.

Prowadzenie ksiąg handlowych - to nasza specjalność!

  • NIP 7422280876
  • REGON 389695064

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wesoła

formy prawne:

 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Księgi rachunkowe

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Import/Eksport
 • Marketing/Reklama/PR
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Raks
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Obsługa finansowo-księgowa:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych
 • opracowywanie Planu kont, Polityki Rachunkowości

Kadry i płace

 • prowadzenie teczek osobowych
 • zarejestrowanie/wyrejestrowanie pracownika w ZUS
 • sporządzanie Listy Płac
 • sporządzanie umów o pracę, cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT4, PIT-8AR
 • przekazywanie informacji o kończących się badaniach lekarskich, bhp itp.
 • wydawanie zaświadczeń

Usługi dodatkowe:

 • odbieranie dokumentów od klienta
 • obsługa kontroli podatkowych
 • obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego
 • kontrola stanu należności i zobowiązań

Dokumenty

Dodatkowe informacje

 • posiadamy uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • podlegamy ubezpieczeniu OC w PZU S.A obowiązkowe jak i dobrowolne, które co rok jest odnawiane
 • pracujemy na sprawdzonych programach RAKS SQL
 • jesteśmy członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ekspert artykułu

Artykuły: